Odlična suradnja Kliničke bolnice Sveti Duh i HGSS-a

Datum objave: 18.5.2020., 8:36
Medicinari HGSS-a vrijedni su djelatnici Hrvatskog zdravstvenog sustava. Osim u bolnicama, domovima zdravlja i zavodima za hitnu medicinu gdje inače rade, zbrinjavaju bolesne i unesrećene i u akcijama HGSS-a uz pomoć svojih posebnih znanja i vještina.
Zdravstvene ustanove u kojima rade u pravilu su upoznate s njihovim volonterskim radom u HGSS-u i imaju sluha za njihove potrebe i edukacije. Budući da je HGSS produžena ruka zdravstvenog sustava na nepristupačnim terenima takva simbioza je i logična.

Odličan primjer suradnje je i donacija Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu Komisiji za medicinu spašavanja HGSS-a. U petak, 15. svibnja HGSS je od dr.sc.Višnje Nesek Adam s Objedinjenog hitnog bolničkog prijama i glavne sestre hitnog prijama Dubravke Ivanić preuzeo tri ruksaka za reanimaciju i hitne medicinske slučajeve. Ruksaci će u što kraćem roku biti podijeljeni po Stanicama HGSS-a kako bi se povećala njihova operativnost i kvaliteta medicinskog zbrinjavanja unesrećenih osoba.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.