1.7.2020.

Hrvatska vojska u Borbenoj skupini EU pod vodstvom Njemačke

Borbena skupina Europske unije (EUBG 2020-2) pod vodstvom Savezne Republike Njemačke, u kojoj sudjeluju i hrvatske snage, od 1. srpnja 2020. ulazi u šestomjesečno stanje pripravnosti. Uz Njemačku i Hrvatsku kao davateljice snaga, u Borbenoj grupi sudjeluju i Austrija, Češka, Nizozemska, Irska, Finska, Latvija i Švedska.

Glavnina hrvatskih snaga u okviru Borbene skupine, pripadnici su motorizirane pješačke satnije iz sastava Bojne Vukovi Gardijske mehanizirane brigade te inženjerijski vod, logističke desetine, tim Vojne policije i stožerni časnici u zapovjedništvu Borbene skupine.

Borbene skupine Europske unije (EUBG – European Union Battle Group) vojna su sposobnost Europske unije spremne za brzo djelovanje, a na rotacijskoj osnovi u šestomjesečnom stanju pripravnosti uvijek su po dvije borbene skupine.

Tijekom stanja pripravnosti nacionalne sastavnice su u svojim državama i obavljaju redovite zadaće, a u slučaju odluke o angažmanu, svaka država sudionica pokreće potrebnu nacionalnu proceduru za upućivanje snaga u područje operacije.

Pripremni proces za ulazak u šestomjesečno stanje pripravnosti multinacionalne Borbene skupine, obuhvaća višemjesečne pripreme, uključujući periodične pripremne sastanke stručnjaka država sudionica te vježbe koje osiguravaju pripremu i ustrojavanje oblika i modela zajedničkog djelovanja snaga država sudionica. Svaki pripremni sastanak u organizaciji je druge države sudionice tako da je jedan od multinacionalnih koordinacijskih sastanaka stručnjaka država sudionica ove Borbene skupine održan i u Zagrebu, krajem studenog 2018. godine.

Europska unija uspostavila je Borbene skupine kao mehanizme brzog odgovora na krize kojima se izravno pridonosi jačanju kapaciteta i sposobnosti Europske unije za upravljanje krizama te djelovanju u kriznim područjima i pružanju humanitarne pomoći. Djelovanje na sprječavanju i smirivanju kriza izravno pridonosi sigurnosti sviju te traži angažman svih država članica u skladu s mogućnostima. Sudjelovanjem u Borbenim skupinama EU izravno se doprinosi jačanju interoperabilnosti među državama članicama te razvoju bilateralnih partnerskih odnosa.

Republika Hrvatska do sada je sudjelovala u pet Borbenih skupina Europske unije. Prvi put je sudjelovala u prvoj polovici 2011. godine u Borbenoj skupini EU pod vodstvom Švedske. Nakon toga, 2012. i 2016. godine Hrvatska je sudjelovala u Borbenim skupinama pod vodstvom Njemačke, a iduće, 2017. godine sudjelovala je u Borbenoj skupini pod vodstvom Italije. Posljednje sudjelovanje bilo je u drugoj polovici 2019. godine u Borbenoj skupini pod vodstvom Poljske.