Stručni skup „Zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata“

Datum objave: 8.11.2019., 11:24
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao stalno tajništvo Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije organizira dvodnevno tematsko događanje posvećeno zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, koje će se održati u Puli, u vremenskom razdoblju od 21. do 22. studenog 2019. godine.

U okviru navedenog događanja, dana 21. studenog 2019. godine s početkom u 10 sati u hotelu Park Plaza Histria, Pula (Verudella 17, 52100 Pula) održat će se stručni skup s temom zaštite mora od onečišćenja s pomorskih objekata, dok će dana 22. studenog s početkom u 11 sati, u akvatoriju grada Pule, biti održana međuresorna nacionalna pokazna vježba „NAMIRG Pula 2019“, kojom će se provjeriti mehanizmi reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, uključujući traganje i spašavanje te gašenje požara u plovilima.

U okviru međuresorne nacionalne vježbe „NAMIRG Pula 2019“, Vatrogasna zajednica Istarske županije, zajedno s projektnim partnerima Gasilskom brigadom iz Kopra, Republika Slovenija, te Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giula, Republika Italija, provest će završnu vatrogasnu vježbu spremnosti za intervencije gašenja požara na moru vatrogasnim plovilima i desantom vatrogasaca na ugroženo plovilo iz helikoptera, u kojoj će sudjelovati 27 vatrogasaca, odnosno devet vatrogasaca nominiranih ispred svakog od projektnih partnera. Ova aktivnost bit će provedena u okviru EU projekta North Adriatic Maritime Incident Response Group – NAMIRG, sufinanciranog sredstvima EU, a koji ujedno ovom vježbom i završava.

Potvrdu dolaska i sudjelovanje na predmetnim događajima potrebno je dostaviti navedenom Ministarstvu najkasnije do 14. studenog 2019. godine, putem e-mail adrese frederica.koroman@pomorstvo.hr ili putem telefona 00 385 52 535 870.

Prilikom rezervacije smještaja potrebno je pozvati se na tematsko događanje s napomenom „Pula 2019“, a troškove smještaja snosi svaki sudionik pojedinačno.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.