11.3.2023.

Ciklus seminara u organizaciji Alarm automatike i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

"Projektiranje tehničkih rješenja za povećanje efikasnosti poslovnih objekata", naziv je ciklusa seminara koji će se u ožujku i travnju održati u organizaciji Alarm automatike i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE).

„Tema seminara odabrana je zbog učestalih zahtjeva za implementacijom tehničkih rješenja koja, uz svoju primarnu svrhu, doprinose boljem upravljanju objektima, većoj sigurnosti ljudi i imovine i, naročito u zadnje vrijeme, energetskoj učinkovitosti“, poručili su organizatori u uvodu programa prvog seminara (iz ciklusa) održanog 9. ožujka u zagrebačkom hotelu Aristos.

Uvodno predavanje u programu održala je članica uprave Alarm automatike Renata Dončević, koja je govorila o zakonskoj regulativi i korištenju zaštitnih sustava u funkciji povećanja efikasnosti poslovnih objekata i procesa koji se u njima odvijaju. Potom je Vedran Mihaljević predavao o „projektiranje integriranih sustava zaštite od požara za efikasniju zaštitu objekata i ljudi u njemu“, dok je Velimir Drakulić predavao o „automatskom monitoringu potrošnje energenata i vode u objektima u funkciji veće energetske učinkovitosti“. Slušateljima seminara je, uz to, predstavljen Priručnika za projektiranje integriranog sustava za zaštitu od požara.

Kako je najavljeno u Aristosu idući seminari održat će se u Splitu (Restoran Gusar) te 20. travnja u Rijeci (uživo u dvorani Alarm automatike na Zametu i online putem Zoom aplikacije).

Seminar je namijenjen prvenstveno ovlaštenim elektro projektantima, ali i svim ostalim sudionicima procesa projektiranja i gradnje. Seminar je, osim toga, uvršten u Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) za 2023. godinu. Sudionici ostvaruju pravo na 2 sata edukacije iz stručnog područja i 1 iz tehničke regulative. (D. N.)