18.4.2024.

Održana konferencija "Privatna zaštita 2024."

Iza nas je još jedna uspješno održana međunarodna konferencija "Privatna zaštita 2024". U  organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara - strukovne zaštitarske komore, te suorganizaciju Komore privatne zaštite Belgije i Udruge gradova RH, konferencija je održana u hotelu International u Zagrebu, 18. travnja i, kao i svake godine, okupila je brojne sudionike iz industrije privatne sigurnosti RH i EU, korisnike usluga i akademsku zajednicu. A kako je prilikom otvorenja naglasila Lidija Stolica, predsjednica Ceha, cilj konferencije je razmjena novih znanja i informacija, mišljenja, ideja, kontakata i sklapanje novih partnerstava. Najavila je i program Next Generation CoESS-a i UNI Europe, financiran od strane EU-a za rješavanje problema s nedostatkom radne snage i vještina u privatnoj zaštiti, a u kojem će sudjelovati i Ceh. Projekt INTEL ima za cilj podržati sektorske socijalne partnere u razumijevanju, predviđanju, pripremi i upravljanju nedostatkom radne snage i vještina u industriji privatnih zaštitarskih usluga diljem Europske unije. Čak 92 posto sigurnosnih kompanija izvještava da ima problema s pronalaskom radne snage u proteklih pet godina.

Holger Haibach, direktor ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju, video porukom je zaželio sudionicima uspješan rad te naglasio važnost razgovora o sigurnosti. Uvodno se sudionicima obratio i Filip Smeets, CEO BVBO-APEG, Komora privatne zaštite Belgije, koji je naglasio da se svijet mijenja, a s njim i sigurnosna industrija, a pritom je ključno stalno podizati svijest o važnosti industrije sigurnosti. Skup je pozdravio i Alexander Frank, zamjenik generalne direktorice, CoESS te Dražen Keresteny, konzultant, Udruga gradova, koji je rekao da Udruga gradova kao krovna udruga gradova u RH želi boljitak gradova, a srž tog boljitka je upravo sigurnost.

Sudionike je u ime ravnatelja Ravnateljstva CZ Damira Truta pozdravio njegov pomoćnik Neven Karas.

„U svjetlu aktualnih sigurnosnih okolnosti, zaoštravanja međunarodnih odnosa i napetosti u pojedinim svjetskim regijama sve više smo svjesni činjenice o potrebi sustavnog pristupa u postizanju i održavanju primjerene opće društvene sigurnosti. Pri tome je važno u sustav uključiti i uvezati sve dionike koji mogu na bilo koji način pridonijeti sigurnosnom dosegu kakav se zahtijeva za postizanje uvjeta nesmetanog života i rada, od pojedinca do pravnih subjekata“, rekao je pomoćnik ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite te naglasio kako je upravo sustav civilne zaštite temelj postizanja tog cilja, koji obučava, koordinira te preventivno i operativno djeluje u raznim potencijalno rizičnim situacijama.

Pomoćnik Karas kazao je i kako je civilna zaštita, osim s brojnim važnim službama na državnoj razini, povezana i sa zaštitarskom strukom kao privatnom industrijom sigurnosti koja je važna i značajna komponenta prije svega preventive, ali i u širem kontekstu zaštite opće društvene zajednice. Osvrnuo se i na Zakon o privatnoj zaštiti kojim je jasno utvrđena i naglašena sigurnosna uloga zaštitarske struke koja se uvijek mora jasno isticati te sprječavati svaka aktivnost koja remeti provedbu zaštitnih aktivnosti u štićenim objektima i prostorima.

Potrebno je još neko vrijeme da se zaštitarska struka u cjelini privede optimalnoj razini djelovanja te nas čeka još puno aktivnosti kojima ustrajno i uporno treba činiti sve u cilju kontinuiranog podizanja kvalitete zaštitarske struke, pri će čemu Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, sa svojim nadležnim službama i dalje biti neizostavni dio toga procesa, zaključio je Karas.

Konferencija je organizirana kroz četiri modula i četiri pripadajuće panel rasprave: "Privatna zaštita u sustavu sigurnosti EU"; "Cyber security - prijetnja ili prilika - ovisi o nama"; "Safe and Smart Cities" i "Industrija privatne zaštite u EU  i jugoistočnoj Europi".

Cjeloviti izvještaj s konferencije pročitajte u tiskanom izdanju Zaštite.