AKD ZAŠTITA d.o.o.
Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: 01/4800 200
Fax: 01/4800 272
Email: akd-zastita@akd-zastita.hr

AKD-Zaštita d.o.o. je trgovačko društvo u državnom vlasništvu koje trenutno zapošljava oko 800 radnika. Organizirani smo kroz Centralu u Zagrebu gdje se nalazi sjedište Društva, te Poslovne jedinice u svim većim gradovima Republike Hrvatske: Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Zadru, Sisku i Splitu.

Usluge što ih pružamo stalno su pod nadzorom uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom, koji udovoljavaju zahtjevima međunarodne norme, ISO 9001:2000, odnosno u suglasnosti s normom HRN EN ISO 9001:2002.

Imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo i rad na objektima sličnih karakteristika i sigurnosne problematike, slobodni smo ponuditi Vam sljedeće usluge:

  • tjelesna zaštita svih Vaših objekata (poslovnih prostora, trgovina, skladišta i sl.)
  • projektiranje i izvođenje sustava tehničke zaštite
  • priključenje postojećih sustava tehničke zaštite na Centralni dojavni sustav AKD-Zaštite d.o.o.
  • usluge intervencije naoružane ekipe i/ili policije na dojavu signala alarma
  • izrada prosudbe ugroženosti, planova za djelatnost privatne zaštite, zaštitu od požara, i investicijske i tehnološke dokumentacije
  • savjetovanje na području sigurnosnih sustava
  • izrada stručnog elaborata za zaštitu od požara.

Jednom riječju, u mogućnosti smo pružiti visoko profesionalnu, kvalitetnu i cjelovitu zaštitu objekata, osoba i imovine koja udovoljava najvišim europskim standardima zaštite.