civilna zaštita
23.9.2020.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split održala vježbu spašavanja na vodi

Dvodnevna vježba na Jezeru Peruća je održana sa zadaćom provjere pričuvnih snaga pripadnika modula spašavanja u poplavama, tehničke-taktičko potpore i zbrinjavanja s ukupno dvadeset pripadnika postrojbe, a u svrhu pripreme za nadolazeću poplavnu sezonu.

 Ciljevi vježbe bili su uvježbavanje samodostatnosti, organizacija baze operacije, provjera svih tehničkih sredstava sva tri modula te ujednačavanje vještina traganja i spašavanja iz vode.
 
Svi navedeni ciljevi uspješno su provedeni, a vježbe su se pokazale kao odlična metoda za napredak te će se s vježbama i obukama nastaviti i u budućnosti. Sudionici vježbe pokazali su visoku motiviranost u izvršavanju svih postavljenih zadaća i sve se odvijalo sukladno epidemiološkim mjerama gdje su pripadnici pokazali profesionalnu odgovornost i razumijevanje.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite  predstavlja organiziranu operativnu snagu sustava civilne zaštite na nacionalnoj razini. Ova je postrojba pod izravnom nadležnošću Ravnateljstva civilne zaštite, a razvija se kroz četiri operativne zone – Osijek, Zagreb, Rijeka i Split. Namijenjena je za izvršavanje najsloženijih specijalističkih poslova traganja i spašavanja iz ruševina, traganja i spašavanja u poplavama, KBRN zaštite, zbrinjavanja stanovništva i tehničko-taktičke potpore.