Prijavnica

26. 2. 2020.,
Westin Zagreb Hotel

KOTIZACIJA

Kotizacija uključuje organizaciju konferencije, radne materijale, primjerak časopisa Zaštita, piće u pauzama, konferencijski ručak:

  • 990 HRK + PDV    /  za inozemstvo: 140 EUR + PDV    (za prijave do 7. 2. 2020.)
  • 1300 HRK + PDV   /  za inozemstvo: 180 EUR + PDV    (za prijave nakon 7. 2. 2020.)

POPUST

Za drugog i svakog sljedećeg predstavnika iz iste tvrtke/institucije kotizacija se umanjuje za 15 posto.

PLAĆANJE:

Ukupan iznos (kotizacija + PDV) plaća se po predračunu do 21. 2. 2019..

 

Prijavnica

  Predavači   Program

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.