Temeljni tečaj iz postupanja povodom nasilja u obitelji

Datum objave: 5.3.2019., 8:16
Na Policijskoj akademiji započela je serija tečajeva za šefove smjena policijskih postaja, njihove pomoćnike i pripadnike Vojne policije za rad u slučajevima nasilja u obitelji.
Prvi u nizu sedmodnevnih tečajeva  za policijske službenike operativnog dežurstva policijskih postaja i pripadnike pukovnije Vojne policije za rad u slučajevima nasilja u obitelji započeo je svečanim otvaranjem kojem su prisustvovali načelnik Operativno-komunikacijskog centra MUP-a Darko Majstorović, načelnik Samostalnog sektora za vojno-policijske poslove MORH-a mr.sc. Vlado Kovačević i zapovjednik Pukovnije Vojne policije brigadir Mate Radoš koji su pozdravili polaznike tečaja i podržali ih u njihovim naporima za stjecanjem znanja i vještina, koje su nužne za obavljanje složenih zadaća u području prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji.

Polaznicima tečaja se obratio načelnik Operativno-komunikacijskog centra MUP-a Darko Majstorović, koji je tom prilikom ukazao na važnost prvog kontakta policije i žrtve nasilja te brze i pravovremene reakcije jer primjeri iz prakse upravo ukazuju da o tome ovisi daljnji tijek postupka.

Voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži Anita Matijević prisutne je pozdravila te u svom nastupu istaknula kako obiteljsko nasilje nije nešto što spada u privatnu sferu, nego da je naša dužnost da zaštitimo žrtvu. Reakcija policije je najvažnija za ishod pravosudnog postupka jer je policija ta s kojom žrtva prva stupa u kontakt, a što stavlja veću odgovornost na djelatnike operativnih dežurstava koji zaprimaju dojavu. Voditeljica Matijević se osvrnula i na  novi Pravilnik o provedbi zaštitnih mjera koji će staviti dodatni pritisak i odgovornost na policiju.

Nasilje u obitelji kao globalni problem našeg društva, za policijske službenike od razine policajca koji pruža neposredne intervencije, preko operativnih dežurstava policijskih uprava i policijskih postaja, do policijskih službenika za mladež, predstavlja izazov u provedbi zakona, strategija i međunarodnih konvencija određenih zadaća u prevenciji i suzbijanju ove, posebno neprihvatljive pojave, čiji utjecaj nema posljedice samo na obitelj, već i na djecu i društvo uopće. Stoga je izuzetno važno ulagati u edukaciju i senzibilizaciju policijskih službenika u ovom osjetljivom području i to na svim razinama, od policijskih službenika srednje stručne spreme do rukovoditelja, da budu važan faktor zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Policijska akademija već dugi niz godina provodi sustavnu edukaciju u ovom području, primarno kroz Program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac/policajka, programe Specijalističkog studija kriminalistike, ali i kroz različite oblike stručnog usavršavanja i specijalizacije (npr. Program dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika u policijskim upravama, Specijalistički tečaj za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, različite međuresorne seminare, radionice, konferencije i sl.).  Jedan od takvih tečajeva je i Temeljni tečaj za rad policijskih službenika operativnog dežurstva policijskih postaja u predmetima nasilja u obitelji, koji se provodi od 2007. godine i kojim je do danas obuhvaćeno gotovo 1000 šefova smjena, kao i njihovih pomoćnika.

Ovogodišnji tečaj bi trebao obuhvatiti 200 policijskih službenika i službenika Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Program ovog tečaja obuhvaća četiri nastavne cjeline: društveni i kriminalni aspekti nasilja u obitelji, zakonodavne osnove nasilja u obitelji, postupanje policije u slučajevima nasilja u obitelji i uloga i značaj međuresorne suradnje u području nasilja u obitelji.

S ciljem podizanja kvalitete tečajeva, na tečaju će također predavati stručnjaci Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, sutkinja Visokog prekršajnog suda, međunarodni eksperti  u ovom području, te predavači iz nevladinog sektora s kojima surađuju po pitanju prava žrtava.

Tečaj završava u petak 8. ožujka s jednom simulacijskom vježbom kojom će se testirati izravno postupanje polaznika u simuliranoj situaciji nasilja u obitelji.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.