Održana radionica u organizaciji IAEA-e

Datum objave: 31.1.2020., 8:48
Međunarodna agencija za atomsku energiju u suradnji sa Sveučilištem za nacionalnu i svjetsku ekonomiju u Sofiji u Bugarskoj organizirala je regionalnu radionicu „Regional Workshop on Harmonising National Nuclear Law with International Law including European Law“.


Radionica se održavala od 20. do 24. siječnja 2020. godine u Sofiji u Bugarskoj, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

Cilj radionice bio je osnaživanje i uspostava nacionalnih zakonodavnih okvira kojima je osnovna svrha sigurna i miroljubiva upotreba nuklearne energije i radioaktivnih izvora. 

Radionicu su vodili stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Odjela za pravne poslove koja pruža pravnu pomoć državama članicama kod donošenja novih zakona i usklađivanju s međunarodnim propisima.

Svrha radionice je bila uspoređivanje i upoznavanje postojećih pravnih sustava država članica te njihovo osnaživanje, usavršavanje i ujednačavanje kroz bilateralnu pomoć i tehničku suradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

U okviru radionice održani su i bilateralni sastanci predstavnika zemalja članica s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Cilj bilateralnih sastanaka je bio utvrđivanje radnih planova za pregled nacrta zakona te definiranje oblika tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju radi provedbe istih.

Na bilateralnom sastanku koji je bio organiziran za Republiku Hrvatsku, načelnica Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost unutar Ravnateljstva civilne zaštite, gospođa Zdravka Tečić upoznala je prisutne o planovima donošenja novog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti te je dogovoren okvirni radni plan suradnje koji će stručnjaci Odjela za pravne poslove IAEA poslati naknadno na službeno potvrđivanje.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.