20.9.2022.

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije ima nove web stranice

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) ima nove web stranice na kojima su objavljeni sadržaji o članstvu, projektima i ciljevima Klastera na vojno obrambenom tržištu Hrvatske i svijeta.

Na osvježenim HKKOI web stranicama nadvedene su sve bitne informacije o Klasteru, potom o aktualnostima u djelovanju, a dio sadržaja posvećen je Europskom obrambenom fondu (EDF; European Defence Fund) i uputama za prijavu projektata na EDF.

„Kao Nacionalna kontakt točka za Europski obrambeni fond, Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije pripremio je Obrazac putem kojeg se vrši prijava određenog projektnog prijedloga u bazu RH projekata sa potencijalom prijave na EDF (European Defence Fund) pozive. EDF Pozivi podrazumijevaju obavezna međunarodna EU partnerstva za prijavu projektnih prijedloga. HKKOI kao nacionalna kontakt točka za EDF redovito će prezentirati i disemenirati bazu hrvatskih projektnih prijedloga za EDF putem mreže NFP EDF (mreže Nacionalnih kontakt točaka) s ciljem povezivanja industrijskih i akademskih dionika u zajedničke kolaborativne projekte koji odgovaraju stvaranju EU zajedničkih obrambenih i sigurnosnih sposobnosti“, stoji na web stranicama Klastera kojeg vodi Goran Basarac.

„Ukoliko netko od industrijskog sektora RH, znanstvene ili akademske zajednice i/ili ostalih oblika prijavitelja ima interes prijaviti projektni prijedlog na predstojeće pozive Europskog obrambenog Fonda u formi nositelja konzorcija ili konzorcijskog partnera, pozivamo iste da koriste ovaj Obrazac u Prilogu u cilju traženja partnera putem NFP mreže kontakata, te u svrhu lakšeg komuniciranja svojeg projektnog prijedloga prema Ministarstvu obrane RH“, navodi se dalje na temu EDF-a.

Također, na web stanicama je objavljen popis članica Klaster s osnovnim informacijama i lokacijama članica. Naveden je i popis partnera i podražavatelja Klaster, a dostupne su i upute s informacijama za podnošenje zahtjeva za članstvom u HKKOI.

U svakom slučaju, iz Klastera poručuju da sve novosti iz njihovog rada pratite na poveznici https://hkkoi.hr/