Prijedlog zakona o privatnoj zaštiti prošao prvo čitanje

Datum objave: 14.5.2019., 14:58
O Prijedlogu zakona o privatnoj zaštiti koji je prošlog petka, 10. svibnja prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru očitovali su se i članovi saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Spomenuti je Odbor na sjednici održanoj 9. svibnja raspravljao je o Prijedlogu ZoPZ-a, P. Z. br. 635 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. travnja 2019.

"Prema aktualnom stanju iz travnja 2019. godine, na području Republike Hrvatske, poslove privatne zaštite obavljaju 253 trgovačka društva za tjelesnu i tehničku zaštitu, 111 obrta tehničke zaštite, 147 unutarnjih čuvarskih službi, 49 ustanova za izobrazbu čuvara i zaštitara te 16.447 aktivnih osoba s dopuštenjem za obavljanje poslova privatne zaštite (1701 čuvar, 13505 zaštitara i 1241 zaštitar tehničar)", navedeno je na sjednici Odbora na kojoj je  pozdravljen uvođenje novih kategorija zaštitara, zaštitara-specijalista i zaštitara – IPU, kao i uvođenje metodologije procjene rizika prema prihvaćenim i potvrđenim standardima (ISO 31000).

Članovi Odbora su istaknuli pozitivnim smanjenje vremena koje je potrebno za pribavljanje dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite, s obzirom da se otklanja obveza provođenja operativne provjere za sve fizičke osobe koje zatraže dopuštenje. Provjera se predlaže propisati kao iznimka kada podatci iz kaznene ili prekršajne evidencije ili drugih prikupljenih podataka ukazuju na eventualno  neprihvatljiva društvena ponašanja osobe.

Osim toga, članovi Odbora posebno su se u raspravi osvrnuli na kritičnu infrastrukturu, "izrazivši bojazan da bi strane zaštitarske tvrtke mogle obavljati zaštitarske poslove u takvim objektima", te je sugerirano da se ta materija dodatno razmotri te pokuša iznaći način da se propiše obavljanje poslova zaštite kritičnih infrastruktura samo od strane domaćih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju privatnu zaštitu.

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o privatnoj zaštiti dostupno je ovdje.

Zakon o privatnoj zaštiti nalazi se na dnevnom redu 12. sjednice Hrvatskog sabora nakon što je prijedlog Zakona prošli mjesec ušao u saborsku proceduru. Prije uvrštenja na dnevni red o Prijedlogu Zakona o privatnoj zaštiti, P.Z. br. 635, očitovao se 24. travnja saborski Odbor za zakonodavstvo. Spomenuti je Odbor većinom glasova (sedam glasova 'za' i dva suzdržana glasa) podupro donošenje ZoPZ-a, uz isticanje kako "je potrebno sadržaj pojedinih odredaba pravno i nomotehnički doraditi".

Sadržaj dnevnog reda može se pratiti na web stranicama državnog parlamenta, ovdje.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.