30.9.2022.

Konferencija "Pomorska sigurnost 2022" održana uoči donošenja nove Europske direktive o otpornosti kritičnih subjekata

U petak, 30. rujna, u Splitu održana je međunarodna znanstveno-stručna konferencija Pomorska sigurnost 2022, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH, u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara i Konfederacije europskih sigurnosnih službi (COESS), te uz suorganizaciju i partnerstvo Lučke uprave Split, Sveučilišta u Splitu i tvrtke Portus et Navem.

Konferencije je okupila predstavnike tijela središnje državne uprave – ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH, obrane-HRM, unutarnjih poslova i financija RH, predstavnike lučkih uprava, vodeće međunarodne i domaće znanstvenike i stručnjake-praktičare iz područja pomorske sigurnosti i privatne zaštite, te predstavnike industrije sigurnosti, turizma, yachtinga i šire akademske zajednice.

Konferencija je organizirana uoči donošenja nove Europske direktive o otpornosti kritičnih subjekata, u okviru Strategije sigurnosne unije, s ciljem odgovora na nove sigurnosne izazove.

Kroz tri sesije, u programu su prezentirani globalni izazovi u sigurnosti, integralna zaštita luka kao objekata kritične infrastrukture i zaključno je prezentiran Priručnik CoESS-a za pomorsku sigurnost.

CoESS kao krovna organizacija europske industrije privatne sigurnosti okuplja 23 zemlje članice EU, s preko dva milijuna zaposlenika u području sigurnosti.

Održavanjem konferencije izdvojeno je slijedeće:

  • doprinos znanstvene i stručne javnosti u RH sigurnosti i zaštiti kritične infrastrukture EU,
  • konkretnim primjerima dati su prijedlozi za rješavanje sigurnosnih izazova za RH kao turističku i pomorsku zemlju
  • rasprava je ukazala na potrebu provođenja daljnjih interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja koji će se moći brzo implementirati u provođenju poslova sigurnosti
  • potreba jačanja javno-privatnog partnerstva i razmjene informacija, znanja i prakse
  • zaključena je potreba da se nastavi sa kontinuiranim održavanjem konferencije "Pomorska sigurnost" u cilju podizanja razine sigurnosne svijesti, promišljanja i ponašanja te postizanja potrebnih standarada u pomorskoj sigurnosti i zaštiti.