Uz potporu Civilnoj zaštiti primjetan je i porast broja akcija HGSS-a

Datum objave: 24.3.2020., 9:04
Uz redovan angažman u spašavanju i intervencijama sve stanice HGSS-a uključene su kao potpora stožerima Civilne zaštite i MUP-a, a unatoč epidemiji i upozorenjima, primjećuje se znatan broj akcija u proteklih dana.

Tako je u proteklih nekoliko dana stanica Split intervenirala pet puta: u Omišu, na Marjanu, izvoru Cetine, Kozjaku i kod mjesta Duće. Stanica Zadar intervenirala je tri puta: na Tulovim gredama, Crnopcu i potrazi u okolici Vira, a stanica Rijeka imala je akciju na Učki i Žaklju. Stanica Karlovac imala je potragu u mjestu Jaškovo, stanica Požega potragu u okolici grada Lipika, potragu u Prekopakri, potragu u Kaptolu te akciju u Jagodinjaku, a stanica Delnice akciju na Samarskim stijenama.

U svrhu sanacije opasnosti nastalih nakon potresa, stanica Zagreb opremila je kombi s potrebnom opremom za rad na visini i zaštitnom opremom od korona virusa jer se u idućim danima očekuje još sličnih intervencija po nalogu Civilne zaštite Grada Zagreba. Sanirano je nekoliko dimnjaka koji su predstavljali prijetnju kako za ljude tako i susjedne stambene i poslovne objekte.

Apelira se na poštivanje uputa Nacionalnog stožera Civilne zaštite i mjerodavnih institucija u cilju suzbijanja širenja virusa izbjegavanjem socijalnih kontakata, redovitom brigom o higijeni i nezadržavanju u grupama na javnim površinama.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj II. 2020.