Odgoda konferencije "Dani kriznog upravljanja 2020."

Datum objave: 18.3.2020., 13:30
Veleučilište Velika Gorica objavilo je kako trenutačno nije u mogućnosti osigurati potpunu sigurnost sudionika i organizatora međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Dani kriznog upravljanja 2020."
"U skladu s preporukama nadležnih tijela, donijeli su odluku o odgodi Konferencije dok se ne steknu uvjeti za njeno sigurno održavanje. Sudionicima koji su već rezervirali smještaj preporučuju da otkažu rezervacije. Unatoč odgodi same konferencije, Organizacijski i Znanstveni odbor odlučili su nastaviti s aktivnostima pripreme zbornika. S obzirom na novonastalu situaciju odlučeno je da se rok za predaju radova pomiče na 31. ožujka 2020. godine", poručili su organizatori konferencije s Veleučilišta Velika Goroca

Za dodatna pitanja možete se javiti na dku@dku.hr, a pripreme konferencija pratite na službenim stranicama Dana kriznog upravljanja.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.