zaštitari
17.6.2024.

Globalna studija ukazuje na hitnu potrebu za sindikalizacijom u sektoru privatne sigurnosti

Uniglobal Union je nedavno objavio rezultate globalne studije koja ističe hitnu potrebu za sindikalnim organiziranjem u industriji privatne sigurnosti. Studija je otkrila mnoge izazove s kojima se radnici suočavaju u ovom sektoru, uključujući niske plaće, loše uvjete rada i nedostatak temeljnih prava.

Istraživanja pokazuju da radnici u privatnoj sigurnosti često rade u visokorizičnim uvjetima bez adekvatne zaštite ili podrške. Suočeni su s dugim radnim vremenom i nesigurnim radnim uvjetima, što pogoršava njihov položaj. UNI Global Union naglašava da sindikalizacija može bitno unaprijediti ove uvjete, pružajući radnicima bolju plaću, sigurnije okruženje i jaču pravnu zaštitu.

Sindikalizacija je od vitalnog značaja za jačanje radničkih prava i osiguravanje poštivanja istih. Uniglobal Union apelira na hitne mjere kako bi se poboljšala sindikalna prava i radni uvjeti za sve zaposlenike u sektoru privatne sigurnosti. Za više informacija o istraživanjima i inicijativama Uniglobal Uniona pogledajte poveznicu.

Foto: Uniglobalunion.org