PROGRAM

9:00 - 9:30
Registracija
 
9:30-9:40
Uvodni govor: Neven Karas, Ravnateljstvo civilne zaštite, MUP RH
 
9:40-10:00
Sandro Šegedin, Ravnateljstvo civilne zaštite: Provedba Zakona o zaštiti novčarskih institucija
 
10:00-10:20
Renata Dončević, Alarm automatika: Nove potrebe banaka i primjerena tehnička rješenja
 
10:20-10:40
Miomir Jačimović, RSRH Zaštita: Zaštitar - službena osoba u financijskim institucijama
 
10:40-11:10
Pauza za kavu
 
11:10-12:00
Panel rasprava - Stanje sigurnosti hrvatskog financijskog sektora: Milan Parat (Hrvatska udruga banaka), Nikola Turkalj (MUP), Ante Perčin (Sokol Security), Goran Bjelotomić (Hrvatski ceh zaštitara)
 
12:00-12:20
Elvis Ferhatović, Hikvision: Korištenje umjetne inteligencije za veću sigurnost banaka i bolje korisničke usluge
 
12:20-12:40
Zdenko Ćorić (Utilis) / Stjepan Groš (FER): Uvježbavanja odgovora na kibernetičke incidente i upravljanja krizom u slučaju kibernetičkog incidenta
 
12:40-13:50
Ručak
 
13:50-14:10
Ana Zorić, Ministarstvo financija RH: Republika Hrvatska na putu prema europodručju
 
14:10-14:30
Gregor Miklavčič, Banka Slovenije: Lessons learned from the introduction of the euro in Slovenia    
 
  14:30-14:50   
Žiga Kosirnik, Združenje bank Slovenije:  Slovenian experience in bank security
 
14:50-15:10
Vlatko Košturjak, Diverto: Optimizacija Sigurnosnog operativnog centra (SOC) pomoću Purple Teaminga
 
15:10- 15:30
Dražen Lučić, Hrvatska gospodarska komora: Jesmo li spremni za €?
 
15:30-16:10
Panel rasprava - Izazovi uvođenja eura: Tihomir Mavriček (Hrvatska narodna banka), Gregor Miklavčič (Banka Slovenije), Vladimir Vrcić (HP-Hrvatska pošta), Nikola Turkalj (MUP)

 

 

 

 

Za više informacija obratite se:

Nataša Gajski Kovačić
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038