Predavači

Renata Dončević,
Alarm automatika
 

Renata Dončević 1991. završava studij elektrotehnike na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 1991. do 1999. radi na poslovima održavanja elektroničkih sustava upravljanja Brodogradilišta 3. maj u Rijeci. Od 1999. godine radi u tehničkom odjelu Alarm automatike d.o.o. u Rijeci, kasnije kao voditeljica odjela. Od 2009. godine je direktorica projektnih poslova, koji posluje u cijeloj regiji. Ovlaštena je projektantica elektrotehnike i aktivna članica Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Kao članica Udruge tehničke zaštite i Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara te kao članica Nadzornog odbora Nacionalne udruge za zaštitu od požara aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite.
Autorica je niza stručnih članaka objavljenih u časopisima s područja zaštitarstva i informatike te zbornicima radova brojnih stručnih skupova. Održala je niz predavanja vezanih za sve aspekte zaštitarske djelatnosti u organizaciji mnogih domaćih i stranih strukovnih organizacija. 

Miron Huljak,
Ministarstvo unutarnjih poslova
 

Mr.sc. Miron Huljak diplomirao je 1989. i magistrirao 2012. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Od 1992. radi u Ministarstvu unutarnjih poslova:
1992. – 1998.  u Postaji prometne policije Zagreb kao vođa ekipe za obavljanje očevida prometnih nesreća;
1998. – 2001.  u Kabinetu ministra na poslovima praćenja podataka o prometnim nesrećama na području cijele države;
2001. – danas  u Ravnateljstvu policije, Služba za sigurnost cestovnog prometa (Prometna policija na razini države).
Djelokrug rada je vezan za preventivu u cestovnom prometu, a cijelo to vrijeme aktivno je uključen u provođenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Jedan je od autora aktualnog Nacionalnog programa za razdoblje od 2011. do 2020. godine.

 Davor Pilić,
Meditronik
 

Davor Pilić,  direktor tvrtke Meditronik d.o.o, završio je Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, telekomunikacije i informatike. Osnovao je tvrtku Meditronik d.o.o. 1997. godine. U svome poslovanju, kroz protekla dva desetljeća, Meditronik d.o.o. fokusirao je svoje poslovanje na rješenjima i sustavima za poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu. U proteklom razdoblju tvrtka je postala prepoznata kao jedan od regionalnih lidera u distribuciji, implementaciji i integraciji različitih proizvoda i rješenja koja su nesumnjivo utjecala na kvalitetu i sigurnost prometa na cestama. Danas je Meditronik d.o.o. ekskluzivni zastupnik nekoliko renomiranih europskih tvrtki poput SensysGatso Group (Švedsko-Nizozemska grupacija), WBI Group (Poljska), Dots (Latvija), DSD GmbH (Austrija). U velikoj paleti proizvoda i rješenja koje Meditronik isporučuje na tržištu izdvajamo proizvode i sustave za nadzor cestovnog prometa (radarski i laserski uređaji za mjerenje brzine vozila, uređaji za nadzor prolaska kroz crveno svjetlo, detekcija ostalih prekršaja u prometu), programska rješenja za automatiziranu obradu prekršaja u cestovnom prometu, specifična rješenja za optimizaciju prometa u urbanim sredinama, programska rješenja i specijalna mjerna oprema za vještačenje prometnih nezgoda...Toni Lovrić,
Dahua Technology
 

Toni Lovrić je voditelj razvoja poslovanja tvrtke Dahua Technology u regiji koja obuhvaća Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U područje sigurnosti i zaštite ušao je 1996. godine, nakon što je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga radi u području telekomunikacija (Vipnet u Hrvatskoj i Vip operator u Makedoniji) i energetike (RWE) na raznim stručnim i voditeljskim pozicijama u području prodaje, marketinga i podrške korisnicima i poslovnim procesima. U međuvremenu je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, vodio tvrtku za distribuciju sustava tehničke zaštite i radio kao konzultant za razvoj prodaje i poslovanja.

 Siniša Jembrih,
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb
 

Siniša Jembrih zapovjednik je Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. U vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba radi od 1995. godine od kada prolazi sve činove u profesionalnom vatrogastvu kao jedan od rijetkih hrvatskih vatrogasnih zapovjednika.
Jedan je od utemeljitelja „Obuke u simulatoru plamenih udara“ odnosno specijalnosti za gašenje požara u zatvorenim prostorima koja je postala izvozni proizvod hrvatskog vatrogasnog znanja jer su trening centri u Austriji, Francuskoj, Bosni i Hercegovini te Saudijskoj Arabiji napravljeni prema tom modelu.
Uže specijalnosti mu uključuju i spašavanje s visine i dubine, rad s vozilima za spašavanje s visine te spašavanje iz prometnih nezgoda. Surađuje s mnogim vatrogasnim organizacijama iz cijelog svijeta. Željko Marušić,
Fakultet prometnih znanosti
 

Dr. sc. Željko Marušić rođen je 1958. u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1981. Na istom je fakultetu magistrirao 1992. i doktorirao 1997. na temu “Prilog optimiranju upravljivosti automobila pomoću četiri upravljiva kotača”. Aktivno govori engleski, njemački i talijanski jezik.
Od 1996. do 2003. radio je  na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za motore i vozila, a 2000. je izabran u zvanje višeg asistenta. Od 2003. je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Prije toga radio je i u Europapress holdingu i Brodosplitu. Od projekta na kojima je radio Razvijanje metodologije saniranja opasnih mjesta na cestama. Član je Hrvatske automobilske udruge, Hrvatskog novinarskog društva, Udruge Sigurnost u prometu i Udruge Hrvatske autoškole.  

 Rikard Pažitka,
Pro Alarm Projekt
 

Rikard Pažitka je zaposlen u tvrtki Pro Alarm Projekt d.o.o. na mjestu voditelja projekta. Prije zaposlenja u Pro alarm projekt, radio je dvije  godine u tvrtki Incospro d.o.o. kao konzultant. Pažitka je iskusni konzultant s fokusom na upravljanje projektima i procesima, s pozadinom u nabavi, poslovnoj analitici, financijama i distruptivnim tehnologijama stečenom kroz stažiranje u investicijskim poduzećima kao i višestrukim projektima vezanim uz proces lanca nabave i implementaciji ERPa. Trenutno na poziciji voditelja projekta, Rikard primjenjuje svoje vještine i stečeno znanje u svrhu razvoja poslovanja, pronalaska novih poslovnih prilika i postavljanju održivih procesa. Rikard Pažitka je završio „Ekonomiju poduzetništva” na Fakultetu primijenjenih znanosti VERN u Zagrebu.Matija Mandić,
KING ICT
 

Matija Mandić  je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i magistrirao na Fakultetu kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija u Sarajevu. Trenutno obnaša dužnost  direktora sektora tehničke zaštite i pasivnih mrežnih rješenja u tvrtki KING ICT u Zagrebu. Kroz više od 15 godina rada u industriji sigurnosti imao je priliku projektirati, tehnički i komercijalno voditi neke od najsloženijih projekata u Hrvatskoj i Regiji iz područja nadzora gradova, sustava prometa i veza (autoceste, aerodromi, prometni koncepti u gradovima), nadzora državne granice, elektroenergetskog sektora, industrije, skladišnog poslovanja, kao i projekte u zgradarstvu (napredni koncepti pametnih zgrada), bankarskom sektoru, hotelskoj industriji te državnim upravama i ministarstvima.Goran Zovak,
Fakultet prometnih znanosti
 

Prof. dr. sc. Goran Zovak zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti, a ujedno je i rukovoditelj Centra za vozila Hrvatske. Fakultet strojarstva i brodogradnje završio je 1997. na Sveučilištu u Zagrebu, a daljnje profesionalno usavršavanje na Fakultetu prometnih znanosti. Od projekata u kojima je sudjelova izdvajamo: Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem i Model razvoja intermodalnog transporta u Hrvatskoj.
U fokusu  istraživačkih interesa Gorana Zovaka su cestovna vozila, vibracije u prometu i analiza prometnih nezgoda.

 Vlado Bužanić,
Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

 

Diplomirani inženjer prometa, Vlado Bužanić, direktor je tvrtke Markiva projekt. d.o.o. Član je Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta, a kroz proces obrazovanja i osposobljavanja danas je ovlašteni revizor cestovne sigurnosti te predavač i ispitivač za Program osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti. Bužanić ima odlične organizacijske i rukovoditeljske vještine stečene kod izvođenja naprednih ITS sustava i organizacije timova za izradu prometnih projekata i studija, među kojima izdvajamo:
•    voditelj radova na izvođenju kompletnog semaforskog sustava sedam raskrižja i uspostavljanja nadzornog centra za upravljanje prometom na Zagrebačkoj aveniji u gradu Zagrebu
•    suvoditelj radova na izvođenju sustava automatskog upravljanja prometom (AUP) Zone 2/3 u gradu Rijeci; suvoditelj uvođenja Spectra sustava (gradski prometni informacijski sustav koji integrira sve relevantne prometne informacije)
•    voditelj radova na izvođenju kompletnog semaforskog sustava na više od 20 izoliranih raskrižja
•    nadzorni inženjer kod izvedbe složenih prometnih sustava
•    dodatni ključni stručnjak za promet I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.
Autor je brojnih studija i analiza a među najnovijima izdvajamo:
▪    Analiza postojećeg stanja i prognoza prometnih tokova za prometnu studiju i/ili SUMP - Plan održive urbane mobilnosti za Grad Zabok,
▪    Prometni elaborat: Postava cikloturističke signalizacije za cikloturističke rute Zagrebačke županije,
▪    Automatsko brojanje prometa i izrada Izvješća na području FR Sjeverni Jadran na 24 lokacije u zimskom i ljetnom terminu,
▪    Prometna studija Zračne luke Zadar – Landside, Naručitelj Zračna luka Zadar d.o.o., 2018. 

Josipa Parać Bistrović,
Allianz Zagreb
 

Diplomirana ekonomistica Josipa Parać Bistrović unatrag godinu dana direktorica je Sektora za osiguranje motornih vozila u Allianzu Zagreb. Prije toga u ovom je osiguravajućem društvu radila na poslovima direktorice Službe za razvoj i upravljanje portfeljem proizvoda neživotnih osiguranja, direktorice Službe fakturiranja, provizioniranja i premijskog knjigovodstva te na drugim  rukovodećim poslovima.  U Allianzu je zaposlena od 2006. godine, a osim funkcije koju obnaša, predsjednica je Drugostupanjske komisije za neživotna osiguranja - osnovni zadatak Komisije je rješavanje eskaliranih prigovora klijenata, a koji su u vezi s proizvodima neživotnih osiguranja te Conduct Risk Officer - funkcija koja vrši analizu potencijalnih reputacijskih rizika za sve retail proizvode. Među njenim kompetencijama izdvajamo upravljanje ljudima, mentoriranje, organizacijske vještine, vođenje lokalnih i regionalnih projekata, projektni menadžment, snimanje i optimizacija procesa, razvoj proizvoda i rješavanje konflikata.Hrvoje Baričević,
Savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko goranske županije


 

Dr. sc. Hrvoje Baričević, profesor na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, sveučilišni interfakultetski studij prometa završio je u Zagrebu (1978.), poslijediplomski studij: Integralni i multimodalni transport u Rijeci (1986.), te je u Zagrebu doktorirao 1991. godine na Fakultetu prometnih znanosti obranivši disertaciju na temu: “Suvremene transportne tehnologije preduvjet razvoja čvorišta Rijeke”. Sudionik je brojnih znanstvenih i stručnih savjetovanja u zemlji i inozemstvu, autor je pet sveučilišnih udžbenika, više od sto znanstvenih radova, dvadesetak projekata iz područja tehnologije prometa, te brojnih ekspertiza, recenzija i studija. Upisan je u registar istraživača u Ministarstvu znanosti i tehnologije u Zagrebu u znanstvenom polju Tehnologija prometa i transporta. Godine 2002. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje “redoviti profesor” na Pomorskom fakultetu u Rijeci, gdje je nositelj više kolegija na svim studijskim razinama.Član je brojnih uredništava znanstvenih časopisa, voditelj i predsjednik organizacijskih odbora znanstveno-stručnih skupova, te stručnih organizacija Od 1998. do 2006. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije. I dopredsjednik je Auto-kluba Rijeka. Godine 1993. izabran je za predstojnika Odjela tehnologije prometa, a 1995. za pročelnika Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa. Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju od 1999. do 2001. obnaša dužnost predstojnika sveučilišnog Odjela za pomorstvo. U rukovodstvu Pomorskog fakulteta u Rijeci od 2001. do 2004. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu. Od 2008. na mjestu je predsjednika Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta u Zagrebu. Primljen je u članstvo Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU 1995. godine


Marko Brkljačić,
Tokić

 

Marko Brkljačić je direktor digitalnih transformacija i inovacija u tvrtki Tokić. Na to je mjesto imenovan prije godinu dana, a prije toga bio je na pozicijama zamjenika direktor nabave i na čelu digitalnog marketinga. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a nakon toga školovanje je nastavio i na Cotrugli Business Scholl - Executive MBA. Brkljačić je dio je projektnog tima ATR-a za telematiku te inovacijske tehnologije na svjetskoj razini. Već 10 godina vodi Tokić Racing Team u sklopu kojega se i sam natječe u driftu, a bio je više puta prvak Hrvatske te osvajao prvenstva i utrke u regiji. Kroz predavanje će obraditi teme eletrifikacije voznog parka, autonomna vozila, povezana vozila i car-sharing sada i u budućnosti.
Tvrtka Tokić d.o.o. ovlašteni je uvoznik i distributer preko 230 najpoznatijih svjetskih proizvođača dijelova za sve vrste osobnih i lakih teretnih automobila. Tokić u ponudi također nudi moto program (dijelove za skutere i motocikle) i teretni program (dijelove za kamione i autobuse). Zajedno s franšiznim partnerima Tokić d.o.o. najveći je prodajni lanac autodijelova u Hrvatskoj.
Tokić je, kao jedna od 320 europskih tvrtki, dvije godine sudjelovala u strogo strukturiranom ELITE Programu Londonske burze, a prepoznata je  kao organizacija koja „oblikuje budućnost zahvaljujući svojim transformacijskim inovacijama i međunarodnoj ekspanziji“. Snažni inovativni procesi i najviši svjetski standardi implementirani u svakodnevno poslovanje donijeli su tvrtki Tokić prestižno priznanje „The Future Shapers“. Prvo takvo u Hrvatskoj, ovo postignuće odražava poslovnu strategiju tvrtke koja je u zapanjujuće kratkom vremenu doživjela ozbiljnu transformaciju; u dvije godine ostvarila povećanje prihoda za 48 posto i povećala broj zaposlenih za 45 posto, što je zahtijevalo i zaokret u internoj strukturi.
 Željko Šarić,
Fakultet prometnih znanosti

 

Doc. dr. sc. Željko Šarić završio je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (cestovni smjer). Diplomirao je 2008. godine, a nakon studija upisuje poslijediplomski doktorski studij „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“ Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te se zapošljava kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa pod naslovom „Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem“. Doktorsku disertaciju obranio je 2014. godine na Fakultetu prometnih znanosti pod nazivom: „Model identifikacije opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži“. Od 13. studenog 2014. godine izabran je na  Zavodu za prometno – tehnička vještačenja u suradničko zvanje poslijedoktoranda a 02. listopada 2017. godine izabran je u znanstveno – nastavno zvanje docent. Od 2012. godine obavlja dužnost Voditelja Laboratorija za prometno-tehnička vještačenja na Fakultetu prometnih znanosti te je angažiran u pripremi i izvođenju preddiplomske i diplomske nastave. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova te je jedan od organizatora PC Crash radionice na Fakultetu prometnih znanosti u sklopu koje se provode znanstveno – istraživačka ispitivanja i simulacije svih vrsta prometnih nesreća (Crash tests). Sudjelovao je na više međunarodnih i domaćih projekata, te je bio voditelj potpore istraživanju Sveučilišta u Zagrebu koji obrađuju problematiku tehnologije prometa. Također, bio je voditelj projekta i glavni autor izrade službene metodologije identifikacije opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži Republike Hrvatske. Stalni je sudski vještak za promet i vozila te aktivni član međunarodne udruge sudskih vještaka European Association for Accident Research and Analysis. 

 

Prijavnica

  Predavači   Program

 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj IV. 2020.