policija
16.4.2020.

Dahuine termalne kamere za Graničnu policiju BiH

Riječ je o donaciji tri ručne medicinske termalne kamere za mjerenje tjelesne temperature te o stacionarnim kamerama za beskontaktno mjerenje tjelesne temperature. Vrijednost opreme iznosi 70.000 KM, a policiji ju je predao načelnik općine Nedžad Ajnadžić. U ime Granične policije preuzeo ju je šef kabineta ministra sigurnosti BiH Bakir Dautbašić.

Ovo je prvi put da je neka lokalna zajednica izdvojila ovoliku količinu novca za potrebe rješavanja migrantske krize. To su učinili nakon poziva ministra sigurnosti Fahrudina Radončića za osiguranjem financijskih sredstava. Iako je ministrov poziv išao u smjeru rješavanja migrantske krize, ova oprema će se sada koristiti za nošenje s pandemijom koronavirusa.

Ajandžić je najavio da isti sustav Dahuinih termalnih kamera namjerava donirati i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, dok Graničnoj policiji BiH planira osigurati i jedno novo terensko vozilo. S obzirom da se putem ovog sustava mogu skenirati tri osobe u sekundi, Ministarstvo sigurnosti BiH će ga nakon pandemije moći koristiti za napredno nadziranje prostora. To će moći činiti i na udaljenosti od 800 metara što je posebnost Dahuinog operativnog sustava.