Hrvatska modernizira radiokomunikacijsku opremu

Datum objave: 12.9.2018., 13:57
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite" potpisali su ovaj tjedan ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Spomenutim ugovorom osigurana su sredstva za modernizaciju radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite, tj. stvaraju se preduvjeti za jedinstveni komunikacijski sustav za sve žurne službe u Republici Hrvatskoj. Nositelj projekta je MUP, a krajnji korisnici Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska vatrogasna zajednica i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Prisjetivši se protupožarne sezone 2017. godine i poplava, te velikih odrona nakon nje, zbog čega su operativne snage sustava zaštite i spašavanja bile itekako angažirane i opterećene, ministar Božinović je uvodno pojasnio kako je jedan od zaključaka raščlambe sezone, koja je uslijedila, bio da postoji i stanovit problem vezan za radiokomunikacijsku opremu koja je zastarjela, količinski nedostatna i, s obzirom na različitost tehničkih rješenja, nekompatibilna.

U okviru projekta nabavit će se šest baznih stanica s dva bazna radija, pet mobilnih kofera gateway, tri nadzorne konzole, 2700 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, 300 ručnih radio uređaja s ispravljačem i antenom i potrebnim kablovima, ali s većom snagom signala, 900 radio uređaja za ugradnju u vozilo ili u stacionarno kućište, 45 stolnih kućišta za stacionarni radio uređaj s pripadajućom antenom te tri kompleta SW za programiranje s pripadajućim kablovima.

Projekt "Modernizacija radiokomunikacijske opreme sustava civilne zaštite" vrijedan je više od 37 milijuna kuna, od čega je 31,5 milijuna kuna, odnosno 85%, osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.–2020." Preostalih 15 % u iznosu od 5,5 milijuna kuna osigurao je MUP, kao korisnik.

"Ovo je jedna od većih, ako ne i najvećih nabava ove vrste za sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj ikad. Postići ćemo interoperabilnost svih operativnih snaga koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju, podići učinkovitost tog sustava u pogledu informiranja, ali i u pogledu zapovijedanja i rukovođenja, čime se podiže ukupna sposobnost sustava na reakciju na krizna stanja, a time podižemo, ono što je i krajnji cilj, razinu zaštite ljudi i imovine u događajima koji su obilježeni kao humanitarne katastrofe, požari, poplave, potresi i sl.“, naglasio je ministar Božinović.

Svoje uvjerenje da će cijeli sustav zaštite i spašavanja nabavom ove opreme biti još spremniji na sve izazove koji se mogu očekivati izrazio je i ministar Čorić. "Vjerujem kako ćemo nabavkom opreme svim našim nositeljima sigurnosti omogućiti još bolju komunikaciju jer, kao što znate, pripremljenost i učinkovita reakcija su najvažnije pretpostavke u suočavanju s kriznim situacijama“, još je rekao ministar Ćorić.

Novom, modernom opremom doprinijet će se sveukupnoj sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj. Također, poboljšat će se komunikacija među stožerima, zapovjedništvima i postrojbama civilne zaštite, vatrogastva, policije, vojske, gorske službe spašavanja i hitne pomoći na nivou države, županija, gradova i općina.

Generalni direktor Hrvatskih voda Đuroković izrazivši zadovoljstvo što su i Hrvatske vode bile dio tima za realizaciju ovog projekta, kojim se jačaju kapaciteti za obranu od katastrofa, naglasio je kako je siguran i pouzdan komunikacijski sustav od iznimne važnosti i tijekom provedbe mjera obrane od poplava jer omogućuje bolju koordinaciju svih aktivnosti i operativno vođenje aktivnih mjera obrane od poplava od strane većeg broja različitih sudionika.
Planirano razdoblje provedbe projekta je do veljače 2020. godine. (Portal MUP-a)


PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj III. 2019.