12.5.2021.

Održana znanstvena konferencija CEPOL-a

Ministarstvo unutarnjih poslova na konferenciji je predstavljala Sanja Fabris Delač, policijska službenica za nadzor i planiranje Odjela prevencije PU istarske, s radom: Utjecaj stresa uzrokovanog COVID-19 pandemijom na rad i postupanje policije. Rad je temeljen na terenskom istraživanju među 988 policijskih službenika.

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva - CEPOL  u suradnji sa Sveučilištem Mykolas Romeris iz Litve organizirala je od 5. do 7. svinja 2021. godine znanstvenu konferenciju „Pandemic Effects on Law Enforcement Training & Practice: Taking early stock from a research perspective“ („Učinci pandemije na obuku i praksu u području provođenja zakona: rano sagledanije situacije iz znanstvene perspektive“).
 
Konferencija je po prvi puta održana u on-line okruženju i okupila je više od 500 sudionika iz europskih organizacija za provođenje zakona te znanstvenika sa sveučilišta i istraživačkih institucija koji aktivno surađuju s organizacijama za provedbu zakona.
 
U ukupno 62 različite konferencijske sesije 89 govornika, mladih znanstvenika i vodećih međunarodnih stručnjaka, podijelilo je svoja iskustva i znanstvena saznanja dajući odgovore na brojna pitanja u vezi s trenutnom pandemijskom situacijom i njezinim utjecajem na različite aspekte provođenja zakona.
 
Među nizom tema o kojima se raspravljalo tijekom konferencije bila je i uloga agencija za provedbu zakona u suzbijanju dezinformacija i lažnih vijesti u vrijeme pandemije, te nastojanja i inovacije policijskih organizacija u suzbijanju nasilja u obitelji u vrijeme COVID-19 krize. Nadalje, pažnja je posvećena i utjecaju organiziranog kriminaliteta na gospodarstvu u vrijeme pandemije. Poseban naglasak konferencije odnosio se i na utjecaj krize na mentalno zdravlje policijskih službenika nudeći rješenja za poboljšanje situacije i pružanje pomoći policijskim službenicima. Zasebna sesija konferencije bila je posvećena izazovima u provođenju policijskog obrazovanja i obuke popraćena studijama slučaju iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine, Njemačke i Portugala.
 
Ministarstvo unutarnjih poslova na konferenciji je predstavljala Sanja Fabris Delač, policijska službenica za nadzor i planiranje Odjela prevencije PU istarske s radom „The impact of stress caused by the Covid 19 pandemic on the police work and procedures“ („Utjecaj stresa uzrokovanog COVID-19 pandemijom na rad i postupanje policije“). Rad Sanje Fabris Delač temelji se na terenskom istraživanju provedenom među 988 policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova neposredno nakon takozvanog „prvog vala“ pandemije. Cilj istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri je izvanredna situacija uzrokovana pandemijom povezana s promjenama u policijskom radu i postupanju te u kojoj je mjeri situacija povezana sa stresom među policijskim službenicima. Rezultati istraživanja pokazali su da je zbog pandemijom u Republici Hrvatskoj došlo do promjena u radu policije, odnosno da je utjecala na različite aspekte rada i postupanje policije.
 
Više informacija o konferenciji, njenim zaključcima i govornicima možete pronaći na službenoj stranici konferencije: https://www.cepol.europa.eu/science-research/conferences/2021.
 
Od 2003. godine CEPOL-ove znanstvene konferencije pružaju poticajno intelektualno okruženje za razmjenu ideja i perspektiva praktičara i provoditelja policijskog obrazovanja s istraživačima i znanstvenicima iz Europe i međunarodnog okruženja. Sudionici konferencija razmjenjuju informacije o novim znanstvenim saznanjima, trenutnim istraživačkim projektima i izazovima za policiju i druge agencije za provedbu zakona. Radovi prezentirani na konferenciji objavljuju se u posebnom izdanju te su na taj način ideje i znanja dostupne široj zajednici za provedbu zakona.