18.9.2022.

Kriminalisti pripremaju skup o diskrecijskom pravu policijskog službenika u procesuiranju prekršaja

"Diskrecijsko pravo policijskog službenika kod procesuiranja prekršaja", naziv je dvodnevnog stručnog skupa Strukovne udruge kriminalista koji će se održati 24. i 25. rujna 2022. u Vlašićima na Pagu.

Pozdravni govor i uvod u okrugli stol održat će predsjednik Strukovne udruge kriminalista Darko Majstorović, nakon čega je u programu 24. rujna predvišeno nekoliko predavanja. Prodekan Visoke policijske škole u Zagrebu dr. Hrvoje Filipović prirema temu o „prekršajnom pravu u sustavu obrazovanja Visoke policijske škole“, dok će zamjenik predsjednika SUK-a Davor Posilović dati analizu primjene odredbi Prekršajnog zakona s aspekta policije kao ovlaštenog tužitelja u odnosu na institute „beznačajni prekršaj, upozorenje, sporazumijevanje o krivnji, oportunitet“.

Predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu dr. Zlata Đurđević prezentirati će temu “Supsidijarna primjena Zakona o kaznenom postupku u onim pitanjima koja nisu sadržana u odredbama Prekršajnog zakona ili nisu odgovarajuće riješena“, a predstavnik Prekršajnog suda će se osvrnuti na „procesne radnje tužitelja kao temelj uspješnosti prekršajnog postupka“.

Program drugi dan okruglog stola, 25. rujna predviđen je za predsjednika Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka Gorana Maziju koji će govoriti o kaznenim dijelima na štetu RH počinjena protupravnom eksploatacijom mineralnih sirovina.