Međunarodna pomoć Slovačke

Datum objave: 16.4.2020., 9:27
Republika Hrvatska nakon razornog potresa 22. ožujka 2020. godine aktivirala je Mehanizam Unije za civilnu zaštitu gdje je zatražena materijalna pomoć u vidu opreme za zbrinjavanje stanovništva i zaštitne medicinske opreme za zaštitu zdravlja od COVID-19.
Republika Slovačka je ponudila pomoć Republici Hrvatskoj koja se sastojala od 128 kreveta i 200 vreća za spavanje koja je prihvaćena te je danas dostavljena u logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom.

Na primopredaji opreme bili su nazočni veleposlanik Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj Nj.E. Peter Susko i pomoćnik ministra dr.sc. Damir Trut.

Republika Hrvatska je nakon aktiviranja  Mehanizama Unije za civilnu zaštitu primila pomoć od Slovenije, Austrije, Mađarske, Crne Gore, Litve, Francuske i Slovačke, što pokazuje europsku solidarnost u kriznim situacijama.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.