14. 10. 2020., Hotel Westin Zagreb

SIGBANK - Sigurnost banaka i financijskih institucija

 

Dr. sc. Damir Trut, Ravnateljstvo civilne zaštite, MUP RH:
Uvodno obraćanje


Damir Trut
Ravnateljstvo civilne
zaštite

O autoru:

Damir Trut doktorirao je na temu „Krizno planiranje - imperativ sigurnog života društvenih zajednica“ 7. ožujka 2016. te stekao akademsko znanje doktor znanosti menadžmenta sigurnosnim resursima na znanstvenom polju: sigurnosni menadžment u privatnoj i civilnoj zaštiti. Završio sve razine vojne izobrazbe.
Radio je u Elektromontažnom poduzeću V. Četković od 1982. godine, zatim u Petrokemiji Kutina i u Grafičkom zavodu Hrvatske do 1990. godine. U Domovinski rat uključuje se kao dragovoljac u veljači 1991. godine u pričuvne snage policije i narodne zaštite. Na osobni zahtjev, uz častan otpust izlazi iz MORH-a 2012 godine u činu brigadira OS RH. Od 3. veljače 2005. imenovan na dužnost zamjenika ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje gdje sudjeluje u ustrojavanju iste i organizaciji sustava zaštite i spašavanja.
Od 3. svibnja 2008. do 26. veljače 2012. godine imenovan na mjesto ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 2013. godine preuzima tvrtku DOK-ING razminiranje kako bi je reorganizirao i doveo u pozitivno poslovanje. Sredinom 2014.godine na zamolbu vlasnika ulazi u tvrtku Bilić –Erić d.o.o. za privatnu zaštitu na mjesto direktora i člana uprave. 2017. godine u veljači Vlada Republike Hrvatske imenovala ga na dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova. Ujedno je viši predavač je na Veleučilištu Velika Gorica i Sveučilištu Libertas.


 

Sandro Šegedin, Sektor za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite, MUP RH: 
Efekti primjene Zakona o zaštiti novčarskih institucija


Sandro Šegedin
Ravnateljstvo civilne
zaštite

Evolucija zaštite NI, prikaz statističkih podataka broja poslovnica, postupanje inspekcije, prikaz kaznenih djela, suglasnosti na alternativne mjere zaštite, mjere zaštite i provedba inspekcijskih nadzora, te postojeća zaštita i prijedlog mjera zaštite bankomata tema je predavanja u kojem će se obraditi  regulativa zaštite novčarskih institucija s naglaskom na banke i bankomate.

O autoru:

Sandro Šegedin, dipl. ing. , zaposlen je od 1996. u Ministarstvu unutarnjih poslova u kojem do danas obavlja niz specijaliziranih poslova vezanih uz poslove vatrogastva, zaštite od požara, zaštite osoba i imovine i zaštite kritične infrastrukture.
Autor je brojnih stručnih radova, a u veljači 2007. magistrirao je na  stručnom poslijediplomskom  studiju  na  Visokoj  školi  za  sigurnost  u  Zagrebu i stekao zvanje magistra sigurnosti.
Sudionik  je  brojnih  domaćih  i  stranih  seminara,  tečajeva,  simpozija,  savjetovanja  i  vježbi te intenzivno uključen u prijedloge, sastavljanje i razvoj legislative na području privatne zaštite, detektivskih poslova i zaštite novčarskih institucija, te u procesu identifikacije i zaštite kritičnih infrastruktura od nacionalnog značaja, pri čemu je educiran za provedbu „risk managementa“ prema priznatim europskim standardima.
Od 1. listopada 2019. voditelj je Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove u Sektoru za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite.


 

Milan Parat, Hrvatska udruga banaka:
Sigurnost financijskih institucija - stanje u 2020. i pogled u budućnost


Milan Parat
Hrvatska udruga
banaka

O autoru:

Milan Parat rođen je u Šibeniku, diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu.  Karijeru započinje 1994. godine u Privrednoj banci Zagreb. Godine 1997. počinje se baviti sigurnošću informacijskih sustava te ubrzo postaje voditelj Odjela informacijske sigurnosti u PBZ-u. Pod njegovim vodstvom implementirani su sigurnosni sustavi kartičnog poslovanja Privredne banke Zagreb, telefonskog i internet bankarstva, platnog prometa i PKI infrastruktura, kao i ostali sigurnosni sustavi Banke. Od 2008. godine Milan je izvršni direktor Korporativne sigurnosti i Chief Security Officer PBZ Grupe. Predsjednik je Odbora za sigurnost Hrvatske udruge banaka (HUB).


 

Renata Dončević, Alarm automatika:
Primjena novih tehnologija u novim uvjetima poslovanja banaka i financijskih institucija


Renata Dončević
Alarm automatika

U zadnjih nekoliko mjeseci su se sigurnosni aspekti poslovanja banaka i financijskih institucija u Hrvatskoj značajno promijenili. Pandemija koronavirusa je nametnula nove načine kontrole ulaska klijenata u poslovnice, izmjene Zakona o privatnoj zaštiti nove načine ugovaranja poslova tehničke zaštite, a i opasnost od kibernetičkih napada je sve veća. Nove tehnologije u tehničkoj zaštiti u velikoj mjeri mogu pomoći financijskim institucijama u prilagodbi novim uvjetima poslovanja, čak i više od toga, mogu korisnicima povećati isplativost implementirane tehničke zaštite kada je se centralizira i integrira s BMS sustavima.

O autoru:

U Alarm automatici d.o.o. u Rijeci radi od 1999. godine, ranije kao voditelj tehničkog odjela, a sada kao direktorica i članica Uprave za projektne poslove. Ovlašteni je projektant, član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, s višegodišnjim iskustvom u projektiranju i vođenju projekata tehničke zaštite. Aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite kroz  Hrvatski ceh zaštitara i mnoge druge strukovne udruge.


 

Kristian Družeta, International Krav Maga - Hrvatska:
Uporaba oružja u novčarskim institucijama


Kristian Družeta
International
Krav Maga Hrvatska

O autoru:

Krajem 1991. godine pristupio je Hrvatskoj vojsci. Na osobni zahtjev umirovljen je u činu narednika 2013. godine. Za vrijeme pričuvne i djelatne službe radio je poslove vojnika i dočasnika te obnašao časničke dužnosti.
Tri puta je bio u međunarodnoj vojnoj misiji u Afganistanu gdje je provodio poslove vojne policije sa naglaskom na poslove zaštite štićenih osoba i kao instruktor / mentor lokalnim snagama sigurnosti.
U vojnoj policiji je bio raspoređen u postrojbu za zaštitu VIP osoba kao pratitelj te kao instruktor u specijalnoj vojnoj policiji. Pored ovih poslova, u više od dvadeset godina djelatne vojne službe obnašao je poslove iz sigurnosno-obavještajnog i protokolarnog područja. Za svoj rad primio je niz pohvala i nagrada sa najviših razina zapovijedanja u oružanim snagama.
Diplomirao je 2011. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao stručni naziv „Stručni specijalist trenerske struke“. Prije toga je diplomirao na višoj trenerskoj na Kineziološkom fakultetu i stekao stručni naziv „Viši trener fizičke pripreme sportaša“. Na Fakultetu političkih znanosti završio je edukaciju za „Menadžera sigurnosti“ i postao je certificirani menadžer sigurnosti.
Pored ovih formalnih izobrazbi ima završen niz tečajeva iz sigurnosti sa naglaskom na područje zaštite VIP / štićenih osoba, protupobunjeničke borbe (COIN), protuterorističkih mjera prijetnji i napada improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED), bliske borbe te drugih tečajeva iz područja sigurnosti.
Instruktor je samoobrane i specijalist za razvoj borbenog mentaliteta i mentalnog kondicioniranja prema Izraelskom sustavu Krav Maga.
Nacionalni je direktor i predstavnik IKMF - Internacionalne Krav Maga Federacije za Republiku Hrvatsku te provodi specijalizirane programe samoobrane, osobne zaštite, konfliktne komunikacije i zaštite VIP i štićenih osoba.


 

Domagoj Jelaš,Tehnozavod-Marušić:
Podizanje učinkovitosti sustava tehničke zaštite kroz integracijska programska rješenja


Domagoj Jelaš
Tehnozavod-Marušić

Banke su oduvijek bile među najosjetljivijim objektima što se tiče sigurnosti. Za sigurnost ljudi i imovine bitan je kvalitetno projektiran i izveden sustav tehničke zaštite i vatrodojave. U nadzornom centru, u slučaju aktivacije alarma, javlja se uobičajeno poruka o kojem se objektu točno radi i koji element je aktivirao sustav protuprovale, a nadzorni softver Supervisor nudi dodatne mogućnosti. Integracijom sustava protuprovale i videonadzora moguće je u trenutku aktivacije alarma pomoću GIS tehnologije precizno odrediti na karti o kojem elementu se točno radi i kamera tada izbacuje „live“ prikaz prostora unutar kojega se nalazi taj element. Djelatnik u nadzornom centru tada može točno vidjeti što se događa na lokaciji i adekvatno reagirati. Također, smanjuje se i broj lažnih dojava.

O autoru:

Domagoj Jelaš, rođen 1993. godine, diplomirao je 2017. godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, smjer Energetska elektrotehnika. Radio je u nekoliko firmi, a zadnje tri godine radi kao voditelj projekata u tvrtki Tehnozavod-Marušić. Uz druge projekte, Domagoj Jelaš vodi i projekte za Raiffeisen banku i stekao je bogato iskustvo u projektiranju i izvođenju sustava tehničke zaštite i vatrodojave unutar mreže poslovnica i bankomata.


 

Vlatko Košturjak, Diverto:
Red teaming - testiranje sigurnosti bez premca


Vlatko Košturjak
Diverto

Red teaming je način testiranja sa što je moguće realnijim pristupom gdje je cilj testa cijela organizacija. Simulira se u kontroliranom okruženju zlonamjerni napad kombiniranjem različitih socijalnih, fizičkih i tehničkih metoda napada koje koristi i sami stvarni napadači. Cilj ovakvog testiranja je utvrditi slabosti i točke poboljšanja u trenutnim procedurama, tehnologiji i edukaciji ljudi kako bi unaprijedili razinu sigurnosti unutar organizacije. Osvrt će biti i na iskustva iz prve ruke o takvim testovima provedenim u Hrvatskoj.

O autoru:

Vlatko Košturjak je tehnički direktor u Divertu, organizaciji fokusiranoj na informacijsku i kibernetičku sigurnost, gdje pomaže korisnicima doseći željenu sigurnosnu razinu. Tijekom svog dvadesetogodišnjeg rada na različitim pozicijama u informacijskoj sigurnosti jednako je radio na zaobilaženju zaštita, te na njihovom građenju, te je stekao mnogobrojne certifikate koji uključuju: CISSP, CISM, CISA, CRISC, CDPSE, OSCP, C|EH i mnoge druge. Autor je mnogobrojnih (sigurnosnih) otvorenih alata koji se i danas koriste, a rado doprinosi i postojećim popularnim otvorenim alatima.


 

Antun Krešimir Buterin, Hikvision:
Najnovije sigurnosne tehnologije – prikaz uživo


Antun Krešimir
Buterin

Hikvision

O autoru:

Rođen 1974. godine u Zagrebu, Antun Krešimir Buterin iskusan je novinar i urednik s gotovo 20 godina rada u novinarstvu.
Od 1996. do 2008. radio je u političkom dnevnom listu Vjesnik, gdje je prošao sve novinarske faze i razne uredničke funkcije. Godine 2008. postao je urednik časopisa Zaštita, gdje je pokrenuo razne nove projekte i konferencije, pa tako i 2011. godine – prvu konferenciju SIGBANK. Autor je i pokretač istraživanja o sigurnosti hrvatskih gradova, koje je u Zaštiti provodio pune četiri godine.
Usporedo s uredničkim poslom, neko je vrijeme vodio i marketing, povezujući časopis s međunarodnim kompanijama koje je pratio na svjetskim sajmovima sigurnosti. Nakon jednogodišnje pauze od svijeta sigurnosti, koju je proveo kao voditelj marketinga i prodaje u Kongresnom centru Forum Zagreb, godine 2015. stigla mu je ponuda Hikvisiona – najvećeg proizvođača videonadzornih kamera i sigurnosne opreme na svijetu. Prve dvije godine radio je kao menadžer poslovnog razvoja za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, a zadnje tri godine obnaša dužnost direktora marketinga Hikvisiona za tržište Adriatic koje obuhvaća ukupno 9 zemalja. Trenutačno je jedini Hrvat u kompaniji s više od 40.000 zaposlenika.


 

Goran Bjelotomić, Protekta:
Elektrokemijski sustav za zaštitu bankomata


Goran Bjelotomić
Protekta

U zadnjih godinu ili dvije svjedočimo povećanom broju različitih napada na bankomate bili oni eksplozivnim plinom, čvrstim eksplozivima ili sofisticiranijim informatičkim napadima. Elektrokemijska tehnologija zaštite novca obojenjem koja je u prošlosti doprinijela značajnom smanjenju napada na transport novca može se primijeniti i na bankomate s istim ili sličnim učincima.

O autoru:

Goran Bjelotomić, rođen 1983. godine, diplomirao 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na smjeru Elektroenergetika, Energetski sustavi. Zaposlen u tvrtki Protekta d.o.o. od 2006. godine, a od 2011. godine na poziciji direktora. Vodio brojne projekte u projektiranju i izvođenju sustava tehničke zaštite i sigurnosne bankarske opreme.