Natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih

Datum objave: 7.1.2019., 12:41
Državna uprava za zaštitu i spašavanje objavila je natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2018./2019. godinu, na temu katastrofa i snaga sustava civilne zaštite
U cilju podizanja svijesti o postojanju prijetnji od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Državna uprava za zaštitu i spašavanje pokreće aktivnosti kojima se djeca i mladi informiraju i educiraju o mogućim prijetnjama od katastrofa te sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Natječaj je otvoren od 22. listopada 2018. do 22. veljače 2019. godine, a objavit će se putem internetske stranice Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator) www.duzs.hr i putem društvenih mreža DUZS-a (Facebook, Twitter).

Pravo sudjelovanja imaju svi polaznici odgojno-obrazovnih ustanova na području Republike Hrvatske. Radovi se prijavljuju putem odgojno-obrazovnih ustanova mjesno nadležnom područnom uredu za zaštitu i spašavanje. Broj radova po sudioniku Natječaja nije ograničen. Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne radove. Grupni radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te isti neće biti razmatrani.
Radovi tematski moraju biti vezani uz: prirodne katastrofe, tehničko-tehnološke katastrofe, nuklearne i radiološke katastrofe, protuminsko djelovanje, snage sustava civilne zaštite i žurne službe.

 Natječaj se objavljuje u osam kategorija:
 1.     likovni radovi djece starije predškolske dobi
 2.     likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole
 3.     literarni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole
 4.     likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole
 5.     literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole
 6.     foto radovi učenika osnovnih i srednjih škola
 7.     literarni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama
 8.     likovni radovi učenika s posebnim obrazovnim
Pod kategorijom 6. mogu se javiti i učenici s posebnim obrazovnim potrebama u redovitim školama kao i učenici u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pod kategorijom 7. i 8. podrazumijevaju se učenici s posebnim obrazovnim potrebama u redovitim školama kao i učenici u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Izrada likovnih radova dozvoljena je svim stilovima i tehnikama na formatu papira maksimalne veličine oznake B1 (1000 x 707 mm). Literarni radovi mogu biti u svim vrstama. Foto radovi dostavljaju se na CD/DVD-u, u .jpg formatu, veličine maksimalno 3 MB, dulje stranice maksimalno 2400 piksela.

Rok za predaju radova područnim uredima za zaštitu i spašavanje DUZS-a je 22. veljače 2019. Nagrade se dodjeljuju, na državnoj razini, za prva tri najbolja rada u svakoj kategoriji posebno, a čine ih pismena priznanja i materijalne nagrade u vrijednosti:
 •     za prvo mjesto 1200 kuna
 •     za drugo mjesto 1000 kuna
 •     za treće mjesto 800 kuna
Organizator će upriličiti svečanu dodjelu nagrada i priznanja na državnoj razini tijekom svibnja 2019. godine. Područni uredi za zaštitu i spašavanje osigurat će prijevoz dobitnika na državnoj razini i njihovih pratitelja na svečanost uručenja nagrada te povratak u mjesto prebivališta. Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na web stranici DUZS-a nakon svečane dodjele nagrada i priznanja, a najkasnije do kraja svibnja 2019.


PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj IV. 2019.