Detektiv SOVA
Adresa: Rendićeva 3, 10000 ZAGREB
Tel: 01 23 17 007
Fax: 01 23 17 008
Email: detektiv@zg.t-com.hr

Istražno savjetodavni tim ureda Detektiv Sova čine diplomirani kriminalisti, koji su ujedno i polaznici niza specijalističkih seminara iz područja borbe protiv krivotvorenja raznih brandova, sigurnosnog konzaltinga te primjene forenzičkih znanja i vještina. Također, uz pomoć regionalnih i stručnih suradnika - istražitelja različitih profila u mogućnosti smo profesionalno i pravovremeno pribaviti i obraditi svaku neophodnu informaciju tijekom istrage. Naš detektivski ured surađuje s mrežom detektiva u Europi i svijetu. Uspješno surađujemo i s Državnim inspektoratom, Ministarstvom unutarnjih poslova, Carinom RH. Osim Republike Hrvatske poznajemo i razumijemo problematiku šire regije u kojoj već godinama poslujemo.

Istražujemo i dokazujemo::
•    povredu intelektualnog vlasništva,
•    sivo tržište i rad na crno,
•    prijevare u gospodarstvu,
•    prijevare pri osiguranju,
•    izbjegavanje obveza dužnika po kreditima,
•    stvarno poslovanje poduzetnika i tvrtki,
•    pouzdanost i učinkovitost zaposlenika,
•    povrede radnih obveza,
•    kršenje ugovora,
•    građanske prijevare,
•    iznude i ucjene,
•    prijetnje, anonimna pisma, poruke i uznemiravanja,
•    kršenje bračnih ugovora.

Pronalazimo:
•    vama relevantne podatke i informacije,
•    imovinski status osoba,
•    stvarne adrese osoba i tvrtki,
•    osobe koje su vam prouzročile štetu,
•    dokaze potrebne za ostvarivanje prava pred sudbenim tijelima,
•    činjenice i tragove vještačenjem otisaka prstiju, audio i video snimaka, dokumenata i raznih predmeta.

Savjetujemo i provodimo:
•    definiranje poslovnih rizika,
•    definiranje sigurnosti vaših investicija,
•    sigurnosni konzalting,
•    otklanjanje uočenih nedostataka u vašem poslovanju,
•    planiranje i provedba mjera zaštite poslovnih tajni,
•    o poslovnim problemima tvrtki, menadžera i njihovog poslovanja,
•    o upravljanju krizom,
•    o sigurnosti komunikacija,
•    u istraživanju tržišta.

Vještačenja:
•    toksikološko vještačenje,
•    balističko vještačenje,
•    daktiloskopsko vještačenje,
•    grafološko vještačenje,
•    audiovizualno vještačenje,
•    kemijsko vještačenje,
•    elektrotehničko vještačenje,
•    kompjutersko vještačenje,
•    mikro i kontakt tragova.