Okrugli stol o implementaciji sigurnosnih preporuka

Datum objave: 9.6.2015., 8:10
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je u suradnji s Agencijom za sigurnost željezničkog prometa (ASZ) i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), a u cilju poticanja međusobnog komuniciranja dionika na tržištu željezničkih usluga, organizirala 2. okrugli stol, koji je održan u ponedjeljak 8. lipnja. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici svih prijevoznika i upravitelja infrastrukture te predstavnici uslužnih objekata (luke i robni terminali).
Cilj skupa bio je potaknuti međusobnu komunikaciju dionika i raspraviti brojne zajedničke teme, kao što je pregled stanja tržišta željezničkih usluga. Među ostalim, predstavljena je i prezentacija prijavljenog tijela osnovanog u Republici Hrvatskoj, tvrtke koja se bavi ispitivanjem i certificiranjem svih dijelova tračničkih sustava, tračničkih vozila i kolosiječnih konstrukcija te je predstavljen pregled sadašnje i buduće EU legislative iz područja željeznice. Na okruglom stolu razgovaralo se i o istragama nesreća i implementaciji sigurnosnih preporuka te o RAIL HOT SPOT projektu telekomunikacijskih operatora.

Okrugli stolovi s dionicima tržišta u nadležnosti HAKOM-a, daljnji su korak u unaprjeđenju regulacije tržišta željezničkih usluga, prvenstveno promicanja regulatorne predvidljivosti kroz zajednički dijalog i raspravu o temama od trenutnog interesa.
Kroz raspravu se naglašavalo pitanje pružanja usluge manevriranja te procedura za dobivanje Uvjerenja o sigurnosti za operatore uslužnih objekata.


PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.