20.6.2022.

Održana terenska vježba civilne zaštite „RI QUAKE 2022.“

Foto: MUP

Operativni početak terenske vježbe civilne zaštite „RI QUAKE 2022“ održan je 17. lipnja na lokaciji bivše vojarne „Kupa“  u Karlovcu, a na kojem su prisustvovali ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević, zamjenica županice te načelnica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar, gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić i njegova zamjenica Ivana Fočić sa suradnicima te predstavnici lokalnih vatrogasnih snaga i Policijske uprave karlovačke.

Ravnatelj Trut tom je prilikom istaknuo kako je ova vježba dio priprema teškog modula za traganje i spašavanje iz ruševina (HUSAR) za INSARAG certifikaciju, ali i prilika za uvježbavanje novih pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite za rad u timu u operacijama urbanog traganja i spašavanja kao i međusobne koordinacije s lokalnim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Rad u potresom pogođenim područjima, u ruševinama, je specifičan i zahtijeva stalnu obuku. Zato kroz ovakve vježbe proigravamo razne situacije kako bi timovi za potragu i spašavanje bili što spremniji za stvarnu situaciju, za koju, iako se nadamo da je neće biti, moramo biti pripravni - kazao je Trut te dodao kako su vježbe u simuliranim uvjetima najsloženiji i najučinkovitiji oblik osposobljavanja operativnih snaga i provjere osposobljenosti i pripremljenosti sustava u cijelosti.

Tema vježbe je sudjelovanje pripadnika Tima za spašavanje iz ruševina te Tima za tehničko-taktičku potporu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u pružanju žurne pomoći na potresom pogođenom području, temeljem međunarodnih operativnih procedura definiranih INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) standardom, prihvaćenim od strane Mehanizama Unije za civilnu zaštitu.  Uz pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, u vježbi sudjeluju timovi Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske, Istarske i Karlovačke županije te operativna grupa za spašavanje iz ruševina iz sastava Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Karlovac.

Na vježbi su provjereni standardni operativni postupci i sustav zapovijedanja te tehnička sredstva i specijalizirana oprema koja se koristi za spašavanje iz ruševina, ali i upotreba novih tehnologija (NATO aplikacija za vođenje i upravljanje incidentom – NICS te dronovi za prikaz terenske situacije iz zraka).

Prezentirano je traganje za unesrećenim osobama nakon potresa, spašavanje zatrpanih ljudi u urušenim građevinama, spašavanje žrtava (ozlijeđenih i neozlijeđenih) s viših katova građevina, zbrinjavanje unesrećenih osoba (pružanje medicinske skrbi), osiguranje pogođenog područja te procjena stanja i osiguravanje građevina od urušavanja.
 
Na prostoru bivše vojarne “Katarina” u Rijeci i u Istarskoj županiji aktivnosti su se provodile i u noćnim uvjetima na prostoru kamenoloma u Kanfanaru.