4.1.2016.

Bespovratna financijska sredstva djelatnim vojnim osobama

Tranzicija predstavlja završnu funkciju modela personalnog životnog ciklusa svake osobe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Tako tranzicija podrazumijeva pripremu izdvojenog osoblja za nastavak karijere izvan sustava, kroz osiguranje institucionalne pomoći i korištenje aktivnosti zbrinjavanja. Program tranzicije i zbrinjavanja provodi Odjel za izdvajanje i tranziciju, Službe za potporu i kvalitetu življenja, Sektora za potporu upravljanja ljudskim resursima, Uprave za ljudske resurse. Ovim programom tranzicije i zbrinjavanja, utvrđenog "Odlukom o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe", ministra obrane Ante Kotromanovića od 2. listopada 2015. godine, propisane su sljedeće aktivnosti zbrinjavanja: informiranje, savjetovanje, usmjeravanje u novu karijeru, obrazovanje za novu karijeru, potpora zapošljavanju, potpora samozapošljavanju te praćenje i koordinacija aktivnosti, kao nastavak provedbene politike tranzicije i zbrinjavanja.

Aktivnost obrazovanja za novu karijeru omogućuje svakom korisniku Programa pohađanje verificiranih obrazovnih programa u obrazovnim institucijama ili ustanovama za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se zasniva na načelu refundiranja troškova školovanja za odabrani obrazovni program koji je korisniku potreban za uključivanje na tržište rada. Ministarstvo obrane s korisnicima Programa, po prestanku službe te uspješno završenom obrazovnom programu, sklapa pojedinačne ugovore pri čemu Ministarstvo obrane snosi 85 posto troškova obrazovanja po pojedinačnom ugovoru, najviše do iznosa od 15.000 kuna. Također, kroz aktivnost potpore samozapošljavanju, korisnicima Programa koji se odluče za pokretanje samostalne poduzetničke djelatnosti, omogućeno je refundiranje 85 posto troškova izrade projektne dokumentacije kod verificiranih/certificiranih konzultanata, najviše do iznosa od 5.000 kuna. Ministarstvo obrane s korisnikom aktivnosti potpore samozapošljavanju, po prestanku službe, sklapa pojedinačne ugovore o refundaciji izrade projektne dokumentacije.
 
Proces tranzicije osoblja u MORH-u traje još od 2002. godine pa tako Ministarstvo obrane od tada kontinuirano provodi proces tranzicije osoblja koje izdvaja. Tijekom tog razdoblja Ministarstvo obrane je imalo nekoliko organizacijskih modela provođenja programa, od uspostavljanja Tranzicijskog ureda s pripadajućim Mobilnim tranzicijskim timovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, koji su prerasli u Odjel za tranziciju s regionalnim odsjecima u istim gradovima, do ukidanja dislociranih organizacijskih jedinica u veljači 2012. godine i formiranja Odjela za izdvajanje i tranziciju, sa sjedištem u Zagrebu te je tako uveden centraliziran način provođenja tranzicije i zbrinjavanja. Program tranzicije i zbrinjavanja financira se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno sredstvima odobrenim Financijskim planom Ministarstva obrane. Tako postoje točno određeni uvjeti tko sve može dobiti ta financijska sredstva, pa tako, sve djelatne vojne osobe te državni službenici i namještenici koji ispunjavaju uvjete uključenja u Program tranzicije i zbrinjavanja, mogu koristiti sve aktivnosti zbrinjavanja propisane Programom. Obrazovanje za novu karijeru se provodi samo u civilnim obrazovnim institucijama ili ustanovama za obrazovanje odraslih u RH, te nije moguće dobiti financijska sredstava, ako se osoba obrazuje za novu karijeru u inozemstvu, saznajemo u MORH-u.
 
Upitali smo u MORH-u koliko je djelatnih vojnih osoba ovaj program koristilo u 2014. i 2015. godini te koji su to najzastupljeniji programi edukacije za koje se odlučuju djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici. U MORH-u nam odgovaraju da je u siječnju 2015. godine izrađena analiza podataka o svim korisnicima Programa tranzicije koji su u razdoblju od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2014. godine završili Program stručnog osposobljavanja. Analizom podataka evidentno je da se najveći broj korisnika odlučuje za tečajeve prometa i logistike, njih 25 posto kao i programe obrazovanja iz sektora osobnih, usluga zaštite i drugih usluga, njih 17 posto, stranih jezika 16 posto te elektrotehnike i računalstva, njih 11 posto kao najzastupljenije programe edukacije prema obrazovnim sektorima.

Zanimao nas je i podatak koliko su djelatne vojne osobe, vojnici i mornari, dočasnici i časnici, upoznati s ovim programom financijske potpore MORH-a za usmjeravanje u novu karijeru, obrazovanje za novu karijeru, zapošljavanje i samozapošljavanje, jer je naše istraživanje na društvenim mrežama pokazalo da su srednje upoznati s ovom mogućnosti. Pa smo MORH-u postavili direktno pitanje: Zašto je to tako?

"Odjel za izdvajanje i tranziciju redovito provodi informiranja sa svrhom izgradnje povjerenja i pružanja informacija svim djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske o pravima i mogućnostima korištenja programa. Informacije o Programu tranzicije i zbrinjavanja dostupne su i na web stranicama MORH-a. S obzirom na to da nismo upoznati sa sadržajem i opsegom vašeg istraživanja na društvenim mrežama, rezultate ne možemo ni komentirati", kažu u MORH-u.
 
Planskim smanjivanjem osoba u 2014. godini MORH je izdvojio ukupno 1702 osobe, a u 2015. godini bilo je planirano izdvojiti 750 djelatnih vojnih osoba i 380 državnih službenika i namještenika, ukupno 1130 osoba. Do kraja 2017. godine izdvojit će se oko 4200 djelatnih vojnih osoba i 1500 državnih službenika i namještenika. Nadamo se, da će se svi oni što bolje upoznati s ovim Programom i da će im u tome pomoći i ovaj članak te da će se što bolje pripremiti za poslove tražene na tržištu rada, posebno onih u industriji privatne zaštite. (E. Antić)