18.11.2019.

Intervencije uzrokovane obilnim padalinama

Na području Grada Zagreba u saniranju posljedica nevremena vatrogasci su zabilježili deset tehničkih intervencija sa 33 vatrogasca i 11 vatrogasnih vozila, a na području Zagrebačke županije zabilježene su 23 tehničke intervencije sa 110 vatrogasaca i 33 vatrogasna vozila.

Krapinsko-zagorska županija

Dana 16. studenog do porasta vodotoka došlo je do plavljenja većeg broja objekata na širem području županije, te su vatrogasci u saniranju posljedica nevremena zabilježili 12 tehničkih intervencija od čega 10 ispumpavanja vode i dva ispiranja ceste od nanosa blata i mulja na kolniku. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 71 vatrogasac sa 17 vatrogasnih vozila.
Istarska županija
Dana 16. studenog nevrijeme praćeno kišom i olujnim vjetrom koji je stvarao pijavice na području Umaga i Labina. Vatrogasci JVP Umaga imali su 16 intervencija u saniranju posljedica nevremena, a većinom se radilo o saniranju krovišta kuća 12, uklanjanju stabla i ispumpavanju, a vatrogasci JVP Pule imali su dva uklanjanja stabla. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 53 vatrogasca sa 28 vatrogasnih vozila.

Primorsko-goranska županija
Dana 16. studenog zabilježeno je šest tehničkih intervencija uzrokovanih nevremenom na području Rijeke, otoka Lošinja i Opatije, od toga četiri uklanjanja stabala, te dva čišćenja odvodnih kanala. Na intervencijama je bilo angažirano ukupno 15 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila.

Ličko-senjska županija

Dana 16. studenoga održane su sjednice Stožera CZ-a Grada Gospića poradi stanja na Malog Sliva Like i uspostavljanja izvanrednih mjera od poplava, te je došlo do izlijevanja vodotoka na prometnicu Žuta lokva-Gračac (DC 50). Postavljaju se zečiji nasipi oko objekata za koje se misli da bi bili ugroženi pri daljnjem porastu vodostaja, a na cesti su postavljeni znakovi zabrane prometovanja. Tijekom dana na području Donjih Pazarišta angažirani od vatrogasnih snaga bili su JVP Gospić i DVD Pazarišta.

Šibensko-kninska županija
Dana 16. studenog zabilježeno je pet tehničkih intervencija uzrokovanih porastom rijeke Čikole i vodotoka na širem području Drniša i Knina. Došlo je do izlijevanja rijeke Čikole kod Opančine, te plavljenja objekta i zapovjedništva HV-a u Gradu Kninu, Siveriću i Drnišu.
Na teren izašli vatrogasci iz JVP Drniša i Knina radi saniranja posljedica plavljenja, čišćenje odvodnih kanala i ispumpavanja. Ukupno je bilo angažirano deset vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila.

Dana 17.11., u periodu od 7:00 do 18:00, zbog obilnih kiša, na području Zagrebačke županije zabilježeno je 20 tehničkih intervencija pretežito ispumpavanja vode.

U Krapinsko-zagorskoj županiji je zabilježeno 12 intervencija od čega deset ispumpavanja vode i dva ispiranja ceste.

U Ličko-senjskoj županiji je 17.11. u 9:40 održana sjednica Stožera CZ-a Grada Gospića poradi stanja na Malog Sliva Like. Postavljaju se zečiji nasipi u čemu sudjeluje DVD Pazarište. U 14:15 došlo je do izlijevanja vodotoka na prometnicu Žuta lokva-Gračac (DC 50), sa tendencijom daljnjeg izlijevanja te Hrvatske vode predlažu ograničenje cestovnog prometa na branjenom području 25: Mali sliv Lika. U 14:47 aktiviran je Stožer CZ-a Općine Gračac poradi vodostaja Otuče.

U Šibensko-kninskoj županiji je u 15:53 došlo do izlijevanja rijeke Čikole kod Opančine. Na terenu je JVP Drniš. U 16:29 JVP Knin izišao je na intervenciju zbog ispumpavanja vode iz objekta zapovjedništva HV-a u Gradu Kninu.