Protupožarna sezona 2019

Datum objave: 11.7.2019., 9:18
Neke od zadaća Hrvatske vojske su pružanje pomoći potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništvo ugroženo požarom.
Ministarstvo obrane u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom – glavnim vatrogasnim zapovjednikom RH utvrđuje uvjete i način angažiranja Hrvatske vojske u gašenju požara na otvorenom. Na temelju utvrđenih potreba, MORH izrađuje Operativni plan korištenja i pomoći OS RH kod ugroza uzrokovanih prirodnim nesrećama, velikim nesrećama i katastrofama koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara.

Hrvatska vojska djeluje na temelju Operativnog plana i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane – prenosi MORH.

Prema navodima HVZ-a , i ove se godine u požarnoj sezoni nastavlja s promidžbenim aktivnostima sa svrhom smanjenja broja požara. U sklopu navedenih aktivnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom nastavlja s emitiranjem radijskih spotova na hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom jeziku unutar HR mreže te na lokalnim radijskim postajama. Navedenim se spotovima domaće i strane turiste upozorava na opasnosti bacanja opušaka i paljenja ložišta na otvorenom. Upozorenja se nalaze i na jumbo plakatima koji su, u suradnji s Hrvatskim šumama, postavljeni na 155 lokacija diljem Hrvatske.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.