21.10.2019.

15. "Managment and Safety" konferencija u Osijeku

Konferencija ima uspješnu povijest i obećavajuću budućnost: ljudski, socijalni i ekonomski aspekti sigurnosti, neprestano nastajanje novih rizika, a samim tim i potreba za učinkovitim i preventivnim mjerama i oblicima zaštite, a prije svega potreba za međunarodnu suradnju u istraživanju i razvoju upravljanja sigurnošću.

Od prve konferencije održane 2006. godine (M&S 2006) do 14. konferencije (M&S 2019) okupilo se ukupno 2.165 autora i sudionika: predstavljeno je ukupno 667 radova, koji su pregledani i kategorizirani kao znanstveni i stručni radovi u cijelosti objavljeni u zborniku radova na ukupno 6.743 stranice.

Posljednjih godina programskog ciklusa teme konferencija bile su „Planiranje i sigurnost“, „Organizacija i sigurnost“, „Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost“, „Vođenje i sigurnost“ i „Kontrola i sigurnost“. Taj programski ciklus predstavio je odnos sigurnosti i osnovnih funkcija upravljanja, temeljito i na jedinstven način u globalnom smislu struke i znanosti upravljanja i sigurnosti.

Novi programski ciklus konferencije pod nazivom „Moderni koncepti upravljanja i sigurnosti“ imao je godišnje teme kao što su: „Održivi razvoj i sigurnost“ (M&S 2016), „Upravljanje znanjem i sigurnost“ (M&S 2017), „Upravljanje projektima i sigurnost“ (M&S 2018) i „Upravljanje i sigurnost procesa “(M&S 2019). Te su teme izazov za međunarodnu suradnju na znanstvenim istraživačkim i razvojnim projektima, rješavanju problema i pružanju modela sinergije suvremenih koncepata upravljanja i sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

15. međunarodna konferencija „Management and Safety - M&S 2020“ koja će se od 12. do 13. lipnja održati u Osijeku, ima aktualnu temu „Upravljanje i sigurnost informacijskog sustava“.