21.6.2021.

U Drnišu provedena vježba "Evakuacija uslijed potresa školskih i predškolskih ustanova"

Foto: MUP

Služba civilne zaštite Šibenik u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Drniša i ustanovama predškolskog i školskog sustava Drniša provela je u četvrtak, 17.lipnja, terensku vježbu civilne zaštite kojom je provjereno djelovanje djelatnika ustanova, odgovornih osoba u ustanovama, djece i učenika kod potresa.

Provjereno je postupanje i mogućnost operativnih snaga sustava civilne zaštite na pružanju pomoći u spašavanju ugroženog osoblja i djece u vrtiću i školama, kao i usklađenost postupanja i koordinacije svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, kao i normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga. Stožer civilne zaštite Grada Drniša u dijelu svog postupanja je primijenio rješenja iz postojećih planskih dokumenata i temeljem iskustava iz ove vježbe će ih implementirati u planske dokumente.

Ciljevi vježbe su provjera spremnost svih sudionika u civilnoj zaštiti u objektima gdje boravi više osoba u provođenju evakuacije i zbrinjavanja osoblja i, u ovom slučaju, djece iz škole i dječjeg vrtića, zatim provjera operativnosti i primjenljivosti postojećeg Plana evakuacije ustanova i drugih planskih dokumenata, provjera internog sustava uzbunjivanja i upozoravanja u slučaju potresa, provjera funkcioniranja i uspostavljanja veza u izvanrednim situacijama i koordinacija svih sudionika tijekom vježbe (Županijski centar 112). Također, ciljevi vježbe su i provjera pozivanja i djelovanja zaposlenika i odgovornih osoba ustanova u akciji spašavanja, evakuaciji i zbrinjavanju djece i djelatnika uslijed potresa, zatim podizanje razine uvježbanosti i organiziranosti operativnih snaga civilne zaštite pri spašavanju, evakuaciji i zbrinjavanju djece i djelatnika uslijed potresa, podizanje svijesti i sposobnosti o potrebi osobne i uzajamne pomoći unutar iznenadnog događaja, postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integralnog sustava civilne zaštite.

U vježbi su sudjelovali Grad Drniš–Stožer civilne zaštite Grada Drniša, Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Srednja škola Ivana Meštrovića, Osnovna glazbena škola Krsto Odak, Dječji Vrtić Drniš, Javna vatrogasna postrojba Drniš, Dobrovoljno vatrogasno društvo Drniš, Policijska postaja Drniš, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zavod za hitnu medicinu-HMP Šibenik, Gradsko društvo Crvenog križa Drniš, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije i Služba civilne zaštite Šibenik.