18.11.2021.

Hrvatska policija nagrađena za svoj model borbe protiv nasilja

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je u Rimu preuzeo nagradu koju je hrvatskoj policiji za njezin model borbe protiv nasilja u obitelji, nasilja nad ženama i ostalim ranjivijim skupinama dodijelila Parlamentarna skupština Mediterana, javlja agencija Hina.

U prigodnom obraćanju na konferenciji koja je okupila ministre unutarnjih poslova mediteranskih zemalja Božinović je istaknuo da mu je drago što je hrvatski model borbe protiv nasilja prepoznat i izvan nacionalnih granica.

"Nasilje u obitelji kompleksna je, sveprisutna negativna društvena pojava, koja nema shvatljive niti lako mjerljive uzroke nastanka, nije svojstvena određenom društvenom sloju ili stupnju obrazovanja te zahvaća oba spola. Stoga je integriran i koordiniran pristup društvene, političke i stručne javnosti u njegovom suzbijanju i sprječavanju, prevenciji i prekidu međugeneracijskog prijenosa od krucijalne važnosti", kazao je Božinović.

Dodao je da su još na početku zatvaranja zbog pandemije prepoznata dva primarna žarišta - porast fizičkog nasilja iza zatvorenih vrata te porast seksualnog vrebanja najranjivijih, djece i maloljetnika, putem digitalnih platformi.

"Sve je vidljivije da je nasilje u obitelji u uvjetima zdravstvene krize i lockdowna poprimilo nove, ponegdje čak alarmantne razine, posebice u području nasilja nad ženama i djecom. Prateći prebacivanje života u online sferu, u bitnome smo se okrenuli modernim komunikacijskim tehnologijama, kao glavnom alatu senzibilizacije javnosti i dopiranja do ugroženih iza zatvorenih vrata", istaknuo je Božinović.

Pritom je izdvojio kampanju hrvatske policije Iza vrata, pokrenutu na početku pandemije zbog osvještavanja javnosti o raznim oblicima nasilja nad djecom i poticanja njihove reakcije kroz prijavu sumnji policiji.

"Vrijednost kampanje odmah je prepoznata i s europske razine, Europol ju je predstavio kao primjer dobre prakse, a naposljetku ju je preuzela i Slovačka. Za najmlađe policija je u suradnji s obrazovnim sustavom osmislila i novi model informiranja djece o različitim temama iz područja sigurnosti u sklopu online nastave: Virtualni policajci i policajke."

Božinović je istaknuo i važnost aplikacije Red Button koja omogućuje online prijavu sumnji na različite oblike zlostavljanja djece te prijavu nezakonitih internetskih sadržaja.

Što se najviše prijavljuje?

Iznio je i podatak da broj prijava preko te aplikacije raste iz godine u godinu, a najviše se prijavljuju spolno i drugo zlostavljanje putem interneta, nasilje u obitelji i kontaktno seksualno zlostavljanje djece.

Parlamentarna skupština Mediterana okuplja 28 država članica, a temeljna joj je misija jačanje političke, gospodarske, društvene i kulturne suradnje država članica s ciljem nalaženja zajedničkih rješenja za izazove s kojima se suočava mediteranska regija. (Hina)