23.1.2023.

Kako prevenirati prometne nesreće povezane s radom

Vitomir Begović

U Europskoj uniji prometne nesreće povezane s radom uzrokuju oko jedne četvrtine do više od jedne trećine svih smrtnih slučajeva povezanih s radom. Sudjelovanje i vožnja u prometu je visokorizična  stvar i mnogi su prilikom obavljanja svojeg posla izloženi  riziku od prometne nesreće.

Od održavanja cesta do skupljanja otpada, različite radne aktivnosti provode se na ili u blizini ceste, a svaka je povezana s jedinstvenim skupom čimbenika rizika. Prijevoz na radnom mjestu ili rukovanje teretom (upotreba vozila ili druge pokretne opreme ) jedan je od glavnih uzroka nezgoda na radnom mjestu. Visok udio prometnih nesreća na radnom mjestu, npr. povezanih s rukovanjem teretom, uključuje osobe koje nisu vozači, odnosno osobe koje nemaju izravnu kontrolu nad vozilom ili opremom.

Najčešći uzroci smrtnih slučajeva i ozljeda na radnom mjestu u prijevozu su udari vozila, padovi vozila, udari predmeta (tereta) i prevrtanja vozila. Vrste aktivnosti koje se izvode kada se ove nesreće dogode su: manevriranje i vožnja unazad vozilima; utovar i istovar; spajanje i odvajanje vozila; popravak i održavanje.
Većina radnih mjesta ovisi o nekom obliku prijevoza.Tvrtke koje obavljaju logističke i transportne operacije posebno su izložene riziku od nezgoda koje uključuju prijevoz na radnom mjestu. To uključuje tvrtke koje se bave prijevozom kontejnera, građevinarstvom, poljoprivredom i šumarstvom.

Nesreće koje uključuju prijevoz na radnom mjestu često su uzrokovane kvarovima na nekoliko različitih područja.

Europska komisija je u svoj program rada uključila reviziju važeće Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama s ciljem poboljšanja sigurnosti na cestama: doprinosa 'Nultoj viziji' i smanjenju smrti i teških ozljeda na cestama za 50% do 2030.Sa svoje strane, industrija cestovnog prometa želi smanjiti minimalnu dob za vožnju kamiona u EU na 18 godina, s početkom obuke od 17 godina.
Europsko vijeće za sigurnost u prometu (ETSC), koje pruža stručne savjete o sigurnosti u prometu, iznosi u svom najnovijem brifingu zašto se minimalna dob za vožnju ne bi trebala dalje snižavati i tvrdi da se nedostatak vozača kamiona treba riješiti poboljšanjem radnih uvjeta, a ne ciljanjem na mlade ljude.

U mnogim zemljama oni su sada vodeći uzrok ozljeda i smrti na radu.U EU se procjenjuje da su prometne nesreće odgovorne za četiri od svakih deset smrtnih nesreća na radu. Ovo ne uključuje nesreće u kojima su sudjelovali vozači na putu do posla ili s posla.Mnogi sudionici u prometu koji ne voze zbog posla sudionici su  u nesrećama povezanima  s radom i često budu ozlijeđeni ili poginu (što također nije obuhvaćeno statistikom nesreća na radu).

Primjera radi, u RH svake godine oko 16% prijavljenjih ozljeda na radu odnosi se na ozljede na putu, većinom u prometu.Iznad prosjeka su Splitsko-dalmatinska županija (20,28%) , Krapinsko-zagorska županija (18,81%)  i Grad Zagreb (26,56%).Troškovi zdravstvenog sustava,osiguranja, kao  i gubici  radnih dana  zbog sprječenosti za rad su izuzetno veliki, kao i zdravstvene posljedice po unesrećene.
Činjenica je da u Republici Hrvatskoj postoji problem sigurnosti u prometu, nedostatak prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila, izostanak uređenih i sigurnih biciklističkih staza i drugo što posljedično uzrokuje teške i smrtne ozljede.

Trenutak je podsjetiti se da je nacionalna javna ustanova Zavod za unapređivanje zaštite na radu, u vrijeme svojeg djelovanja 2016.  u okviru niza sadržajnih aktivnosti koje je  poduzimao s ciljem poboljšanja i unapređivanja sigurnosti u radnoj i životnoj sredini inicirao  određene akcije kako bi se zajedničkom suradnjom različitih institucija i zainteresiranih dionika ostvarili sinergijski učinci  na  širem osvješćivanju svih sudionika u prometu i potaknulo pored MUP-a i HAK-a, i druge nadležne čimbenike (ministatstva rada i zdravstva, HZZO, HZMO, poslodavce, sindikate, i dr.) na poduzimanje različitih mjera i aktivnosti s ciljem ostvarivanja pozitivnih rezultata u prevenciji nesreća u prometu.Vrijeme je da se taj pristup nastavi,jer predstavlja opće društveni interes i obvezu.

Europska agencije za rad (ELA),provodi kampanju podizanja svijesti „Road to fair transport“,a zajednički napor EU-OSHA-e i Europske komisije, rezultirao je interaktivnim, besplatnim i jednostavnim  za korištenje e-vodičem  „VeSafe“,  koji pruža niz korisnih  savjeta o  sigurnoj vožnji, prijevozu na radnom mjestu i radu na cesti ili u blizini ceste.Vodič uključuje mnoge primjere dobre prakse, označene prema vozilu i riziku, te pregled relevantnih propisa: https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/

U  filmu Napo (kao radnik i ambasador  edukativnih animiranih filmova)   razmatra neke od problema s kojima se profesionalni vozači suočavaju na cesti i naglašava važnost dobrog planiranja i pripreme prije početka putovanja. Ključna pitanja u filmu uključuju vožnju unatrag, siguran teret, dobro održavanje, pripremu za hladno vrijeme i alternative vožnji javnim prijevozom ili korištenjem videokonferencijskog poziva:  https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety/