17.5.2021.

Menadžment u vatrogastvu i zaštiti od požara na splitskom sveučilištu

U novom broju Vatrogasnog vjesnika predstavljen je studij za Menadžment u vatrogastvu i zaštiti od požara. U povodu otvaranja preddiplomskoga sveučilišnog studija na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, na kojem je uz diplomski sveučilišni studij "Menadžment u vatrogastvu i istrage požara", otvoren i istoimeni preddiplomski studij, više riječi o tome su rekli pročelnik Sveučilišnoga odjela dr. sc. Damir Piplica i voditeljica modula "Menadžment u vatrogastvu i istrage požara", dr. sc. Željana Bašić.
 
„Studij Forenzike postoji od 2009. g. kada je Sveučilište u Splitu osnovalo naš Sveučilišni odjel. Na njemu se izvodi dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Forenzika, čijim završetkom studenti stječu dodatnih 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra / magistar forenzike. Također, od akademske godine 2021./2022. izvodit će se i sveučilišni preddiplomski studij Forenzike, čijim završetkom studenti stječu 180 ECTS bodova i zvanje sveučilišnoga prvostupnika Forenzike“, rekao je dr. sc. Damir Piplica.

U okviru interdisciplinarnog studijskog programa, jedinstvenog u Republici Hrvatskoj i državama u okruženju, studentima su na raspolaganju pet studijskih modula:

  • Modul I: Istraživanje mjesta događaja
  • Modul II: Forenzična kemija i molekularna biologija
  • Modul III: Forenzika i nacionalne sigurnosti
  • Modul IV: Financijsko-računovodstvena forenzika
  • Modul V: Menadžment u vatrogastvu i istrage požara.

Više na stranicama Vatrogasnog vjesnika