Sastanak skupine EU o krivotvorenju dokumenata

Datum objave: 14.9.2017., 14:36
U Hagu je 11. i 12. rujna 2017. godine održan sastanak "horizontalne" grupe stručnjaka za krivotvorene dokumente, predvođene Francuskom Republikom uz podršku Europola (Europski policijski ured) i Frontexa (Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu). Sastanak je naglasio povećanje problema krivotvorenih dokumenata kao ključnog elementa u svim oblicima kriminalnih aktivnosti, uključujući i terorizam.

Direktor Europola Rob Wainwright izjavio je kako je u posljednjih nekoliko godina krivotvorenje dokumenata postalo glavni kriminalni problem, pomažući (ne)izravno mnoge druge kriminalne aktivnosti poput krijumčarenja migranata, prijevara, terorizma i drugih. Skupine koje se bave organiziranim kriminalom postale su dio velike proizvodnje, prodaje i distribucije osobnih i drugih dokumenata, koji su sve češće visoke kvalitete. Europol podržava inicijativu država članica Europske unije i partnera kako bi se suzbio ovaj problem.

Krivotvorenje dokumenata na vanjskim granicama Europske unije može ozbiljno poljuljati temelje unutarnje sigurnosti u EU. S obzirom da je riječ o području granica, Frontex je podržao inicijativu i ponudio svoju ekspertizu i iskustva u operacijama, te je 74 stručnjaka za krivotvorene dokumente već raspoređeno diljem vanjskih granica Europske unije, izjavio je direktor Europola Fabrice Leggeri.

Borba protiv krivotvorenih dokumenata i skupina koje se bave tom vrstom kriminala jedan je od deset prioriteta Vijeća Europske unije, u borbi protiv organiziranog međunarodnog kriminala između 2018. i 2021. godine. Ovo je prvi slučaj u kojem Europska unija neće implementirati kriminalni prioritet putem višegodišnjeg strateškog plana i operativno-akcijskog plana, već putem zajedničkog strateškog cilja u svim relevantnim operativnim planovima koji pokrivaju područje kriminala. Takav pristup trebao bi omogućiti opsežan pristup problemu od strane policije, granične policije, obalne straže i carine.

Kako bi pojednostavilo posao, Vijeće Europske unije odlučilo je organizirati "horizontalnu" grupu stručnjaka za krivotvorene dokumente. Radna skupina koja obuhvaća zemlje članice i stručnjake Frontexa i Europola pružit će podršku u borbi protiv svih vrsta krivotvorenih dokumenata, uključujući putne i osobne dokumente, dokumente koji se koriste kao osnova za pribavljanje identifikacijskih dokumenata, administrativne i službene dokumente te druge.

Sljedeći sastanak o borbi protiv krivotvorenja dokumenata održat će se u Varšavi, u središtu Frontexa.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.