Predavači

PREDAVAČI - SIGG 2018.


Milan Erjavec,
Voditelj Službe za 112,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 

TEMA:  Urbani rizici u zakonskim i tehničkim okvirima

Identifikacija, analiza i evaluacija urbanih rizika te poduzimanje odgovarajućih mjera za njegovo sprječavanje ili smanjenje izniman je izazov za gradove, prvenstveno zbog velike izloženosti i ranjivosti stanovništva. Urbanim rizicima socijalnu, zakonsku i tehnološku dimenziju daje promjena društvenih i gospodarskih odnosa (privatizacija, npr.), urbanizacija i širenje gradova čime se industrijska postrojenja s periferije virtualno sele u središte grada, prometna zagušenja koja nalažu uvođenje inteligentnih transportnih sustava, brza industrijalizacija te razvoj komunikacijskih mreža i usluga.  Neželjene posljedice nesreća mogu se ublažiti provođenjem određenih mjera koje za pojedina industrijska postrojenja propisuje Zakon o sustavu civilne zaštite, kao i mjera za objekte gdje se okuplja ili boravi veći broj ljudi.  Posljedice se znatno mogu smanjiti i razvojem sveobuhvatnog sustava ranog upozoravanja građana koji se temelji na suvremenim rješenjima i komunikacijskim mrežama velikih brzina - a koja su uglavnom privilegija gradova.ŽIVOTOPIS: Milan Erjavec je voditelj Službe za sustav 112 u Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Aktivno je sudjelovao i koordinirao uspostavu tehničko-tehnoloških, organizacijskih i normativnih komponenti Sustava 112, sustava za prijem hitnih poziva koji se temelji na jedinstvenom europskom broju za sve hitne službe, broju 112. Taktička i operativna znanja potrebna za izgradnju Sustava 112 stekao je u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske gdje je od 1993. do 2005. bio načelnik Odjela računalno-komunikacijskih mreža. U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje je od njezinog osnivanja 2005. godine. Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1977., a na istome fakultetu magistrirao 1983. godine. Uspješno je završio Executive Program in Advanced Security Studies 08-4 na College of International and Security Studies “George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka, 2008. Autor je niza stručnih radova i članaka vezanih za Sustav 112 te zaštitu i spašavanje. Izlagao je na brojnim konferencijama, radionicama i skupovima u inozemstvu i Republici Hrvatskoj.


Denis Stipanov,
Voditelj Službe civilne zaštite, Istarska županija
 

TEMA: Utjecaj klimatskih promjena na sigurnost gradova u Istarskoj županiji

Vrlo važan sektor za Hrvatsku koji ostvaruje oko 20 posto BDP-a i zapošljava gotovo 30 posto od ukupnog broja zaposlenih. Zbog porasta prosječnih dnevnih temperatura duž jadranske obale (srpanj i kolovoz trenutačno su najaktivniji mjeseci) mnogi turisti mogli bi u budućnosti ljeti izbjegavati ta odredišta u korist hladnijih lokacija. Također, velikom dijelu turističke infrastrukture prijete poplave u slučaju podizanja razine mora. Oboje bi moglo imati ozbiljne posljedice u mnogim lokalnim zajednicama ima li se na umu važna uloga turizma u nacionalnom gospodarstvu. Uz obalu, tu su druga posebna prirodna područja, poput kopnenih nacionalnih parkova. Više temperature mogu izazvati različite promjene obalnih i kopnenih ekosustava, primjerice promjenu sastava vrsta i razine algi, što oboje može negativno utjecati na turizam.ŽIVOTOPIS: Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti 1984. Od 1994. g radi u MUP-u - Policijska uprava Istarska kao načelnik Odjela civilne zaštite. Nakon toga prelazi 01.01. 2006 godine u Vatrogasnu zajednicu Istarske županije kao voditelj Službe civilne zaštite. Zamjenik načelnika  Županijskog Stožera civilne zaštite Istarske županije, te član Županijskog Stožera kod iznenadnog onečišćenja mora. Jedan od osnivača nacionalne Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja, danas zamjenik predsjednice Platforme Hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Predavač na stručnom studiju vatrogastva i zaštite od požara u Puli.Siniša Filipović,
Pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zadar, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

 

TEMA: Poplave u Zadru 11. rujna 2017. godine

Prezentacija će prikazati rad svih nadležnih službi koje su bile alarmirane i angažirane na otklanjanju posljedica poplava koje su zadesile grad Zadar i Zadarsku županiju 11. rujna 2017. uslijed obilne količine padalina, te međusobnu koordinaciju lokalnih i državnih službi. Važnost teme je u tome što će prikazati da je sustav je pravovremeno reagirao  na svim razinama u borbi sa prirodnom nepogodom koja nas je još jednom upozorila da moramo preventivno djelovati na svim poljima te uvijek biti spremni i znati pravovremeno reagirati kako bi negativne posljedice za građane,turiste i okoliš bile što manje.ŽIVOTOPIS: Rođen 12.04.1962. u Đakovu. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Zagreb, te je 2015. godine završio poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava i stekao akademsku kvalifikaciju sveučilišni specijalist javne uprave (univ.spec.admin.publ.). Kao pomoćnik direktora za opće, kadrovske i poslove zaštite na radu radi u RO „Metaloprerada“ od 1986. godine u Biogradu na moru. Od 1989. godine stručni je suradnik za civilnu zaštitu i obuku u sekretarijatu za obranu i zaštitu općine Biograd na moru. Za vrijeme Domovinskog rata obnaša dužnost načelnika općinskog stožera civilne zaštite općine Biograd na moru. Od lipnja 1993. do prosinca 1993. stručni je suradnik za civilnu zaštitu Ministarstvo obrane-uprava za obranu Zadar, te od siječnja 1994. g. postaje inspektor za preventivu, planiranje i opće poslove civilne zaštite u MUP-u, PU Zadarska gdje se zadržava sve do 2005. g. Kao načelnik Županijskog centra 112 u PUZS Zadar počinje s radom 2005. g., gdje se zadržava sve do 2015. g. te od siječnja 2016. g. postaje pročelnik PUZS Zadar, gdje ostaje sve do danas.Gorazd Meško,
Profesor za kriminologiju na Fakultetu za sigurnosne znanosti, Sveučilište u Mariboru
 

TEMA: Sigurnost u lokalnim zajednicama u Sloveniji (2015.-2018.) – Rezultati istraživanja

Rad predstavlja rezultate nacionalnog istraživanja sigurnosti u lokalnim zajednicama u Sloveniji na uzorku stanovnika (n=1266) u 24 općine  i policijski službenika (n=520) iz 24 policijske postaje na istom području. Rezultati studije predstavljaju osnovu za stvaranje lokalne sigurnosne politike i djelomičnu analizu policijskog rada u zajednici, deklariranu u strategiji policijskog rada u zajednici iz 2013. godine.

 

 ŽIVOTOPIS: Redovni je profesor kriminologije na Fakultetu za sigurnosne znanosti, Sveučilište u Mariboru, Slovenija. Predsjednik je Europskog udruženja za kriminologiju. 2001 godine završio je postdoktorsko istraživanje (stipendija OSI-HESP) na temu prevencije kriminaliteta u zapadnim društvima. Autor je knjige Osnove prevencije kriminaliteta (2002). Od 2002 do 2004 bio je nacionalni koresponent u projektu Vijeća Europe o reakcijama na svakodnevno nasilje u demokratičnom društvu. Dr. Meško je član više radnih grupa i projekata o prevenciji kriminaliteta u Europi (CRIMPREV, EFUS, URBIS, EUCPN, ARIEL and CEPOL) i urednik knjiga Crime, media and fear of crime (2009), Crime policy, crime control and crime prevention – Slovenian perspectives (2009), Handbook on policing in Central and Eastern Europe (Springer, 2013) Trust and Legitimacy in Criminal Justice. European Perspectives (Springer, 2015). Od 2015. voditelj je nacionalnog znanstvenog projekta Sigurnost u lokalnim zajednicama u Sloveniji.Vinko Prizmić,
Pročelnik je Hrvatske gorske službe spašavanja
 

 

TEMA: Opasnost od poplava u gradovima

 ŽIVOTOPIS: Pročelnik je Hrvatske gorske službe spašavanja, neprofitne i volonterske službe koja organizirano štiti i spašava već gotovo sedam desetljeća. Cilj HGSS-a je spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na teško pristupačnim mjestima i pri vremenskim prilikama kada treba primijeniti posebno tehničko znanje i vještine i opremu koja se koristi pri spašavanju u planinama. Budući da u planinama vladaju najteži reljefni i vremenski uvjeti (litice, ponori, nevremena), HGSS predstavlja izvrsnost u spašavanju, pa je na neki način odgovor na situacije kada druge javne službe ili tehnika ne mogu pomoći.Krunoslav Koščak,
Voditelj distributivne prodaje, AdriNet d.o.o.
 

TEMA: Pametna povezivost - Wi-Fi i IoT kao ključna infrastruktura za razvoj i sigurnost gradova

Popularnost i jednostavnost komunikacije pomoću Wi-Fi mreža omogućava cijeli spektar novih usluga u gradovima budućnosti. No posebnu pozornost zahtijevaju nova proširenja poput IoT dodataka kako bi se zadržala visoka razina sigurnost na mreži za sve korisnike. Rješenje je u kvalitetnoj platformi koja brine za cjelokupnu sigurnost bežičnog dijela mreže.ŽIVOTOPIS: Krunoslav Koščak je inženjer zračnog prometa, voditelj distributivne prodaje i član Uprave AdriNet d.o.o., regionalnog distributera tvrtke Ruckus Networks. U tvrtki radi 3 godine i odgovoran je za izvoz u CEFTA države. Prije ovog posla četiri godine iskustva kao automobilistički novinar u Auto Blic magazinu i nekoliko domaćih magazina te potom deset godina u prodaji marine, zrakoplovnih i industrijskih maziva za globalne naftne kompanije i domaće distributere u Adriatic regiji.Ante Sanader,
Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice
 

TEMA: Priprema protupožarne sezone 2018.

 ŽIVOTOPIS: 

Damir Benčević,
Zamjenik gradonačelnika grada Zaprešića
 

TEMA: Nadležnosti, ovlasti i djelokrug rada komunalnog redarstva

 


ŽIVOTOPIS:
 Toni Lovrić,
Voditelj poslovanja za regiju (SLO, HR, BiH), Dahua Technology
 

TEMA: Otkrivanje prometnih prekršaja

 ŽIVOTOPIS: Voditelj razvoja poslovanja tvrtke Dahua Technology u regiji koja obuhvaća Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U područje sigurnosti i zaštite ušao je 1996.godine, nakon diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga radi u području telekomunikacija (Vipnet u Hrvatskoj i Vip operator u Makedoniji) i energetike (RWE) na raznim stručnim i voditeljskim pozicijama u području prodaje, marketinga i podrške korinicima i poslovnim procesima. U međuvremenu je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, vodio tvrtku za distribuciju sustava tehničke zaštite i radio kao konzultant za razvoj prodaje i poslovanja.Darko Gelo,
Voditelj ključnih kupaca i sigurnosni konzultant, Alarm Automatika
 

TEMA: Videonadzor – alat u borbi protiv „divljih odlagališta“ i pomoć u gospodarenju otpadom

Gospodarenje otpadom jedno je od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša te zahtijeva prioritetno rješavanje i usklađivanje sa standardima Europske unije. Veliki broj gradova i jedinica lokalne samouprave imaju velikih izazova u gospodarenju otpadom. Jedan od problema je i rješavanje velikog broja divljih odlagališta otpada jer ona predstavljaju veliku opasnost za okoliš, pogoduju razvoju bolesti te su često mjesta nastanka požara. Jedan od učinkovitih alata u prevenciji i rješavanju tog izazova je i bežični solarni videonadzor.ŽIVOTOPIS: Posjeduje gotovo 25 godina radnog iskustva na području sigurnosti i zaštite. Zaposlen je u renomiranoj tvrtki za tehničku zaštitu „Alarm automatika“ kao Voditelj ključnih kupaca i sigurnosni konzultant s naglaskom na segment industrije te sigurnosti gradova.  Iskustva je stjecao na odgovornim i rukovodećim pozicijama radeći u domaćem i međunarodnom okruženju (Billa, Centar za informatiku i poslovno savjetovanje, Pliva-Teva, Američko veleposlanstvo). Stručnjak je sigurnosti i zaštite s dokazanim rezultatima u kreiranju, razvoju i provođenju programa identificiranja i umanjivanja kompleksnih sigurnosnih prijetnji na troškovno efikasan i prihvatljiv način, dajući pritom dodanu vrijednost organizaciji i klijentima. Diplomirao je na Visokoj školi za Sigurnost u Zagrebu.Kristijan Fabina, Direktor prodaje za Adria regiju, Bugarsku, Tursku i Gruziju,
Cambium Networks
 

TEMA: Radio komunikacijska mreža u funkciji sigurnosti gradova

 ŽIVOTOPIS: Regionalni prodajni predstavnik tvrtke Cambium Networks, globalnog proizvođača i lidera bežičnih mrežnih rješenja za širokopojasni pristup mreži u raznim primjenama poput pristupa Internetu, projekata videonadzora, osiguravanja perimetra i kritične infrastrukture javne sigurnosti. Stručnjak je za wireless mreže sa 17 godina iskustva rada s brojnim raznim wireless infrastrukturnim rješenjima. U telekom područje ušao je 2007. godine zaposlenjem u Metronet Telekomunikacije, u Odjelu za strategiju i razvoj, a nakon toga radi za sistem integratorske tvrtke poput Datentechnik GmbH i Micro-Link, za proizvođača mikrovalnih linkova SAF Tehnika i RADWIN kao vanjski suradnik na međunarodnim projektima te naposljetku u distribuciji telekomunikacijskih rješenja. Iskustvo je stekao kroz terenske aktivnosti instalacije i održavanja infrastrukture, projektiranje mreža, tehničke treninge, te prodajnim i marketinškim aktivnostima.Zvonko Šafranko, Voditelj Odjela radio frekvencijske opreme i rješenja,
Markoja
 

TEMA: Širokopojasni PMR radio sa integriranim snimanjem i prijenosom videa i zvuka u službi sigurnosti gradova

Izlaganje će biti usmjereno na novu generaciju PMR radio uređaja sa naprednom integracijom snimanja i prijenosa informacija, a posebna pažnja bit će posvećena scenarijima njihove profesionalne primjene i integriranim komunikacijskim rješenjima.ŽIVOTOPIS: Voditelj Odjela radio frekvencijske opreme i rješenja tvrtke Markoja d.o.o. sa iskustvom vođenja i sudjelovanja na brojnim značajnim projektima u segmentu radijskih komunikacija u javnom i privatnom sektoru, između kojih i projektu Izgradnje nacionalne DMR Tier III mreže. Profesionalnu specijalizaciju gradi na područjima implementacije DMR mreža i njihove integracije u cjelovite komunikacijske sustave, programskih alata za radijsko planiranje te sustava za širokopojasni radijski pristup. Diplomirao je telekomunikacije na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, autor je niza stručnih članaka te predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama.


Gordan Filinić,
Zapovjednik,
Javna vatrogasna postrojba Opatija
 

TEMA:  Upotreba GIS cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara na području grada Opatije i Liburnije

Značajnost prostornih podataka je nemjerljiva, a u slučaju očuvanja života, imovine i okoliša od požara, ali i drugih opasnosti jest zbilja neprocjenjiva. Kombinacijom podrške Hrvatske vatrogasne zajednice koja daje osnovu u vidu programske podrške sustava za praćenje vozila (skup alata koji omogućuju praćenje i navođenje vatrogasaca tijekom vatrogasnih intervencija), Grada Opatije i lokalnog komunalnog društva koji raspolažu opsežnom količinom prostornih podataka, Javna vatrogasna postrojba Opatija razvila je zavidan i detaljan sustav za upravljanje prostornim podacima u svrhu bolje učinkovitosti prilikom organizacije spašavanja, ali i prevencije, što će na prezentaciji biti prikazano na studiji slučaja uživo.ŽIVOTOPIS: Zaposlen je u javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija na mjestu zapovjednika. U vatrogastvu ima 24 godine radnog iskustva. Diplomirani je inženjer sigurnosti na smjeru zaštita od požara.


Francesca Gržinić Kuljanac,
Viša stručna suradnica za informatiku, Grad Opatija
 

TEMA: Upotreba GIS cloud tehnologije u upravljanju zaštitom od požara na području grada Opatije i Liburnije

Značajnost prostornih podataka je nemjerljiva, a u slučaju očuvanja života, imovine i okoliša od požara, ali i drugih opasnosti jest zbilja neprocjenjiva. Kombinacijom podrške Hrvatske vatrogasne zajednice koja daje osnovu u vidu programske podrške sustava za praćenje vozila (skup alata koji omogućuju praćenje i navođenje vatrogasaca tijekom vatrogasnih intervencija), Grada Opatije i lokalnog komunalnog društva koji raspolažu opsežnom količinom prostornih podataka, Javna vatrogasna postrojba Opatija razvila je zavidan i detaljan sustav za upravljanje prostornim podacima u svrhu bolje učinkovitosti prilikom organizacije spašavanja, ali i prevencije, što će na prezentaciji biti prikazano na studiji slučaja uživo.ŽIVOTOPIS: Diplomirana ekonomistica te stručna specijalistica informatičkih sustava djelatnica je Grada Opatije od 2010.g. na poslovima informatičke podrške te GIS sustava. Prikuplja, obrađuje, generira podatke, te stvara prilagođena aplikativna rješenja na području prostornih podataka za potrebe svih gradskih odjela. Kontinuirano se usavršava i sudjeluje na radionicama i konferencijama u području geografskih informacijskih sustava, kako bi svojim korisnicima omogućila korištenje suvremenih rješenja u rješavanju svakodnevnih zadataka.


Paško Ugrina,
Voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske
 

TEMA: Održivost prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini kroz partnerstvo policije i grada

Partnerstvo na razini grada Splita potvrđuje se udjelom  policije u aktivnostima Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta ali i kroz nove modele suradnje u odgovoru na probleme građana. Potvrda održivosti je kontinuirana suradnja ali i stvoreni okvir u Strategiji rada Vijeća sa definiranim mjerama aktivnosti. Sigurnosni događaji od posebnog interesa javnosti dovode u pitanje osjećaj sigurnosti i traže odgovore cijele zajednice što potvrđuje potrebu partnerstva.

Fokus interes iz pravca problema mikro sredine ide i do stvaranja obrazaca prevencije globalnih ugroza. Transparentnost rada nije često dovoljna za brzo prepoznavanje od građana što mora biti cilj. Praksa partnerstva u radu po problemima informacija na društvenim mrežama, prometu u mirovanju, anonimnih skriptera, većih javnih okupljanja, skeniranju stvarnih problema, obrazovnim ustanovama u ograničenim aktivnostima daje odgovor na pitanje što treba poduzeti.  Realnost je nedorečenost u izgradnji sustavnog pristupa koji treba ranu detekciju problema, partnersko definiranje prioriteta i odgovornosti te mjerljivost rezultata i očekivanja građana. Veliki dobitak je pozitivna praksa manjih zahvata koja se može koristiti za ozbiljna planiranja i odgovore na specifične probleme kojima se štite strateški prioriteti grada i održiva kvaliteta življenja za što policija može biti vjerodostojan partner.        


ŽIVOTOPIS: Policijski savjetnik - Voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske. Djelatnik MUP-a RH od 1992. godine gdje je obavljao više različitih poslova. Od 2001 do 2010 godine aktivno rado po problematici javnog reda, javne sigurnosti i osiguranja. Kao voditelj projekta policija u zajednici   intenzivirao suradnju policije sa lokalnom samoupravom na ranom prepoznavanju i rješavanju problema građana radom kontakt policajaca i formiranjem Vijeća za prevenciju. Od 2010 godine aktivni član Vijeća za prevenciju grada Splita kao predstavnik policije. Nositelj  većeg broja  projektnih aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja i situacijske prevencije. Aktivni sudionik većeg broja stručnih konferencija iz područja sigurnosti.  Pohađao veći broj specijalističkih izobrazbi u organizaciji MUP-a te sudjelovao međunarodnoj razmjeni prenošenja pozitivne prakse i upoznavanja sa standardima postupanja u kriminalističkoj prevenciji. 


Zrinka Vučinović,
sigurnosna analitičarka, Offline Solutions
 

TEMA: Uloga privatnih sigurnosnih kompanija u procjeni sigurnosnih izazova i rizika

U posljednjih nekoliko desetljeća svijet se počeo suočavati sa sveobuhvatnijim i opasnijim sigurnosnim prijetnjama i izazovima. U borbi protiv tih prijetnji, tvrtke i organizacije, od vlade do nevladinih organizacija (NVO), počele su se oslanjati na sposobnosti i kapacitete privatnog sektora. Od logističke potpore do upravljanja krizom i rizicima, operativnog zapovjedništva i borbe, privatne sigurnosne tvrtke postale su ključni partner u ublažavanju humanitarnih kriza, borbi protiv terorizma te osiguravanju zaštite ljudi i imovine. Koristeći brojne alate i pouzdane metodologije, uključujući sveobuhvatne analize i procjene, obuku o sigurnosti i osvješćivanju kako bi se poboljšala fizička zaštita, tvrtke se moraju osloniti na prilagodljive taktike, tehnike i postupke temeljene na prijetnjama, da se upoznaju te poraze prijetnje kada god i gdje god se pojave.
ŽIVOTOPIS: Sigurnosna analitičarka u tvrtki Offline Solutions d.o.o. Zvanje magistra politologije, smjer međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, stekla je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Uz studij na matičnom fakultetu, kao stipendistica Europske komisije, provela je godinu dana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Njezin rad usredotočen je na međunarodne odnose, osobito na teme vezane uz međunarodnu i nacionalnu sigurnost. Nadalje, sudjelovala je na brojnim međunarodnim projektima i konferencijama, te je objavila nekoliko radova na teme vezane uz vanjskopolitička i sigurnosna pitanja.


Roman Rožman, stručnjak za telekominikacije, Odašiljači i veze

TEMA: Integrirani protupožarni videokomunikacijski nadzor

Govorit će se o Integriranom protupožarnom videokomunikacijskom nadzoru kao integriranu uslugu videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara, uključujući i uslugu privatne radijske komunikacije u svrhu protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta i to za područje kojim gospodari podružnica Hrvatskih šuma u Splitu. Važno je naglasiti da je ovaj projekt prvi ovakve vrste u svijetu, a u potpunosti je osmišljen i realiziran suradnjom isključivo domaćih tvrtki, te znanstvenih institucija i to Hrvatskih šuma kao naručitelja usluge, Odašiljača i veza kao vlasnika tehnologije koji realizira uslugu i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita koji je razvio softversku podršku. Navedeni inteligentni sustav protupožarnog motrenja integrirano je rješenje koje vatrogascima i svim drugim službama uključenim u protupožarno motrenje i borbu protiv požara osigurava komunikacijsko-informacijsku podršku, te pruža stratešku prednost u protupožarnim aktivnostima.


ŽIVOTOPIS: Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Zavod za telekomunikacije. Ima više od 17 godina iskustva u IT industriji kao voditelj ključnih kupaca, Global Solution Manager, strategijski planer, prodajni konzultant, voditelj projekata i mrežni dizajner. Karijeru započinje kao voditelj prodaje i projektni konzultant za željezničku signalizaciju u tvrtci Exel doo. Pridružuje se Siemens-u u rujnu 2000. kao tehnički konzultant, podupire projekte u području inteligentnih mreža za lokalne operatore u Hrvatskoj i regiji. Primarno područje interesa - planiranje inteligentnih mreža i IT integracija. Počevši 2005. godine, područje odgovornosti prošireno je od prodajne strategije prema upravljanju prilikama i pripremanjem  ponuda za IT i komunalna rješenja, usko surađujući s lokalnim sektorom Siemens Industrija - mobilnost. Iskustvo pokriva mrežnu analizu, razvoj prodajne strategije, upravljanje poslovnim prilikama, podršku nabavi, optimizaciju poslovnih procesa i upravljačka rješenja. Posjeduje znanja o telekom industriji, te javnom sektoru stečena uglavnom u srednjoj i istočnoj Europi i MEA regiji. Iskustvo u GSM-R projektima, suradnja s Nokia Networks, Kapsch i Huawei kompanijama. Oil & Gas industrija -procjena troškova projekata optimizacije i prodaja rješenja za upravljanje prijevarama. Godine 2015. zapošljava se u tvrtki Odašiljači i veze d.o.o. na mjestu Voditelja ključnih kupaca. Zadužen je za velike i srednje velike kupce, osmišljava prodajnu strategiju integriranjem postojećih rješenja u nove proizvode i tržišne niše.

 

PREDAVAČI - SIGG 2017.

 

Maja Dragosavac,
Hrvatski zavod za hitnu medicinu

TEMA:  Odgovor zdravstvenog sustava RH na migrantsku krizu

ŽIVOTOPIS: Maja Dragosavac voditeljica je Službe za projekte, razvoj i zdravstvene tehnologije u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu te pročelnica Odsjeka za informiranje, istraživanje i medije Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Kao članica Kriznog stožera aktivno je sudjelovala u odgovoru zdravstvenog sustava na posljedice poplava u Republici Hrvatskoj 2014. te je bila jedan od koordinatora zdravstvene skrbi za migrante u kampovima Opatovac i Slavonski Brod za vrijeme migrantske krize 2015. i 2016. godine. Jedna je od educiranih stručnjakinja za koordinaciju Mehanizma civilne zaštite Europske unije. Stipendistica je Europske komisije te je magistrirala na interdisciplinarnom magistarskom programu “Europski regionalni magisterij iz demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Europi". Prethodno zdravstvenom sektoru, poslovno iskustvo je stekla višegodišnjim radom s klijentima i projektima na području tržišnih komunikacija.


Robert Markt,
Hrvatski crveni križ
 

TEMA:  Odgovor Hrvatskog crvenog križa na migrantsku krizu

ŽIVOTOPIS: Robert Markt izvršni je predsjednik Hrvatskog crvenog križa te ga je od početka mandata uspješno vodio u dvije krizne situacije (poplave i migrantska kriza). U srpnju 2016. godine imenovan je za člana Odbora direktora pri Međunarodnoj federaciji za spašavanje života - Europa. Na mjesto državnog tajnika zaduženog za ulaganja u javnu nabavu i EU fondove u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva imenovan je 2010. godine, a nakon sedam uspješnih godina u Ministarstvu, preuzima mjesto gospodarskog savjetnika u Veleposlanstvu Republike u Beogradu. Najviša javna dužnost koju je obnašao bila je dužnost glavnog inspektora u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske. Svoju karijeru započeo je u međunarodnoj modnoj industriji, nakon čega prelazi u Hrvatsku gospodarsku komoru gdje radi na pitanjima međunarodnih odnosa i ulaganja, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Antonio Vulas,
Ministarstvo unutarnjih poslova
 

TEMA:  Nezakonite migracije

ŽIVOTOPIS: Antonio Vulas policijski je savjetnik, voditelj Službe za nezakonite migracije Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Karijeru u policiji započeo je 1990. godine, a od 2005. godine u graničnoj policiji radio je na nizu međunarodnih aktivnosti, s posebnim naglaskom na europsku graničnu sigurnost, schengensku pravnu stečevinu i migracijska događanja. Koautor trenutno važećih dokumenata Strategija rada pomorske policije RH i Anti-teroristički koncept pomorske policije RH. U vrijeme migracijske krize 2015 – 2016 g. radio je na poslovima registracije migranata u prihvatnom centru Opatovac i kao predstavnik snaga hrvatske granične policije u ICC-u Pirej, Grčka, u sklopu Frontex-ove operacije Poseidon 2016. Trenutno je član Frontex-ove radne skupine za izradu kurikuluma po kojem će se vršiti obuka Frontex-ovih trenera na polju ljudskih prava za graničnu policiju.
Robert Mikac,
Fakultet političkih znanosti

TEMA: Stanje područja kritičnih infrastruktura u RH i kako dalje?

ŽIVOTOPIS: Robert Mikac je doktor društvenih znanosti. Od 1999. do 2006. godine radio je u vojnoj policiji Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjelovao je u NATO misiji u Afganistanu 2005. godine kao zapovjednik nacionalnog voda vojne policije i zapovjednik multinacionalnog voda vojne policije unutar Kabulske multinacionalne brigade te je odlikovan NATO medaljom i Talijanskim križem za zasluge. Robert je radio i u Službi za civilnu zaštitu te Upravi za europske integracije i međunarodne odnose Ministarstva unutarnjih poslova. Od 2012. do 2015. godine bio je načelnik Sektora za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Od 2015. godine je predavač na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.Ivica Špehar,
Grad Velika Gorica

TEMA: Zbrinjavanje migranata

ŽIVOTOPIS: Ivica Špehar diplomirao je na višoj tehničkoj školi za sigurnost u Zagrebu, te stekao zvanje diplomiranog  inženjera sigurnosti. Trenutno radi kao viši stručni suradnik za sigurnost u Gradu Velika Gorica.
 Toni Tenjer,
Odašiljači i veze

TEMA: Cronect nacionalna radio komunikacijska mreža u funkciji sigurnosti gradova

ŽIVOTOPIS: Toni Tenjer voditelj je ključnih kupaca u Odašiljačima i vezama. Prethodno je bio regionalni voditelj prodaje i voditelj ključnih kupaca u tvrtki Intra lighting. Od 2006. do 2008. bio je zaposlen na mjestu voditelja prodaje za tvrtku Bohler – Uddeholm za tržište Bosne i Hercegovine te Makedonije.Damir Gojmerac,
Optimal sistemi

TEMA: Mini data centar - cjelovito IT rješenje za pouzdanu zaštitu kritičnih podataka

ŽIVOTOPIS: Damir Gojmerac s više od dvadeset godina iskustva u razvoju informatičkih servisa i proizvoda za financijsku industriju. Kao direktor informatičkih projekta nacionalne razine radio je na NKS i REGOS projektima te u Financijskoj agenciji – FINA i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. U tvrtki Optimal sistemi zadužen je za projekte informacijske sigurnosti i razvoj poslovanja.Ivana Cesarec,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje

TEMA: Presjek dosadašnjih aktivnosti regulacije područja kritičnih infrastruktura u Republici Hrvatskoj

ŽIVOTOPIS: Ivana Cesarec je stručna savjetnica za poslove preventive i od 2013. godine djelatnica Službe za preventivu, planiranje i analitiku unutar Sektora za civilnu zaštitu, Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Diplomirana je stručna specijalistica inženjerka kriznog menadžmenta i logistike, djelovanje joj je usmjereno na upravljanje krizama i područje kritičnih infrastruktura, te se unazad godinu dana područjem intenzivno bavi kroz međunarodni projekt, edukacijama i sudjelovanjem na srodnim konferencijama.


Josip Hibler,
OKC MUP RH

TEMA: Predstavljanje rada Operativno-komunikacijskog centra MUP-a

ŽIVOTOPIS: Josip Hibler voditelj je Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave zagrebačke od 2012. godine. Svoju 25-godišnju karijeru u Ministarstvu unutarnjih poslova započeo je kao policajac, a zatim kao policijski službenik za obradu kriminaliteta, šef smjene u VI. policijskoj postaji Zagreb te načelnik nekoliko policijskih postaja. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu 1993. godine.


Slobodan Marendić,
PU splitsko-dalmatinska

TEMA: Partnerstvo za sigurniju svakodnevnicu

ŽIVOTOPIS: Slobodan Marendić je diplomirani kriminalist. Trenutno radi na poziciji načelnika Sektora policije u PU splitsko-dalmatinskoj, te je aktivni član i tajnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Solina. Također je aktivni član i predsjednik međunarodnog policijskog udruženja Regionalni klub IPA splitsko –dalmatinska. Slobodan aktivno promiče partnersku brigu o sigurnosti lokalne zajednice, dinamičnu listu partnera solinskog Vijeća uz Policijsku postaju Solin, koju upotpunjuju i Strukovna udruga kriminalista – podružnica ŽSD.


Dragan Sokolović,
Smart Cloud

Gordan Filinić,
JVP Opatija

TEMA: GIS Cloud aplikacija - učinkovito upravljanje zaštitom od požara (primjer JVP Opatija)

ŽIVOTOPIS: Dragan Sokolović član je Uprave Smart Cloud d.o.o., regionalnog partnera GIS Cloud – IT aplikacije za upravljanje prostornim podacima. Po struci ekonomist, obavlja poslove poslovnog savjetovanja i unapređenja učinkovitosti organizacija pomoću prikaza i analize prostornih podataka.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTOPIS: Gordan Filinić zaposlen je u javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija na mjestu zapovjednika. U vatrogastvu ima 23 godine radnog iskustva. Diplomirani je inženjer sigurnosti na smjeru zaštita od požara.Marijana Plovanić,
Hendal

TEMA: Istraživanje subjektivnog osjećaja sigurnost građana

ŽIVOTOPIS: Marijana Plovanić diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagreb, smjer marketing. U Hendalu, jednoj od vodećih agencija za istraživanje tržišta u Hrvatskoj, radi više od 10 godina i to prvo kao voditelj kvantitativnih istraživanja i omnibusa. Od 2007. do 2012.g. radila je na poziciji Direktora istraživanja koja uključuje organizaciju provođenja istraživačkog procesa tijekom svih faza. Od 2012.g. na poziciji je glavnog direktora Hendala. Pohađala je temeljnu edukaciju o istraživanju tržišta organiziranu od strane American Marketing Association, te se kroz edukacije i radno iskustvo specijalizirala za prodaju i odnos s klijentima.

 Branka Ivančan-Picek,
Državni hidrometeorološki zavod

TEMA: Projekcije klimatskih promjena na području grada Zagreba

ŽIVOTOPIS: Branka Ivančan-Picek diplomirala je i doktorirala  na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Geofizika - meteorologija 1998. godine te je u znanstvenom zvanju više znanstvene suradnice. Zaposlena je u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), najprije u Prognostičkom sektoru (do 2001.), a od 2001. radi u Službi za meteorološka istraživanja i razvoj kao pomoćnica ravnatelja gdje vodi i koordinira istraživačke i operativne poslove. Članica je Hrvatskog meteorološkog društva i članica uređivačkog odbora Hrvatskog meteorološkog časopisa. Od 2002. godine akreditirana je članica hrvatske delegacije u Komisiji za znanost Svjetske meteorološke organizacije. Područje istraživačkog i operativnog rada je mesoskalna dinamika i modeliranje: utjecaj orografije na atmosferu, olujni lokalni vjetrovi, zavjetrinska ciklogeneza, olujne vremenske pojave, vremenska prognoza.
 Vjeran Piršić,
Eko Kvarner

TEMA: Kako gradovi efikasno i jeftino mogu ublažavati posljedice klimatskih promjena?

ŽIVOTOPIS: Vjeran Piršić radi kao konzultant u obiteljskoj tvrtki i nezavisni je vijećnik u Općini Omišalj te aktivno sudjeluje u mnogim projektima iz domene održivog razvoja na Jadranu i na Mediteranu. Ekološka udruga Eko Kvarner osnovana je 2002. godine povodom pobune protiv projekta Družba Adria. Udruga je odradila 14 kampanja u kojima je (do sada) uvijek postigla zacrtane ciljeve. Tu se posebno ističu proaktivni projekti na otoku Krku kao što je sustav ekološkog gospodarenja otpadom (2006.), energetski nezavisan otok (2009.), elektrovozila (2013.), itd. Vjeran Piršić završio je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
 Alen Host,
Ekonomski fakultet Rijeka

TEMA: Nužnost integralnog promišljanja sigurnosti

ŽIVOTOPIS: Alen Host dekan je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci od listopada 2016. godine, a prethodne tri godine bio je prodekan. Na istom fakultetu radi od početka 2013. godine kao izvanredni profesor, a svoju sveučilišnu karijeru započeo je 1999. godine kao asistent. Bio je i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Matulji. Autor je mnogih stručnih radova.
 Morgane Colombert,
EIVP, Pariz

TEMA: Utjecaj klimatskih promjena na život u gradovima

ŽIVOTOPIS: Morgane Colombert je urbana inženjerka, predavač  na Lab’Urba te voditelj Energetsko-klimatskog odjela pri Pariškoj inženjerskoj školi (EIVP). Već deset godina provodi istraživanja na području energetskog i klimatskog menadžmenta gradova, klimatskih promjena, urbanih toplinskih otoka i urbanog dizajna.
 Mirko Orlić,
Prirodoslovno-matematički fakultet

TEMA: Podizanje morske razine i poplavljivanje obalnih gradova

ŽIVOTOPIS: Mirko Orlić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu. Posjetio je nekoliko europskih geofizičkih instituta te je kao gostujući znanstvenik 1993. boravio u SAD-u (Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Ca). Najprije je radio na Institutu Ruđer Bošković, a nakon toga zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2000. tamo je redoviti profesor. Surađivao je i sa sveučilištima u Splitu, Osijeku, Trstu, Bologni i Seattleu. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te obnaša dužnost predsjednika Hrvatskoga povjerenstva za geodeziju i geofiziku. Dobio je Fulbrightovu nagradu, Državnu nagradu za znanost i Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 Ivica Puljiz,
Tehnozavod Marušić

TEMA: Sustavi za pametne gradove (Smart Cities)


ŽIVOTOPIS: Ivica Puljiz diplomirao je računalstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Po završetku studija radi kao profesor računalstva u srednjoškolskom centru dr. Mate Ujević Imotski. Od 2007. radi u tvrtci Tehnozavod Marušić d.o.o. kao voditelj projekata sustava tehničke zaštite. Stekao je više certifikata o školovanju za najsuvremenije sustave tehničke zaštite u zemlji i inozemstvu.Darko Gelo,

Alarm automatika

TEMA: Sigurniji grad - vodič za pametan videonadzor


ŽIVOTOPIS: Darko Gelo posjeduje gotovo 25 godina radnog iskustva na području sigurnosti i zaštite.  Zadnjih godinu dana zaposlen je u renomiranoj tvrtki za tehničku zaštitu „Alarm automatika“ kao Voditelj ključnih kupaca i sigurnosni konzultant s naglaskom na segment industrije te sigurnosti gradova.  Iskustva je stjecao na odgovornim i rukovodećim pozicijama radeći u domaćem i međunarodnom okruženju (Billa, Centar za informatiku i poslovno savjetovanje, Pliva-Teva, Američko veleposlanstvo). Diplomirao je na Visokoj školi za Sigurnost u Zagrebu.
Vlado Zorić,
JANAF

TEMA: JANAF - izazovi kritične infrastrukture

ŽIVOTOPIS: Vlado Zorić je od 2008. godine pomoćnik direktora Sektora sigurnosti i zaštite u Jadranskom naftovodu d.d. u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveulčilišta u Zagrebu, te je obavio i niz dodatnih edukacija iz područja menadžmenta sigurnosti, informacijske sigurnosti u poslovanju, savjetovanja o kritičnim infrastrukturama i dr.
Toni Lovrić,
DAHUA Technology

TEMA: Tehnologije za detekciju prometnih prekršaja

 

ŽIVOTOPIS: Toni Lovrić je voditelj razvoja poslovanja tvrtke Dahua Technology u regiji koja obuhvaća Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U područje sigurnosti i zaštite ušao je 1996.godine, nakon diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, kao projektni inženjer u tvrtki Tehnozavod. Nakon toga radi u području telekomunikacija (Vipnet u Hrvatskoj i Vip operator u Makedoniji) i energetike (RWE) na raznim stručnim i voditeljskim pozicijama u području prodaje, marketinga i podrške korinicima i poslovnim procesima. U međuvremenu je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, vodio tvrtku za distribuciju sustava tehničke zaštite (Digipros – Bosch sustavi) i radio kao konzultant za razvoj prodaje i poslovanja.
Dario Hofman,
Komteh

TEMA: Motorola solutions digitalne radiokomunikacije i primjena

 

ŽIVOTOPIS: Dario Hofman, mag.ing. je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi kao planer i voditelj ključnih kupaca u firmi KOMTEH d.o.o. koja je ovlašteni Motorola Solutions dealer za Republiku Hrvatsku. Uz višegodišnje iskustvo u radio komunikacijama i IT industriji, bavio se izdavaštvom i vodio časopis MOBIL – prvi hrvatski časopis o mobilnim komunikacijama.
Ljubomir Miščević,
Arhitektonski fakultet

TEMA: Energetski visoko učinkovita novogradnja i obnova u funkciji urbane sigurnosti

ŽIVOTOPIS: Ljubomir Miščević je redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te naš vodeći stručnjak na području energetski učinkovite gradnje. Uz nastavni i profesionalni rad obnaša funkciju predsjednika Hrvatske sekcije u međunarodnom udruženju za sunčevu energiju (ISES), Centra za obnovljive izvore energije (CERES) i Odbora za energetski učinkovitu i održivu arhitekturu u Hrvatskoj komori arhitekata (OEUOA HKA). Kontinuirano istražuje, projektira i objavljuje radove na domaćim i međunarodnim skupovima na temu energetski učinkovite i održive arhitekture.
Pavle Kalinić,
Ured za upravljanje u hitnim situacijama

TEMA:  Uloga lokalne zajednice u upravljanju kriznim situacijama uslijed klimatskih promjena

ŽIVOTOPIS: Pavle Kalinić je diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godine 1986/87. radio je kao asistent na Fakultetu političkih znanosti, a od 1987. do 1991. na Tehničkom veleučilištu Zagreb. Godine 1991. sudjelovao je kao dobrovoljac u Domovinskom ratu, kad je i  ranjen. Godine 1992/93. prošao je liječenje u SAD-u. Radio je za Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, kao gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, zastupnik u Hrvatskom saboru, direktor izdavačke kuće Profil International te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Od 2008. godine pročelnik je Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Autor je 12 knjiga i brojnih članaka za relevantne časopise.Tomislav Majerović,
Hrvatske vode


Luka Vukmanić,
Hrvatske vode

TEMA:  Plan upravljanja rizicima od poplava

ŽIVOTOPIS: Tomislav Majerović nezavisni je inženjer u Zavodu za vodno gospodarstvo pri Hrvatskim vodama od 2016. godine. Prethodno je stažirao na ICPDR Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava u Beču gdje je, između ostalog, razvijao i implementirao prvi plan za upravljanje rizicima od poplava Dunava. Diplomirao je civilno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine.

 

 

 

 ŽIVOTOPIS: Luka Vukmanić civilni je inženjer u Hrvatskim vodama od 2015. godine gdje razvija plan upravljanja rizicima od poplava i karte opasnosti od poplava i rizika od poplava. Prethodno je radio kao civilni inženjer u tvrtki Kadus. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine.Vinko Prizmić,
Hrvatska gorska služba spašavanja

TEMA:  Opasnost od brzih voda i bujica u gradovima

ŽIVOTOPIS: Vinko Prizmić pročelnik je Hrvatske gorske službe spašavanja, neprofitne i volonterske službe koja organizirano štiti i spašava već gotovo sedam desetljeća. Cilj HGSS-a je spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći na teško pristupačnim mjestima i pri vremenskim prilikama kada treba primijeniti posebno tehničko znanje i vještine i opremu koja se koristi pri spašavanju u planinama. Budući da u planinama vladaju najteži reljefni i vremenski uvjeti (litice, ponori, nevremena), HGSS predstavlja izvrsnost u spašavanju, pa je na neki način odgovor na situacije kada druge javne službe ili tehnika ne mogu pomoći.Anet Trope,
Eko Kvarner

TEMA:  Mogućnosti osiguranja i reosiguranja šteta nastalih od posljedica klimatskih promjena

ŽIVOTOPIS: Anet Trope diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (dipl. oec, smjer međunarodna razmjena). Trenutno je zaposlena u Koncernu Agram, odnosno Agramlife d.d., te je specijalizirana za prodaju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, životnih osiguranja i osiguranja od nezgode. Aktivist je i Udruge Eko Kvarner te koodinatorica Goranske ekološke inicijative (GEI) i projekta Plavi Jadran.
Tomislav Jarmić,
Varaždinska županija

TEMA:  Utjecaj klimatskih promjena na infrastrukturu

ŽIVOTOPIS: Tomislav Jarmić je od 2010. godine pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu i spašavanje u Varaždinskoj županiji. Među ostalim, prethodno je radio i kao pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u Zagrebu, načelnik Centra 112 u Čakovcu, viši stručni savjetnik u Uredu pomoćnika ministra i Savjetnik za zaštitne sustave u Ministarstvu obrane te savjetnik za veze i zaštitu podataka u Sekciji za vuču vlakova Varaždin. Diplomirao je elektrotehniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru 1986., a 2004. je postao magistar društvenih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu iz polja informacijskih znanosti.

 

PREDAVAČI - SIGG 2016.

 

Mr. sc. Ivana Marić, dipl. oec.,
policijska službenica za prevenciju, Ured načelnika, PU zadarska, MUP RH

TEMA:  Sigurnost Zadarska županije kao turističke destinacije

ŽIVOTOPIS: Ivana Marić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utvrđivanje postojanja strukturne nezaposlenosti na području Zadarske županije“. Bavi se problematikom ljudskih resursa, tržišta rada, turizma, sigurnosti i prevencije kriminaliteta. Djelatnica je MUP-a od 1994., gdje je obavljala više različitih poslova u PU splitsko-dalmatinskoj i PU zadarskoj, a od 2010. g. aktivno radi na problematici prevencije kriminaliteta u Uredu načelnika PU zadarske. Sudjelovala je u provedbi više nacionalnih preventivnih projekata, u planiranju, izradi, provedbi  i evaluaciji, te znanstveno/stručnim istraživanjima rezultata lokalnih preventivnih projekata. Aktivno je sudjelovala u osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije i izradi Programa rada Vijeća. Intenzivirala je suradnju policije s lokalnom zajednicom. Članica je Vijeća i Radne skupine „Sigurnost u turizmu“.  Autorica je radova „Učinak edukacije na stavove zaposlenika BP i prodavaonica o prevenciji razbojništava na području nadležnosti PU zadarske“ i  „Značaj turizma kao generatora zapošljavanja ženske radne snage“. Sudjelovala je na više seminara u organizaciji MUP-a, te kao predavač u programu edukacije policijskih službenika  i ciljanih skupina iz preventivnih projekata na stručnim forumima.

Krešimir Laštro, dipl.iur.,
pročelnik Upravnog odjela za more i turizam, Zadarska županija
 ŽIVOTOPIS: Krešimir Laštro  je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2007. do 2014. radio je u Gradu Ninu kao savjetnik. U tom razdoblju bavio se javnom upravom i lokalnom samoupravom, prvenstveno područjem javne nabave, gdje je stekao certifikat trenera javne nabave.
Od 2014. godine zaposlen je u Zadarskoj županiji kao pročelnik Upravnog odjela za more i turizam.
Prvenstveno područje interesa mu je upravljanje pomorskim dobrom i morskim lukama, te razvoj turizma kroz unaprjeđenje destinacije i turističkih proizvoda, čime se bavi u stručnom području. Član je Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Zadarske županije, te predsjednik Radne skupine za sigurnost u turizmu.
Zrinka Vučinović,
sigurnosna analitičarka, Offline Solutions

TEMA: Izbjeglička kriza kao sigurnosna prijetnja i izazov za Jugoistočnu Europu

ŽIVOTOPIS: Zrinka Vučinović, M.A., je sigurnosna analitičarka u tvrtki Offline Solutions d.o.o. Zvanje magistra politologije, smjer međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost, stekla je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Uz studij na matičnom fakultetu, kao stipendistica Europske komisije, provela je godinu dana na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Njezin rad usredotočen je na međunarodne odnose, osobito na teme vezane uz međunarodnu i nacionalnu sigurnost. Nadalje, sudjelovala je na brojnim međunarodnim projektima i konferencijama, te je objavila nekoliko radova na teme vezane uz vanjskopolitička i sigurnosna pitanja.


Slobodan Marendić,
načelnik Sektora policije, PU splitsko-dalmatinska, Hrvatska

TEMA: Strategija Vijeća za prevenciju kriminala Grada Solina 2015. – 2017.

ŽIVOTOPIS: Slobodan Marendić je diplomirani kriminalist. Trenutno radi na poziciji načelnika Sektora policije u PU splitsko-dalmatinskoj, te je aktivni član i tajnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Solina. Također je aktivni član i predsjednik međunarodnog policijskog udruženja Regionalni klub IPA splitsko –dalmatinska. Slobodan aktivno promiče partnersku brigu o sigurnosti lokalne zajednice, dinamičnu listu partnera solinskog Vijeća uz Policijsku postaju Solin, koju upotpunjuju i Strukovna udruga kriminalista – podružnica ŽSD.


Prof. dr. sc. Neven Kuspilić,
dipl. ing. građ., Građevinski fakultet, Zagreb

TEMA:  Bujične poplave gradova i mogućnost smanjenja potencijalnih šteta

ŽIVOTOPIS: Neven Kuspilić je redoviti profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalist za riječne i pomorske gradnje, ovlašteni inženjer građevinarstva, ovlašteni revident za kontrolu građevinskih projekata. Diplomirao je i doktorirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao autor i koautor objavio je desetak poglavlja u knjigama i časopisima te više od 50 radova na znanstvenim skupovima. Neven je sudjelovao u realizaciji osam znanstvenih projekata i izradi niza stručnih projekata, studija i ekspertiza. Trenutno radi kao dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Danko Holjević,
zamjenik generalnog direktora, Hrvatske vode

TEMA: Poplave u urbanim područjima

ŽIVOTOPIS: Danko Holjević zamjenik je generalnog direktora Hrvatskih voda od 2012. godine, a prethodno je bio na funkcijama koordinatora melioracija tla te voditelja jedinice za implementaciju nacionalnog programa za navodnjavanje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem i izvorima voda u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je Nadzornog odbora Društva građevinskih inženjera Rijeka, član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva te brojnih drugih udruženja. Uz gotovo trideset godina radnog iskustva, Danko posjeduje i doktorat na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Govori engleski, talijanski i češki jezik.


Leoš Nevole,
viši voditelj ključnih kupaca, Colsys, Češka

TEMA: Moderna upozorenja i informacijski sistem protiv poplava, kemijskih nesreća i drugih uzbuna

ŽIVOTOPIS: Leoš Nevole je diplomirao na Češkom tehničkom sveučilištu u Pragu 1994. godine. U Colsysu radi od 2003. godine, a počeo je kao direktor prodaje za češko tržište te je od 2013. odgovoran za prodaju na stranim tržištima. Fokusiran je na prodaju ranih upozorenja i informacijskih sustava za stanovnike u slučaju hitnih situacija poput prirodnih ili industrijskih katastrofa. Leoš je sudjelovao na mnogim konferencijama poput Međunarodne industrijske konferencije CEBRUS 2012 i Jugoistočne Europske konferencije (2015).


Željko Stanec,
zamjenik gradonačelnika, Grad Samobor

TEMA:  Sigurnost gradova

ŽIVOTOPIS: Željko Stanec, rođen u Samoboru, zamjenik je gradonačelnika Grada Samobora od 2009. godine. Završio je srednju geološku školu u Zagrebu, a potom i Visoku školu za sigurnost te se 18 godina bavio poduzetništvom na području Hrvatske. Željko je stručnjak za poslovne procese i posjeduje veliko iskustvo u privatnom i javnom sektoru.
Paško Ugrina,
policijski savjetnik - Voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinska, MUP, Hrvatska

TEMA:  Održivost prevencije kriminaliteta u lokalnoj zajednici

ŽIVOTOPIS: Paško Ugrina je policijski savjetnik - voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske. Djelatnik je MUP-a RH od 1992., gdje je obavljao više različitih poslova. Od 2001. do 2010. aktivno radi na problematici javnog reda, javne sigurnosti i osiguranja. Kao voditelj projekta "Policija u zajednici" intenzivirao je suradnju policije s lokalnom samoupravom na ranom prepoznavanju i rješavanju problema građana radom kontakt policajaca i formiranjem Vijeća za prevenciju. Od 2010., Paško je aktivni član Vijeća za prevenciju grada Splita kao predstavnik policije. Nositelj je većeg broja  projektnih aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja i situacijske prevencije. Paško je sudionik većeg broja stručnih konferencija iz područja sigurnosti. Pohađao je veći broj specijalističkih izobrazbi u organizaciji MUP-a te sudjelovao u međunarodnoj razmjeni prenošenja pozitivne prakse i upoznavanja sa standardima postupanja u kriminalističkoj prevenciji.
Robert Mikac, doc. dr. sc,
Fakultet političkih znanosti, Zagreb

TEMA:  Razvoj javno-privatnog partnerstva u području kritičnih infrastruktura

ŽIVOTOPIS: Rober Mikac je doktor društvenih znanosti. Od 1999. do 2006. godine radio je u vojnoj policiji Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjelovao je u NATO misiji u Afganistanu 2005. godine kao zapovjednik nacionalnog voda vojne policije i zapovjednik multinacionalnog voda vojne policije unutar Kabulske multinacionalne brigade te je odlikovan NATO medaljom i Talijanskim križem za zasluge. Robert je radio i u Službi za civilnu zaštitu te Upravi za europske integracije i međunarodne odnose Ministarstva unutarnjih poslova. Od 2012. do 2015. godine bio je načelnik Sektora za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Od 2015. godine je predavač na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.Nataša Holcinger,
viša stručna savjetnica, Sektor za civilnu zaštitu, DUZS
&
Zaviša Šimac,
samostalni nadzornik, Sektor za civilnu zaštitu, DUZS

TEMA:  Prva nacionalna procjena rizika od katastrofa -  prilike i obveze gradova

ŽIVOTOPISI: Nataša Holcinger, viša stručna savjetnica za poslove preventive i Zaviša Šimac, samostalni nadzornik za poslove preventive, djelatnici su Službe za preventivu, planiranje i analitiku Sektora za civilnu zaštitu, Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 2009. godine. Njihova svakodnevna zaduženja odnosne se na poslove smanjenja rizika od katastrofa, poput izrade procjene rizika od katastrofa, procjene ugroženosti, podizanje svijesti, edukacije te organizacije radionica i seminara s područja SROK-a. Nataša i Zaviša su sudjelovali u izradi i koordinirali prvu nacionalnu procjenu rizika od katastrofa.
Tomislav Tucibat,
voditelj ključnih kupaca za Adriatic regiju, Fortinet

TEMA:  Sigurnost u kritičnoj infrastrukturi

ŽIVOTOPIS: Tomislav Tucibat je voditelj ključnih kupaca u tvrtki Fortinet za Adriatic regiju, koja pokriva tržište u sedam država. Na trenutnoj lokaciji u Zagrebu, Tomislav je odgovoran za razvoj projekata na strani klijenta u tom području. Tomislav ima više od 6 godina iskustva u Fortinetu. Prethodno je godinu dana radio za Centar Fortinet tehničke pomoći u Pragu, a prije toga, gotovo četiri godine na poslovima pretprodaje za jednog od Fortinetovih zlatnih partnera u Hrvatskoj, pri čemu je intenzivno radio na Fortinetovim rješenjima.
 
Ivan Funčić,
Hrvatski ceh zaštitara

TEMA:  Odnos kritične infrastrukture i privatne zaštite

ŽIVOTOPIS: Ivan Funčić je član Upravnog odbora Hrvatskog ceha zaštitara, član Upravnog odbora Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti i predsjednik HUP-a, regionalni ured Rijeka. Diplomirao je menadžment na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te magistrirao međunarodnu ekonomiju. Završio je i Časničku školu na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu. Direktor je regije Zapad za tvrtku Securitas Hrvatska.
Željko Pivalica,
Securitas Hrvatska

TEMA:  Javno-privatno partnerstvo u zaštiti kritične infrastrukture na primjeru suradnje Međunarodne zračne luke Zagreb i Securitasa Hrvatska

ŽIVOTOPIS: Željko Pivalica bavi se zaštitom civilnog zračnog prometa već 25 godina. Trenutno radi kao Menadžer kontrole kvalitete u tvrtki Securitas Hrvatska d.o.o. Avijacija, gdje se osim kontrole kvalitete bavi i obučavanjem zaštitara u zračnom prometu. Prije toga proveo je 18 godina u Croatia Airlinesu, najvećim dijelom na položaju Menadžera za zaštitu civilnog zračnog prometa. Obnašao je mnoge stručne funkcije (član Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa, član Security Committee-a IATA-e i AEA i dr.). Kao govornik, sudjelovao je u nizu različitih stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.
Pavle Kalinić,
pročelnik, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Grad Zagreb

TEMA:  Problematika kritične infrastrukture u gradu Zagrebu

ŽIVOTOPIS: Pavle Kalinić je diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Godine 1986/87. radio je kao asistent na Fakultetu političkih znanosti, a od 1987. do 1991. na Tehničkom veleučilištu Zagreb. Godine 1991. sudjelovao je kao dobrovoljac  u Domovinskom ratu, kad je i  ranjen. Godine 1992/93. prošao je liječenje u SAD-u. Radio je za Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, kao gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, zastupnik u Hrvatskom saboru, direktor izdavačke kuće  Profil International te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Od 2008. godine pročelnik je Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Autor je 12 knjiga i brojnih članaka za relevantne časopise. U nekima piše kolumne.
Vlado Zorić,
pomoćnik direktora Sektora sigurnosti i zaštite, JANAF

TEMA:  Kritična infrastruktura - primjer JANAF-a

ŽIVOTOPIS: Vlado Zorić je od 2008. godine pomoćnik direktora Sektora sigurnosti i zaštite u Jadranskom naftovodu d.d. u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveulčilišta u Zagrebu, te je obavio i niz dodatnih edukacija iz područja menadžmenta sigurnosti, informacijske sigurnosti u poslovanju, savjetovanja o kritičnim infrastrukturama i dr.
Rok Strlič,
Motorola Solutions

TEMA:  Sigurniji gradovi

ŽIVOTOPIS: Rok Strlič je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani. Trenutno radi kao voditelj ključnih kupaca u tvrtki Motorola Solutions za Jadransku regiju (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Slovenija). Uz višegodišnje iskustvo u sigurnosti radio komunikacija i IT opreme koje je stekao u Iskra Sistemima, radio je i u Metroniku i MIBO Komunikacijama.
Tomislav Jarmić,
pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu i spašavanje, Varaždinska županija

TEMA:  Odnos lokalne zajednice i kritične infrastrukture

ŽIVOTOPIS: Tomislav Jarmić je od 2010. godine pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu i spašavanje u Varaždinskoj županiji. Među ostalim, prethodno je radio i kao pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u Zagrebu, načelnik Centra 112 u Čakovcu, viši stručni savjetnik u Uredu pomoćnika ministra i Savjetnik za zaštitne sustave u Ministarstvu obrane te savjetnik za veze i zaštitu podataka u Sekciji za vuču vlakova Varaždin. Diplomirao je elektrotehniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru 1986., a 2004. Je postao magistar društvenih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu iz polja informacijskih znanosti.

 

PREDAVAČI - SIGG 2015.

Jean-Paul Copetti, voditelj specijalne jedinice GRIF, Kriminalsitička policija grada Pariza, Francuska

 

TEMA: Teroristički napadi u Parizu i uloga policije
1. Prezentacija rada Kriminalističke policije grada Pariza, uloga protuterorističkog odjela
2. Bombaški napadi u Parizu
3. Koordinacija raznih službi
4. Strategije i alati rada

 

ŽIVOTOPIS:  Rođen je 1958. godine, radio je u francuskoj policiji 36 godina. Karijeru je započeo kao detektiv u lokalnoj policijskoj postaji, a 1984. godine pridružuje se Kriminalističkoj policiji grada Pariza. Trenutno je zaposlen kao voditelj specijalne jedinice GRIF (Group of Researches, Investigation and Formation), koja je dio protuterorističkog odjela Kriminalističke policije. Svi članovi ove jedinice sudjelovali su u akcijama policije povodom terorističkog napada u Parizu u siječnju 2015. godine.

 

Mr. sc. Milan Erjavec, dipl. ing. el., voditelj Službe za sustav 112, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

 

TEMA: Tehnički i organizacijski aspekt urbane sigurnosti
Za sigurnost građana i turista od iznimnog značaja su koordinativne sposobnosti centara 112 kao i operativne sposobnosti hitnih službi u intervencijama. U radu jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja uočeni su elementi općenito bitni za sigurnost ali koji imaju različitu težinu i utjecaj na urbanu i ruralnu sigurnosti, kao što su: vrsta mreže i jačina signala telekom operatera značajna za dojavu hitnog slučaja; pozicioniranje pozivatelja ili mogućnost korištenje raznih aplikacija; povećanje broja turista, gustoća stanovništva; broj, ekipiranost i raspored timova hitnih službi; prometna povezanost/nepovezanost; mikroklimatske značajke; industrijski objekti koji su prijetnja sigurnosti; objekti u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi; donošenje i provedba propisa vezanih za sigurnost; kolektivna svijest o nužnosti odgovornog i discipliniranog ponašanja te ostali sociološki elementi sredine.

 

ŽIVOTOPIS: Milan Erjavec je voditelj Službe za sustav 112 u Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Aktivno je sudjelovao u izgradnji tehničko-tehnoloških, organizacijskih i normativnih komponenti sustava za prijem hitnih poziva, a koji se temelji na jedinstvenom europskom broju za sve hitne službe, broju 112. Taktička i operativna znanja potrebna za uspostavu spomenutog sustava prethodno je stekao kao načelnik Odjela računalno-komunikacijskih mreža u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1977. te na istom fakultetu magistrirao 1983. Uspješno je završio Executive Program in Advanced Security Studies 08-4 pri George C. Marshall, European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka, 2008.

 

Petar Vitas, voditelj Službe za operativu, opremanje i razvoj, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

 

TEMA: Obrana od urbanih bujičnih poplava
Bujične poplave predstavljaju kratkoročne događaje na koje se ne može biti unaprijed upozoren a koji za posljedicu imaju velike štete na građevinskim i poslovnim objektima i okolišu. Osnovna karakteristika bujičnih poplava je brzina nastanka visokog vodnog vala koji se u pravilu može teško ograničiti u svom destruktivnom djelovanju. Upravo urbani prostori predstavljaju područje s potencijalno najvećim ugrožavanjem stanovništva i njihove imovine. Osnovni cilj ovog rada je predstaviti moguća ugrožavanja na primjeru Grada Zagreba i Medvednice te mjere zaštite koje se mogu poduzimati u svrhu smanjenja posljedica u slučaju nastanka bujičnih poplava.

 

ŽIVOTOPIS: Petar Vitas je voditelj Službe za operativu, opremanje i razvoj u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i zamjenik zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

TEMA: Integracija inteligentnog prometnog redarstva i videoanalitike

 

Draško Andrić, direktor tvrtke RI-ING NET d.o.o.


ŽIVOTOPIS: Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stekao je na Zagrebačkom sveučilištu 1986. godine. Kao suosnivač informatičke tvrtke, u poduzetništvu je prisutan od 1993. u svojstvu projektanta-programera, razvojnog inženjera i direktora riječke tvrtke RI-ING NET d.o.o.
Autor je i voditelj projekta "PAZIGRAD - inteligentno prometno redarstvo", koji se od ranih početaka prometnog redarstva 2009. u Hrvatskoj fokusira na predmetnu problematiku kroz podršku pri osnivanju i ustroju prometnih redarstava, kao i praćenja u djelovanju i postupanju kroz implementaciju najraširenijeg informatičkog sustava te namjene, prisutnog u većini djelatnih prometnih redarstava diljem Hrvatske. Od 2012. osnivač je i direktor tvrtke RI-ING NET d.o.o. koja svoje poslovanje temelji upravo na podršci prometnim redarstvima u jedinicama lokalne samouprave i projektima komunalnog sustava u cilju povećanja kvalitete života u urbanim sredinama i efikasnosti djelovanja lokalne uprave.
 

 

 

Renata Dončević, Voditeljica tehničkog odjela tvrtke Alarm automatika i članica Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara


ŽIVOTOPIS: Od 1999. godine radi u tehničkom odjelu Alarm automatike d.o.o. u Rijeci, kasnije kao voditelj odjela, s glavnim zaduženjima vezanima za odabir, testiranje i dokumentiranje novih proizvoda, tehničku i projektu podršku, edukaciju instalatera sustava tehničke zaštite te vođenje tehnički zahtjevnijih projekata implementacije sustava tehničke zaštite. Od 2009. godine je direktorica Profitnog centra projektni poslovi koji posluje u cijeloj regiji. Ovlašteni je projektant elektrotehnike i aktivan član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Kao član Udruge tehničke zaštite i Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara te kao član Nadzornog odbora Nacionalne udruge za zaštitu od požara aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite.

 

 

Ines Krajčak, pomoćnica ministra unutarnjih poslova RH


TEMA: Novi zakon o civilnoj zaštiti

 

ŽIVOTOPIS: Ines Krajčak rođena je 3. veljače 1969. u Puli. Godine 1992. diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, studij obrane i zaštite (profesorica obrane i zaštite - magistra politologije). 2000. godine završava Refresher course for experts of civil protection and firefighting, Dipartimento della protezione civile, u Italiji, a 2005. godine završava stručno osposobljavanje  za upravljanje u kriznim situacijama, Bournemouth University, Velika Britanija. Od 2012. godine radi kao pomoćnica ministra unutarnjih poslova.
Sudjelovala je u organizaciji, provođenju i promatranju više vježbi i akcija zaštite i spašavanja od lokalne do međunarodne razine, radila na poslovima ustrojavanja, organizacije, popune, osposobljavanju, mobilizaciji civilne zaštite na području Istre, a radom na obrambenim pripremama, popuni i mobilizaciji postrojbi HV stekla status hrvatskog branitelja.

 

TEMA: Stanje sportske infrastrukture i problemi upravljanja
Nogometnu infrastrukturu Hrvatski nogometni savez regulirao je Pravilnikom o licenciranju klubova - Infrastrukturni kriteriji. U Hrvatskoj nemamo obvezujući zakon ili pravilnik(e) koji definiraju tehničke uvjete za sportsku infrastrukturu, ali ulaskom u EU dostupna nam je regulativa država članica koja se odnosi na ovu tematiku. Hrvatski nogometni savez sa svojim stručnjacima za infrastrukturu uz, po potrebi, sudjelovanje UEFA-inih stručnjaka, daje potporu klubovima, vlasnicima i potencijalnim ulagačima u obliku svih vrsta pro bono savjetodavnih usluga pri projektiranju rekonstrukcije ili izgradnji novih objekata. Konzultacije su također doprinos Saveza u poboljšanju infrastrukture.

 

Ivančica Sudac, voditeljica Odjela za međunarodne poslove i licenciranje, Hrvatski nogometni savez


ŽIVOTOPIS: Ivančica Sudac je voditeljica Odjela za međunarodne poslove i licenciranje u Hrvatskom nogometnom savezu, što uključuje međunarodne poslove i komunikaciju s FIFA-om, UEFA-om, nacionalnim nogometnim savezima, vođenje brojnih međunarodnih FIFA/UEFA projekata, propisa FIFA/UEFA, FIFA/UEFA natjecanja, sudjelovanje i organizaciju međunarodnih skupova i kongresa, te natjecanja. Rukovoditeljica je sustava licenciranja klubova u HNS-u od 2001. godine. Od 2009. Ivančica je UEFA-in delegat utakmica UEFA-inih natjecanja; od 2007. član, a od 2009. dopredsjednica UEFA Komisije za licenciranje klubova i financijski fair-play; do 2005. član, a od 2012. predsjednica Komisije za međunarodne poslove Hrvatskog olimpijskog odbora te od 1996. godine član logistike/delegacija HNS-a na europskim i svjetskim nogometnim prvenstvima godine.Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Romana Ilić, direktorica i članica uprave, 3LHD


ŽIVOTOPIS: Romana Ilić je direktorica i članica uprave Studija 3LHD. Godine 1993. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. započinje s radom u tvrtki Siget-invest na izradi svih faza projektne dokumentacije, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za građevine različite namjene i veličine. Godine 2003. započinje s radom u Studiju 3LHD, prvo kao voditeljica ureda, a zatim i kao direktorica i članica Uprave.
 
 

Davor Kadojić Balaško, voditelj Inspekcije zaštite od požara, Ministarstvo unutarnjih poslova RH

ŽIVOTOPIS: Davor Kadojić Balaško zaposlen je kao voditelj Inspekcije zaštite od požara u Ministarstvu unutarnjih poslova. Radno iskustvo iz područja zaštite od požara stekao je u 18 godina rada na svim poslovima vezanim uz rad Inspekcije zaštite od požara (pregleda tehničke i projektne dokumentacije, nadzornih inspekcijskih pregleda, sudjelovanja u tehničkim pregledima građevina, obavljanja očevida požara u svrhu utvrđivanja uzroka požara u svojsvu stručne osobe ili vještaka, poslova vezanih uz donošenje zakonske regulative, sudjelovanje na seminarima iz područja zaštite od požara u svojstvu predavača, sudjelovanje u radu raznih povjerenstva.
 

 

Darko Dragičević, PU varaždinska

 

TEMA: Urbana sigurnost u gradu Varaždinu
 

ŽIVOTOPIS: Darko Dragičević diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu 1994.  godine i stekao zvanje kriminaliste te iste godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu zvanje informatičar. Tijekom rada u PU međimurskoj u Čakovcu 2000. završava  Visoku policijsku školu u Zagrebu te stječe stručni naziv stručni specijalist kriminalistike.
Završio je tečaj "Međunarodno humanitarno pravo i zaštita ljudskih prava" u organizaciji Međunarodnog odbora crvenog križa iz Ženeve (2001.); tečaj "Prevencija obiteljskog nasilja" u organizaciji Društva za psihološku pomoć iz Zagreba i Admira Foundation Utrecht iz Nizozemske (2003.); seminar za policijske rukovoditelje srednje razine rukovođenja (2003.); tečaj za informatore u organizaciji Foreign&Commonwealth Officea iz Velike Britanije i tečaj za edukatore novog Zakona o kaznenom postupku u organizaciji Pravosudne akademije u Zagrebu (2010.). U veljači 2008. godine boravio je u Londonu u sklopu studijskog posjeta povodom završetka ciklusa edukacije pod nazivom "Criminal intelligence system".
Od 2003. godine u sklopu projekta "Policija u zajednici" inicirao je ili sudjelovao u projektu zaštite javnih površina Grada Čakovca sa zaštitarima, organizaciju Dana maturanata povodom završetka srednjoškolskog školovanja mladih, prvu registraciju bicikala u Gradu Čakovcu, projekt "Alkohol nije cool", prvi mobilni videonadzor i gradski videonadzor javnih površina Grada Čakovca, te druge projekte u Gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji vezane uz urbanu sigurnost i promet.

 
 

Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Sektor za vatrogastvo, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska

TEMA: Vatrogasni menadžment - dio sigurnosti lokalne zajednice
Menadžment u lokalnoj samoupravi značajan je za ukupni razvoj, planiranje i strategiju vođenja jedinice lokalne samouprave. Značaj ovog menadžmenta najbolje se vidi kroz rad i vođenje  županije, grada ili općine. Glavni menadžer je čelnik jedinice lokalne samouprave, dok menadžment čine čelnici odjela unutar jedinica lokalne samouprave. Upravo njihovo zajedničko funkcioniranje će jasno odrediti i sam put razvoja i rada u jedinici lokalne samouprave.
Od pravovremenog planiranja, donošenja kvalitetnih odluka i provođenja istih pa do kontrole i izvršenja će i život samih građana biti kvalitetniji. Zapovijedanje i nadzor su i sustav i proces. Zapovijedanje uključuje i ovlast i odgovornost za učinkovitu uporabu dostupnih resursa. Zapovjednik, osim što mora voditi svoje podređene, mora voditi i brigu o obučavanju svojih podređenih. Nitko ne može uspješno voditi druge ako nije naučio učinkovito upravljati sobom. Stalan rad na osobnom usavršavanju, povećanju samosvijesti i proučavanju samog sebe s ciljem izvlačenja svojih najboljih osobina stalan je proces koji nikada ne završava. Postavlja se pitanje menadžmenta i menadžera u vatrogasnoj postrojbi. Što je menadžment, a što menadžer u postrojbi? Je li vatrogasni menadžment dio ukupne sigurnosti građana u lokalnoj zajednici?
 

ŽIVOTOPIS: Godine 1986. završio je vojnu gimnaziju u Zagrebu, a 1991. Kemijsko-tehnološki fakultet u Zagrebu, usmjerenje: zaštita od požara.  Godine 2004. diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost na radu, smjer: zaštita od požara. Trenutno je pred završetkom poslijediplomskog studija organizacije i informatike u Varaždinu s temom  „Prijedlog modela integralne logističke potpore sustava protupožarne zaštite u lokalnoj zajednici“. Godine 1996. preuzima zapovjedništvo nad Vatrogasnom postrojbom PU koprivničko-križevačke. Od 2001. zaposlen je kao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, a od 2000. do 2009. i kao v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije. Bio je i član Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, a u srpnju 2012. postaje glavni vatrogasni zapovjednik RH u DUZS-u. Za svoj rad u unapređivanju vatrogastva dobio je brojna priznanja, ne samo od vatrogasnih postrojbi nego od općina, gradova i županija koje su mu odale priznanje za njegov nesebičan i human rad u vatrogastvu. Kao član DVD-a sudjelovao je u mnogim vatrogasnim natjecanjima. Veliki je zaljubljenik u sport.

 

Zdenko Adelsberger, konzultant za informacijsku sigurnost i upravljanje rizicima, Bluefield, HrvatskaTEMA: Upravljanje rizicima - uvjeti proaktivnog upravljanja sigurnošću gradova
Upravljanje rizicima se javlja kao temeljni pristup kod bilo kakvog oblika upravljanja sigurnošću, pa tako i u slučaju upravljanja sigurnošću gradova. Upravljanje rizicima kao uvjet za proaktivno upravljanje sigurnošću gradova ima niz aspekata. U okviru izlaganja će se dati prikaz svih ključnih aspekata koji pokrivaju cjelokupnu sigurnost gradova. Tematski se obrađuju područja za sigurnost gradova: značaj i regulatorni pristup upravljanju rizicima, metodološki pristup upravljanju rizicima – kritički osvrt, proaktivno upravljanje sigurnošću gradova na temelju upravljanja rizicima, te primjer jednog od mogućih pristupa rješenja upravljanja rizicima za sigurnost gradova.

 

ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Zdenko Adelsberger, dipl. inž., EOQ auditor i menadžer, rođen je 1948. u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na VTA Zagreb za pogonskog inž. telekominukacija, a 1975. diplomirao na odsjeku elektronike. Poslijediplomski studij završio je 1982. godine na ETF-u Zagreb. Godine 2012. doktorirao je na području informacijskih znanosti (Singidunum, Beograd). Do 1987. radio je kao predavač na VTA Zagreb, a od 1988. kao  poduzetnik u području projektiranja i implementacije informacijskih sustava. Godine 1996. završio je međunarodnu školu za EOQ menadžera za upravljanje kvalitetom, a 1997. za EOQ auditora. Od tada se bavi poslovima edukacije, konzaltinga i auditiranja u području kvalitete, posebno primjenjeno u informatičkim organizacijama. Problemima informacijske sigurnosti i upravljanja rizicima bavi se od 2000. kao konzultant, predavač i autor niza stručnih radova. Vlasnik je međunarodnih certifikata: ISMS LA, CIS ISM, EOQ  ISMSM, EOQ  QA, EOQ  QSM, EOQ OHSSM.
 

 

Zoran Crvk, povjerenik za sigurnost, Hrvatski nogometni savez

TEMA: Praktični aspekti provedbe zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima

 

ŽIVOTOPIS: Zoran Cvrk završio je Vojnu akademiju 1988. godine. Od 2011. je delegat UEFA-e/FIFA-e, kao i časnik za integritet natjecanja HNS-a. Od 2011. do 2012. radio je kao voditelj projekta  UEFA FUTSAL EURO 2012 – Croatia. Od 2006. do 2011. bio je član UEFA-ina panela za sigurnost i zaštitu na nogometnim utakmicama. Od 2000. do 2002. bio je ravnatelj stožera osiguranja u Uredu za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.
 

 

TEMA: Prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu

Tomislav Jarmić, pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu i spašavanje, Varaždinska županija

 

ŽIVOTOPIS: Tomislav Jarmić je od 2010. godine pomoćnik pročelnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu i spašavanje u Varaždinskoj županiji. Između ostalog, prethodno je radio i kao pročelnik upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u Zagrebu, načelnik centra 112 u Čakovcu, viši stručni savjetnik u Uredu pomoćnika ministra i Savjetnik za zaštitne sustave u Ministarstvu obrane te savjetnik za veze i zaštitu podataka u Sekciji za vuču vlakova Varaždin. Diplomirao je elektrotehniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru 1986., a 2004. postao magistar društvenih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu iz polja informacijskih znanosti.
 

Zoran Ognjanović, glavni tehničar Zavoda za hitnu medicinu, Varaždinska županija

 

 

ŽIVOTOPIS: Zoran Ognjanović je glavni tehničar Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. U Zavodu radi od 1995. godine. U lipnju 2014. sudjelovao je u Vježbama zaštite i spašavanja s opasnim tvarima na lokaciji željeznički cestovni prijelaz "Kućanska rampa" u Varaždinu - izrada plana sudjelovanja HMS u realnom vremenu.
 


 

Krunoslav Canjuga, voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije, PU varaždinska

 

 

ŽIVOTOPIS: Krunoslav Canjuga je od 2014. godine zaposlen u Ministarstvu unutarnjih poslova, PU varaždinska, PP Varaždin, na radnom mjestu policijskog službenika za obradu kriminaliteta.
Godine 2007. premješten je u Operativno-komunikacijski centar policije PU varaždinske na radno mjesto voditelja smjene Operativno-komunikacijskog centra, a 2010. godine imenovan je voditeljem Operativno-komunikacijskog centra policije PU varaždinske. 

 

TEMA: Sustav video nadzora grada Širokog Brijega

Denis Zovko, voditelj informatičkog odjela tvrtke Kamir 

ŽIVOTOPIS: Denis Zovko 2006. godine diplomirao je na Fakultetu strojarstva i računarstva na Sveučilištu u Mostaru te se zapošljava u tvrtki Kamir kao voditelj informatičkog odjela na poslovima implementacije IP sustava videonadzora. 

 

 

Pero Kožul, grad Široki Brijeg

PREDAVAČI - SIGG 2014.

 

Hilde De Clerck
Glavna tajnica CoESS-a (Europske konfederacije sigurnosnih službi), i glavna tajnica APEG – BVBO (Belgijskog saveza privatnih zaštitara)

TEMA: "Urbana sigurnost - doprinos privatnih tvrtki"
Posljednjih nekoliko godina, većina europskih država pokazala je interes za pravnom regulacijom privatnog zaštitarskog sektora, a on danas ima glavnu ulogu u zaštiti gradova.

CV : Hilde De Clerck magistrirala je pravo na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (Belgija), te Međunarodne studije i međunarodne poslove na Intitutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi u Švicarskoj. Od 2001 je glavna tajnica APEG - BVBO, Belgijskog saveza privatnih zaštitara, te glavna tajnica CoESS-a, Europske konfederacije sigurnosnih službi. Do kraja 2012. bila je također i glavna tajnica ASSA - I, Međunarodne udruge zaštitarskih usluga u zrakoplovstvu. Prije toga, 7 godina radila je u administraciji Europske komisije u Odjelu za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, Opća uprava za zapošljavanje i socijalna pitanja, gdje je razvila i predsjedavala Europskom socijalnom dijalogu u nekoliko uslužnih sektora, uključujući i Europski sektor privatnih sigurnosnih službi.
Nakon studija u Ženevi, 4 godine radila je kao pravnica u Međunarodnom uredu prava u Ženevi. Za vrijeme studija u Ženevi radila je za Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao voditeljica projekta vezanih uz Ženevsku konvenciju o zaštiti civila za vrijeme rata.
Hilde De Clerck je i članica raznih stručnih skupina vezanih za istraživanje i analizu sigurnosnih pitanja. Bila je i predsjednica Odbora za projekt CEN, koji je razvio Europske standarde za sigurnosne službe u zrakoplovima i zračnim lukama, a trenutno je predsjednica Odbora za projekt CEN koji razvija slične standarde za sigurnosne službe u lukama i pomorstvu.Gian Guido Nobili
Voditelj Istraživačkog odjela za kriminologiju, Odjel lokalne policije i urbane sigurnosti, regija Emilia – Romagna, Italija
 

TEMA:  "Regionalna policija i urbana sigurnost"
Godine 1994. čelnici regije Emilia-Romagna, talijanske regije od oko 4,3 milijuna stanovnika, pokrenuli su projekt "Città sicure'' (Sigurni gradovovi). Godine 2002. pokrenuta je akcija  "Lokalna policija i sigurnosna politika" s glavnim ciljem promicanja sigurnosti i kvalifikacije lokalne policije (SPLP - Odjel za urbanu sigurnosti i lokalnu policiju). SPLP razrađuje političko-kulturne teme u području urbane sigurnosti, planiranja i realizacije istraživačkih aktivnosti i ciljanih projekata za poboljšanje prevencije kriminaliteta. Štoviše, odjel pruža bilten i izvješća o trendovima u kriminalitetu, projektu prevencije kriminaliteta, analizama pojave kriminaliteta.

CV: Gian Guido Nobili nadgleda istraživački program, projekte i sustave podataka koji se tiču kriminala, viktimizacije, maloljetničke delinkvencije , imigracije, urbane sigurnosti i prevencije kriminaliteta. Ujedno je i tehnički koordinator Talijanskog foruma za urbanu sigurnost . Od 2006. član je Europskog društva za kriminalistiku (ESC) i član utemeljitelj European Governance of Public Safety Network. Od 2008. do danas gostujući je profesor sociologije prava, devijantnosti i društvenih promjena na Pravnom fakultetu Sveučilišta Modena i Reggio Emilia. Njegova glavna područja stručnosti su prevencija kriminaliteta, evaluacija programa za smanjenja kriminala, poslovi policije, nogometni huliganizam i istraživanje novih strategija za prevenciju kriminaliteta, posebno CCTV. Objavio je i niz radova iz tih tema. Surađuje i na međunarodnim projektima. Među novijim projektima, tu je europski projekt "EU ulično nasilje - grupe mladih i nasilje na javnim mjestima", kojeg promovira Europski forum za urbanu sigurnost. Voditelj je nacionalnog istraživanja "Problematične grupe mladih u Italiji". 

Krunoslav Borovec
Načelnik Uprave policije, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
TEMA: "Rad policije prema potrebama zajednice"

CV: Diplomirani je socijalni pedagog te je kandidat za zvanje doktora znanosti na studiju Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlenik je Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. godine na sljedećim poslovima: policijski službenik, zamjenik načelnika policijske postaje, načelnik policijske postaje, načelnik Ureda načelnika policijske uprave, načelnik Ureda glavnog ravnatelja policije, glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova i, danas, načelnik Uprave policije. Usavršio se u poslovima prevencije kriminaliteta, urbane prevencije, zaštite žrtava kaznenih djela te zaštita žena i djece žrtava nasilja. Autor je strategije: "Odnosi s javnošću u Ministarstvu unutarnjih poslova republike Hrvatske".Objavio je knjigu "Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta: od teorije do prakse utemeljene na dokazima". Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila mu je nagradu "Komunikator godine" za 2009.Žarko Vučak
Voditelj Odjela za sustav uzbunjivanja i obavješćivanja u Službi za sustav 112, Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zagreb, Hrvatska
 
TEMA: "Značaj uspostave sustava uzbunjivanja pravnih osoba kao doprinos sigurnosti građana"
Sustav uzbunjivanja i obavješćivanja jedna je od mjera za ostvarivanje temeljnih zadaća sustava zaštite i spašavanja. Pravovremenim uzbunjivanjem i obavješćivanjem znatno se može povećati učinkovitost mjera civilne zaštitite, odnosno umanjiti posljedice po zdravlje i živote ljudi, štete po materijalna dobra i okoliš u velikim nesrećama i katastrofama.

CV: Žarko Vučak diplomirao je na Studiju prometa Sveučilišta u Zagrebu stekavši zvanje diplomirani inženjer prometa. Kao mladi inženjer radi na željeznici, a od 1985. godine radi u centrima za obavješćivanje, gdje je obavljao niz dužnosti na razini općine, Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata aktivno je radio na razvoju sustava pravovremenog otkrivanja opasnosti od ratnih djelovanja te modernizaciji i razvoju sustava javnog uzbunjivanja. Nakon ustrojavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje aktivno je sudjelovao u definiranju tehničkih zahtjeva za opremu centara 112 i sustava za javno uzbunjivanje i obavješćivanje. Voditelj je Odjela za sustav uzbunjivanja i obavješćivanja u Službi za sustav 112, Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje.Slavko Đapić
Pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje – PUZS Split, Sektor za civilnu zaštitu, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska
 

TEMA:  "Civilna zaštita u jedinicama lokalne samouprave"
Stupanj spremnosti operativnih snaga civilne zaštite u jedinicama lokalne samouprave određuje njihova osposobljenost, opremljenost i uvježbanost.

 

CV: Slavko Đapić rođen je 1951. godine u  Biteliću, općina Hrvace. Živi u gradu Sinju. Završio je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, profesor obrane i zaštite. Pročelnik je Područnog ureda za zaštitu i spašavanje u Splitu. Radio je kao profesor u SŠC u Sinju a potom u Općinskoj upravi u Sinju u svojstvu  načelnika Štaba civilne zaštite i čelnika općinskog tijela za društvene djelatnosti. Dugo godina radio je i kao predavač za osposobljavanje pripadnika civilne zaštite. Bio je sudionik Domovinskog rata - sekretar za obranu i član Kriznog štaba općine Sinj. U Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj radio je u Odjelu zaštite i spašavanja. U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje - PUZS Split  radi od 2005. u svojstvu načelnika Odjela za zaštitu i spašavanje. Kao volonter radio je pri Međunarodnom crvenom križu za program "Edukacija o opasnosti od mina". Povremeno je radio kao suradnik u nastavi i gost - predavač na Visokoj školi za sigurnost – Odjel u Splitu. Član je Stručnog tijela Središnje koordinacije za nadzor i ostvarenja prava i interesa RH na moru, član Županijskog operativnog centra za onečišćenje mora te član Stožera Zaštite i spašavanja SD županije. Dobitnik je Priznanja predsjednika RH za doprinos u Domovinskom ratu za spašavanje ljudi, imovine, stradalnika u ratu, u svojstvu načelnika Štaba civilne zaštite općine Sinj.Denis Stipanov
Voditelj Službe zaštite i spašavanja, Vatrogasna zajednica Istarske županije i županijski Zapovjednik civilne zaštite, Hrvatska

TEMA: "Ekološka katastrofa turskog broda UND Adryatik"
Dana 6. 2. 2008., ploveći na ruti Istanbul - Trst, turski teretni brod UND Adriyatik se zapalio na 13 nautičkih milja zapadno od Rovinja, unutar Zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP). U trenutku nesreće na brodu se nalazilo nekoliko tona opasnog tereta i 200 kamiona, a rezervoari teretnjaka bili su napunjeni s između 100 i 200 tona pogonskog goriva, što je značilo opasnost od ozbiljne ekološke katastrofe.
 

CV: Denis Stipanov je diplomirao na Fakultetu političkih znanosti 1984. Od 1994. godine radi u MUP-u -Policijska uprava Istarska kao Načelnik odjela civilne zaštite.Nakon toga prelazi 01.01.2006 godine u Vatrogasnu zajednicu Istarske županije kao Voditelj Službe zaštite i spašavanja. Istovremeno od 1994. godine obnaša dužnost Županijskog Zapovjednika civilne zaštite. Član je i Županijskog Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, te član Županijskog Stožera kod iznenadnog onečišćenja mora. Jedan od osnivača nacionalne Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja.Justin M. Bishop, CPP
Predsjednik društva Offline Solutions, međunarodnog savjetničkog društva koje djeluje na smanjenju rizika u složenim logističkim operacijama, kod problema fizičke sigurnosti, organizacijske otpornosti i kriznog menadžmenta javnog i privatnog sektora

TEMA: "Razumijevanje protivnikove metodologije u identificiranju, odabiranju i ciljanju  urbane infrastrukture"  
Pomoću povijesnih i novijih slučajeva, ova će prezentacija predstaviti i objasniti univerzalne i provjerene metodologije korištene od strane aktivista, kriminalaca, samostalnih napadača i terorista za identificiranje, odabiranje i ciljanje kritične urbane infrastrukture, posebnih događanja i osoba "visokog profila". Upoznavanje s ovom metodologijom i obavljanje redovitih procjena ugroženosti vlastitih aktivnosti, omogućit će voditeljima sigurnosti i stručnjacima za sigurnost da brže prepoznaju i analiziraju moguće rizike svojih operacija i primijene protumjere koje će onemogućiti, odgoditi ili ograničiti uspješnost svakog protivnika.

 

CV: Od 2007. godine, Justin M. Bishop djeluje u svojstvu predsjednika društva Offline Solutions, međunarodnog savjetničkog društva koje djeluje na smanjenju rizika u složenim logističkim operacijama, kod problema fizičke sigurnosti, organizacijske otpornosti i kriznog menadžmenta javnog i privatnog sektora. Prije nego što je utemeljio društvo Offline Solutions, g. Bishop bio je zapovjednik u američkoj vojsci i časnik za fizičku sigurnost mirovnih snaga SAD-a koji su bili podrška IFOR-u i SFOR-u pod zapovjedništvom NATO-a u Bosni i Hercegovini od 1996. do 1999. g. Nakon karijere u vojsci, bio je zaposlen u društvu koje se nalazi na listi Fortune 500 gdje je provodio procjene rizika i ugroženosti kao i obuku sigurnosne zaštite u Europi, Bliskom istoku i Africi. G. Bishopu dodijeljena je 2011. svjedodžba Magistra međunarodne zaštite kritične infrastrukture na Sveučilištu Carleton u Ottawi, Kanada, a 1995. diplomirao je Magna Cum Laude na Sveučilištu Auburn te mu je dodijeljen naziv Prvostupnik iz ruskog jezika i postsovjetskih studija. Osim što je imenovan ovlaštenim stručnjakom za zaštitu (CPP) od strane organizacije ASIS, g. Bishop posjeduje i certifikat ISO 2008 za glavnog revizora za upravljanje sigurnošću lanca opskrbe i certifikat društva HPI za stručnjaka za sigurnost cjevovoda (PSS). 

 

 

Andrej Orač
Voditelj Mestnog redarstva Općine Ljubljana, Slovenija

TEMA:  "Izazovi Mestne občine Ljubljana na području sigurnosti za vrijeme EuroBasketa 2013."
Ljubljana je od 4. 9. 2013. do 22. 9. 2013. bila domaćin Europskog prvenstva u košarci - EuroBasket 2013. Bio je to vrlo zahtjevan događaj za Mestno redarstvo Ljubljane, koje je aktivno sudjelovalo u pripremi. Primarna zadaća mestnog redarstva bila je usmjeravanje, nadzor, informacije i pomoć, te briga za javni red.

 

CV: Andrej Orač je voditelj prometnog redarstva Općine Ljubljana od 2007. godine. U tom periodu Općina započinje s provođenjem nekoliko uspješnih projekata poput usvajanja strategije prometnog redarstva usmjerene na lokalnu zajednicu. Uspješno surađuje s policijom i lokalnom zajednicom. Radio je u policiji jedanaest godina te vodio projekte na području prevencije kriminaliteta i graničnih pitanja.  Završio je Policijsku školu te 2004. godine magistrirao na Fakultetu za nacionalne i europske studije.


Roman Fortuna, mag. prav.
Voditelj Odjela za redarstvo u Mestnem redarstvu Općine Ljubljana, Slovenija
 
CV: Godine 1991. Roman Fortuna završio je Srednju policijsku školu u Ljubljani i počeo raditi kao policajac na različitim područjima policijskog rada. Godine 2004. diplomirao je na Visokoj policijskoj školi za sigurnost u Ljubljani i stekao zvanje diplomiranog kriminalist. Od 2001. je radio kao pomoćnik zapovjednika policijske postaje a kasnije, od 2005., kao policijski inspektor za pogranične poslove i strance i prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini. U sklopu policije sudjelovalo je u nekoliko projekata u području prevencije kriminaliteta, javne sigurnosti, javnog reda i mira te graničnih pitanja i pitanja vezana  uz strance. Godine 2002. sudjelovao je u stvaranju nove metodologije preventivnog rada policije, 2006. i 2007. u uspostavi Schengenskog pravnog reda stečevine u Republici Sloveniji. Radio je i kao instruktor na regionalnoj razini u posebnoj skupini za borbu protiv trgovine ljudima i prekograničnog kriminala itd. Godine 2008. zaposlio se kao voditelj Odjela za redarstvo u Mestnem (gradskom) redarstvu u Mestnoj općini Ljubljana, što radi i danas. Godine 2013. postao je magistar prava na Europskom pravnom fakultetu.


Doc. dr. sc. Ivan Tanta
Profesor, Veleučilište Vern


 
TEMA: "Komuniciranje tijekom krize"
Jednom narušen dobar imidž u javnosti teško se i dugotrajno ponovno izgrađuje. Zato treba poduzeti maksimalne napore da do takve situacije ne dođe. Ukoliko se organizacija nađe u teškoj situaciji, mora na vrijeme prepoznati opasnosti koje joj prijete, poduzeti ispravne poteze kojima bi popravila situaciju, i što je još važnije,  javnost mora znati što se poduzima po tom pitanju, jer proaktivan stav utječe na pozitivnu percepciju.
 
CV: Ivan Tanta maturirao je 1980. u Centru za kulturu i informiranje, smjer novinar izvjestitelj te potom upisao Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer politologija. Tijekom studija dva puta je nagrađen rektorovom nagradom za znanstveni rad što ga je ponukalo da nakon diplome 1985. godine upiše postdiplomski studij Komunikologije. Postdiplomski studij pružio mu je mogućnost sudjelovanja na brojnim seminarima i simpozijima koji su pod zajedničkim naslovom «Istraživanja u medijima» bili održavani u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Nakon uspješno obranjene magistarske radnje 1990. godine posvetio se profesionalnom novinarstvu. Istodobno je postao punopravnim članom Svjetske asocijacije istraživača medija sa sjedištem u Washingtonu. Nakon osamanest godina rada od 1985. do 2003. u redakcijama Večernjeg lista, HTV-a i Vjesnika, prešao je u gospodarstvo i nastavio raditi kao direktor korporativnih komunikacija u «Eurocable group» da bi 2005. preuzeo mjesto predavača na Visokoj poslovnoj školi «Libertas» gdje je predavao «Poslovno komuniciranje». Iste godine ostvario je i angažman na veleučilištu VERN gdje predaje «Odnose s javnošću» u preddiplomskoj nastavi te je i voditelj specijalističkog diplomskog stručnog studija "Upravljanje poslovnim komuniciranjem". Doktorirao je 2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu «Glasnogovorništvo...». Predaje i na Sveučilištu u Dubrovniku na odjelu za komunikologiju predmete "Osnove komunikologije" i "Komunikološki aspekti medija".


Ivo Jakić
Glavni policijski inspektor – Policijski službenik za prevenciju,  Služba prevencije, Ravnateljstvo policije, Ministarstvo unutarnjih poslova RH

TEMA: Prevencija imovinskog kriminaliteta kroz suradnju policije i zajednice
Imovinski kriminalitet je vrsta kriminaliteta s kojom se građani najčešće susreću i zbog toga u velikoj mjeri utječe na stvaranje subjektivnog osjećaja sigurnosti/ugroze kod građana. Zajedničkom suradnjom policije i zajednice u provedbi situacijske prevencije može se pozitivno utjecati na smanjenje kaznenih djela imovinskog kriminaliteta i na taj način unaprijediti sigurnost i kvalitetu života građana. Kroz predavanje prezentirat će se trendovi imovinskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj te neke od preventivnih aktivnosti koje policija u suradnji sa zajednicom provodi na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

CV: Diplomirao je na Visokoj policijskoj školi i stekao zvanje stručni specijalist kriminalistike. Trenutno radi na radnom mjestu policijski službenik za prevenciju u Službi prevencije Ravnateljstva policije, a djelatnik je Ministarstva unutarnjih poslova od 2000. godine na sljedećim poslovima: policijski službenik, šef smjene, policijski službenik za prevenciju i metodologiju rada policije te voditelj Odsjeka  za prevenciju i metodologiju rada policije u Policijskoj upravi zagrebačkoj. Sudjelovao je u provedbi nacionalnih i međunarodnih projekata vezanih za prevenciju kriminaliteta, a također je nositelj programa vezanog za prevenciju imovinskog kriminaliteta. Posjeduje međunarodni certifikat suradnika za upravljanje projektima.

 

Ante Pavić, mag. oec.
Direktor društva Zagrebačke otpadne vode (ZOV)

TEMA: "Ekološka sigurnost gradova u segmentu otpadnih voda"

 

CV: Ante Pavić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1980. i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beču. Od 2005. direktor je društva Zagrebačke otpadne vode d.o.o. (ZOV) i voditelj podružnice WTE Wassertechnik GmbH u Zagrebu. Također je predsjednik Udruge za zaštitu hrvatskih voda i mora SLAP, Zagreb.
 


Renata Dončević
Voditeljica tehničkog odjela tvrtke Alarm automatika i članica Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara
 

TEMA: "Primjeri zaštite javnih površina i kritične infrastrukture putem sustava tehničke zaštite"
Građanima je posebno važan osjećaj sigurnosti na javnim gradskim prostorima kao što su parkovi, trgovi ili velike prometnice čija zaštita je u Hrvatskoj u nadležnosti lokalne samouprave i trebaju se štititi sukladno propisima. Najčešće primjenjivan način zaštite javnih prostora  je videonadzor posebnih karakteristika (megapikselna rezolucija) i funkcija (videoanalitika) koje su u predavanju detaljnije opisane.
 

CV: Od 1999. godine radi u tehničkom odjelu Alarm automatike d.o.o. u Rijeci, kasnije kao voditelj odjela, s glavnim zaduženjima vezanima za odabir, testiranje i dokumentiranje novih proizvoda, tehničku i projektu podršku, edukaciju instalatera sustava tehničke zaštite te vođenje tehnički zahtjevnijih projekata implementacije sustava tehničke zaštite. Od 2009. godine je direktorica Profitnog centra projektni poslovi koji posluje u cijeloj regiji. Ovlašteni je projektant elektrotehnike i aktivan član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Kao član Udruge tehničke zaštite i Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke zaštite pri Hrvatskom cehu zaštitara te kao član Nadzornog odbora Nacionalne udruge za zaštitu od požara aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite.


Gorazd Meško
Dekan, Fakulteta za varnostne vede, Maribor, Slovenija

TEMA: "Zeleni kriminal i zaštita okoliša"
Prezentacija se bavi pitanjima zaštite okoliša u Jugoistočnoj Europi. Naglasak je na suvremenim istraživanjima, političkim odlukama i građanskim inicijativama, kao i na razvoju budućih inicijativa u području zaštite okoliša. Prezentacija rezimira rezultate istraživanja iz projekta provođenog između 2009. i 2012. i posljednjih istraživanja iz područja zaštite okoliša, nazvanih "zeleni kriminal".

 

CV: Redovni je profesor za kriminologiju i dekan na Fakultetu za sigurnosne znanosti, Sveučilište u Mariboru, Slovenija. 2001 godine je završio postdoktorsko istraživanje (stipendija OSI-HESP) na temu prevencije kriminaliteta u zapadnim društvima. Autor je učbenika Osnove prevencije kriminaliteta (2002). Od 2002 do 2004 bio je nacionalni koresponent u projektu Savjeta Europe o reakcijama na svakodnevno nasilje u demokratičnom društvu. Dr. Meško je član više radnih grupa i projekata o prevenciji kriminaliteta v Europi (CRIMPREV, EFUS, URBIS, EUCPN, ARIEL and CEPOL) i urednik knjiga Crime, media and fear of crime (2009), Crime policy, crime control and crime prevention – Slovenian perspectives (2009) i Handbook on policing in Central and Eastern Europe (Springer, 2013).Paško Ugrina
Policijski savjetnik - Voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske, Hrvatska

TEMA: "Prevencija kriminaliteta i visoka razina sigurnosti - grad Split"

CV: Paško Ugrina rođen je 31. 3. 1966. u Splitu. Policijski je savjetnik - voditelj Odjela prevencije, PU Splitsko-dalmatinske. Djelatnik je MUP-a RH od 1992., gdje je obavljao više različitih poslova. Od 2001. do 2010. aktivno radi na problematici javnog reda, javne sigurnosti i osiguranja. Kao voditelj projekta "Policija u zajednici" intenzivirao je suradnju policije s lokalnom samoupravom na ranom prepoznavanju i rješavanju problema građana radom kontakt policajaca i formiranjem Vijeća za prevenciju. Od 2010. je aktivni član Vijeća za prevenciju grada Splita kao predstavnik policije. Nositelj je većeg broja  projektnih aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja i situacijske prevencije. Aktivni je sudionik većeg broja stručnih konferencija iz područja sigurnosti. Pohađao je veći broj specijalističkih izobrazbi u organizaciji MUP-a te sudjelovao u međunarodnoj razmjeni prenošenja pozitivne prakse i upoznavanja sa standardima postupanja u kriminalističkoj prevenciji.
 

Tomislav Bočina
Voditelj Vijeća za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području Grada Splita, Hrvatska


CV: Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, smjer upravni pravnik. Trenutno radi na poziciji Pročelnika Službe za rad sa gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita i Voditelj je Vijeća za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području Grada Splita. Do sada je radio na Trgovačkom sudu u Splitu kao volonter, u odvjetničkom uredu u Splitu i u Općinskom sudu u Solinu kao voditelj zemljišnoknjižnog odjela.


Slobodan Marendić
Načelnik Sektora policije, PU splitsko-dalmatinska, Hrvatska

TEMA: "Predstavljanje programa edukacije - EFUS-EMUS, URBIS i edukacija članova Vijeća za prevenciju"


CV: Diplomirani je kriminalist. Trenutno radi na poziciji načelnika Sektora policije u PU splitsko-dalmatinskoj, aktivni je član i tajnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Solina. Aktivni je član i predsjednik međunarodnog policijskog udruženja Regionalni klub IPA splitsko –dalmatinska. Aktivno promiČe partnersku brigu o sigurnosti lokalne zajednice, dinamičnu listu partnera solinskog Vijeća uz Policijsku postaju Solin, koju upotpunjuju i Strukovna udruga kriminalista – podružnica ŽSD.

Andrej Sotlar
Prodekan za međunarodne poslove, Fakulteta za varnostne vede, Maribor, Slovenija
 

 

CV: Rođen je 1967. u Celju u Sloveniji. Godine 1987. upisao je Fakultet društvenih znanosti (u to vrijeme Fakultet sociologije, politologije i novinarstva) Sveučilišta u Ljubljani, gdje je diplomirao (1993.) , magistrirao i doktorirao (2007). Godine 1993. postao je pripravnik na Fakultetu unutarnjih poslova (danas Fakultetu za sigurnost) Sveučilišta u Mariboru, gdje je radio kao asistent profesora, viši predavač, docent i od 2013. kao izvanredni profesor sigurnosti. Od 2009. je prodekan za međunarodne poslove i koordinator programa Erasmus. U ime Sveučilišta u Mariboru, bio je član slovenskog tima Bolonjskih stručnjaka (2011. – 2013.) Teme o kojima predaja su sustav nacionalne sigurnosti, međunarodna suradnja na području sigurnosti, privatne sigurnosne i privatne detektivske djelatnosti itd. Njegovi znanstveni interesi su nacionalna sigurnost i sigurnosna politika, privatna sigurnost, pluralna policija, obavještajno-sigurnosna djelatnost.
 


Ivica Puljiz
Voditelj projekata sustava tehničke zaštite, Tehnozavod Marušić

TEMA: “Mobilni videonadzorni sustavi za sigurnije gradove – značajke, rješenja, problemi“


CV: Diplomirao je računalstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Po završetku studija radi kao profesor računalstva u srednjoškolskom centru dr. Mate Ujević Imotski. Od 2007. radi u tvrtci Tehnozavod Marušić d.o.o. kao voditelj projekata sustava tehničke zaštite. Stekao je više certifikata o školovanju za najsuvremenije sustave tehničke zaštite u zemlji i inozemstvu.Slavko Tucaković
Glavni vatrogasni zapovjednik, Sektor za vatrogastvo, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

TEMA: "Vatrogastvo i sigurnost"
Sigurnost gradovova, građana i turista u Republici Hrvatskoj, gledano s aspekta vatrogastva, ima značajno mjesto u organizaciji funkcioniranja ne samo s aspekta zaštite od požara nego i s aspekta drugih važnih funkcija u kojima se odvija svakodnevni život gradskih sredina. Vatrogastvo i sigurnost se nadopunjuju u svakodnevnom životu a posebno u ljetnim mjesecima na priobalju kada je opasnost i najveća. Kvalitetna organizacija i  priprema direktno imaju utjecaj na turističku sezonu. Preventivnim aktivnostima, mjerama koje poduzimamo kroz organizaciju vatrogastva stvaramo preduvjete za dobru turističku sezonu.

CV: Rođen je 21. siječnja 1967. godine. Od 1982. do 1986. završava vojnu gimnaziju u Zagrebu, a 1991. godine završava Kemijsko-tehnološki fakultet u Zagrebu, usmjerenje zaštita od požara,  Godine 2004. diplomirao na Visokoj školi za sigurnost na radu, smjer zaštita od požara. Trenutno je pred završetkom poslijediplomskog studija organizacije i informatike u Varaždinu s temom  „Prijedlog modela integralne logističke potpore sustava protupožarne zaštite u lokalnoj zajednici“. Godine 1996. preuzima zapovjedništvo nad Vatrogasnom postrojbom PU koprivničko-križevačke. Od 2001. zaposlen je kao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, a od 2000. do 2009. i kao v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije. Bio je i član Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, a u srpnju 2012. postaje glavni vatrogasni zapovjednik RH u DUZS-u. Za svoj rad u unapređivanju vatrogastva dobio je brojna priznanja, ne samo od vatrogasnih postrojbi nego od općina, gradova i županija koje su mu odale priznanje za njegov nesebičan i human rad u vatrogastvu.  Sudionik je mnogih vatrogasnih natjecanja kao član ekipe DVD-a. Također je veliki zaljubljenik sporta.

PREDAVAČI - SIGG 2013.

Eve Mitleton-Kelly
Direktorica (i osnivač) Istraživačke Grupe za Kompleksnost, London School of Economics & Political Science, London, Velika Britanija, gostujući profesor na Open University.
Članica Vijeća za Globalni Program za Kompleksni Sistem Svjetskog Ekonomskog Foruma
Savjetnica za Europske i Američke organizacije, Europsku Komisiju, pojedine Britanske Državne Uprave, Znanstvena savjetnica za Vlade Australije, Brazila, Kanade, Nizozemske, Singapura i Velike Britanije po pitanjima razvoja okvira upravljanja za vlade zasnovane na teorije kompleksnosti.
Prof. Mitleton-Kelly ima dvije karijere. Jedna u Britanskoj državnoj službi, Uprava za trgovinu i investicije (1967-1983), a druga je kao akademik na London School of Economics.
 

Sandra Veber
Diplomirani kriminalist, djelatnik je Ministarstva unutarnjih poslova već pune dvadesetdvije godine. Najvećim dijelom svoje karijere obavljala je poslove kriminalističke policije kao i poslove nastavnika i predavača stručnih predmeta u Policijskoj akademiji. Rad u okviru spomenutih policijskih poslova ujedno je obuhvaćao i provedbu većeg broja međunarodnih i regionalnih projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta sustava policije u raznim područjima policijskog djelovanja od kojih su posljednji u nizu usmjereni na prevenciju kriminaliteta. Danas, obavlja poslove voditeljica Službe prevencije u Ravnateljstvu policije.

Krunoslav Katić
Svoju dugogodišnju karijeru u međunarodnim organizacijama započeo je 1996-e godine radivši u sustavu SFOR-a (trupa američke vojske raspoređenih u Republici Hrvatskoj) te nastavio svoj rad obnašajući i funkciju pomoćnika policijskog savjetnika Misije OESS-a (Organizacija za europsku sigurnosti i suradnju) u hrvatskom Podunavlju da bi danas bio uposlen kao Nacionalni savjetnik za pitanja društvene sigurnosti Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Kroz svo to vrijeme njegov rad posebno je vezan uz pitanja strategije djelovanja policije u zajednici i prevencije kriminaliteta, pri čemu intenzivno i aktivno kao predstavnik UNDP-a surađuje sa Ravnateljstvom policije Ministarstva unutarnjih poslova u zajedničkom projektu „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta,  podrške žrtvama kaznenih dijela te kontrola oružja“. Dobitnik je godišnje nagrade grada Osijeka pod nazivom „Pečat grada Osijeka“ za rad na prevenciji kriminaliteta te zahvalnice Policijske uprave Osječko-baranjske za doprinos suradnji i provođenju preventivnih projekat

Véronique Ketelaer                     

Nakon što je stekla diplome političkih znanosti i kriminologije, Véronique Ketelaer već više od 16 godina radi u sektoru  prevencije i zaštite, kao direktorica lokalnih službi zaštite, ali i kao savjetnica izabranim lokalnim političkim predstavnicima.
Trenutačno obnaša dužnost direktorice Agencije za prevenciju Grada Bruxellesa BRAVVO, dužnost koju je preuzela 1. prosinca 2008. godine. Agencija ima 260 zaposlenih i raspolaže godišnjim budžetom od 11 milijuna eura.
1997. godine radila je kao savjetnica gradonačelnika Liègea na pitanjima lokalnih programa sigurnosti. Nakon toga, tijekom idućih osam godina, bila je glavna časnica za zaštitu Saint-Gillesa (dio Bruxellesa). Tu je dužnost kombinirala s ulogom  tajnice Belgijskog foruma za zaštitu i urbanu sigurnost (Belgian Forum for Prevention and Urban Safety - FBPSU).
Od lipnja 2007. do prosinca 2008. godine obavljala je dužnost voditeljice projekata FBPSU i savjetnice Fondacije "Roi Baudouin".
Usporedo s ovim iskustvima, bila je nositeljica različitih studija lokalne vlasti,   obavljajući aktivnosti kao trenerica u saveznoj policiji, a  povremeno je sudjelovala u žirijima i selekcijskim odborima za Fondaciju i ostale važne lokalne organizacije.

Slobodan Marendić
Diplomirani je kriminalist. Trenutno radi na poziciji Načelnika Sektora policije u PU splitsko-dalmatinskoj, aktivni je član i tajnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Solina. Aktivni je član i predsjednik međunarodnog policijskog udruženja Regionalni klub IPA splitsko –dalmatinska. Aktivno promiČe partnersku brigu o sigurnosti lokalne zajednice, dinamičnu listu partnera solinskog Vijeća uz Policijsku postaju Solin, koju upotpunjuju i Strukovna udruga kriminalista – podružnica ŽSD.

Tomislav Bočina
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, smjer upravni pravnik. Trenutno radi na poziciji Pročelnika Službe za rad sa gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita i Voditelj je Vijeća za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području Grada Splita. Do sada je radio na Trgovačkom sudu u Splitu kao volonter, u odvjetničkom uredu u Splitu i u Općinskom sudu u Solinu kao voditelj zemljišnoknjižnog odjela.

 

Paško Ugrina
Radi na poziciji Glavnog policijskog inspektora - Voditelj Odsjeka za prevenciju, PU Splitsko-dalmatinske. Od 1992.  djelatnik je MUP-a RH  gdje je obavljao više različitih poslova. Od 2001. do 2010. radio je na problematici javnog reda i mira i osiguranja. Od 2010. aktivni je član Vijeća za prevenciju grada Splita kao predstavnik policije. Nositelj  je većeg broja  projektnih aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja i situacijske prevencije.

 

Sandi Bonaca, diplomirani upravni organizator
-   Višji savjetnik u Gradskom redarstvu Ljubljana,
-   Diplomirao na Upravnoj fakulteti u Ljubljani,
-   G. 1985 završio Srednju policijsko školu u Ljubljani,
-  Od 1985 do 1992 bio je djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Slovenije,
-  Od 1992 do 1999 bio je djelatnik Ministarstva vanjskih poslova RS,
-   Od 1999 do 2012 radio na više različitih poslova u Vladi Republike Slovenije.

Belinda Wijckmans
Magistra sociologije, radi u Tajništvu Europske mreže za prevenciju kriminaliteta (EUCPN) gdje je zadužena za vođenje istraživačkih projekata koje provodi EUCPN. Za vrijeme ciparskog predsjedanja Europskom Unijom radila je na temi vezanoj uz politiku upravljanje lokalnom zajednicom u Europi te je surađivala u izradi alatnog okvira za lokalnu upravu i stručnjake. Trenutačno, pod irskim predsjedanjem EU, zajednički s njima radi na ocjenjivanju projekata za prevenciju kriminaliteta, a krajnji rezultat biti će izdavanje priručnika za stručnjake za ocjenjivanje projekata za prevenciju kriminaliteta, koji bi trebao izaći do sredine 2013. godine.

Gorazd Meško
Redovni profesor za kriminologiju na Fakultetu za sigurnosne znanosti, Sveučilište u Mariboru, Slovenija. 2001 godine je završio postdoktorsko istraživanje (stipendija OSI-HESP) na temu prevencije kriminaliteta u zapadnim društvima. Autor je učbenika Osnove prevencije kriminaliteta (2002). Od 2002 do 2004 bio je nacionalni koresponent u projektu Savjeta Europe o reakcijama na svakodnevno nasilje u demokratičnom društvu. Dr. Meško je član više radnih grupa i projekata o prevenciji kriminaliteta v Europi (CRIMPREV, EFUS, URBIS, EUCPN, ARIEL and CEPOL) i urednik knjiga Crime, media and fear of crime (2009), Crime policy, crime control and crime prevention – Slovenian perspectives (2009) i Handbook on policing in Central and Eastern Europe (Springer, 2013).

 

Renata Dončević
Od 1999. godine radi u tehničkom odjelu Alarm automatike d.o.o. u Rijeci, kasnije kao voditelj odjela, s glavnim zaduženjima vezanima za odabir, testiranje i dokumentiranje novih proizvoda, tehničku i projektu podršku, edukaciju instalatera sustava tehničke zaštite te vođenje tehnički zahtjevnijih projekata implementacije sustava tehničke zaštite. Od 2009. godine je direktorica Profitnog centra projektni poslovi koji posluje u cijeloj regiji. Ovlašteni je projektant elektrotehnike i aktivan član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Kao član Udruge tehničke zaštite i Upravnog odbora Udruge projektanta tehničke pri Hrvatskom cehu zaštitara te kao član Nadzornog odbora Nacionalne udruge za zaštitu od požara aktivno radi na afirmaciji struke tehničke zaštite.

Ivica Puljiz
Diplomirao je računalstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Po završetku studija radi kao profesor računalstva u srednjoškolskom centru dr. Mate Ujević Imotski. Od 2007. radi u tvrtci Tehnozavod Marušić d.o.o. kao voditelj projekata sustava tehničke zaštite. Stekao je više certifikata o školovanju za najsuvremenije sustave tehničke zaštite u zemlji i inozemstvu.

 

 

Damir Čemerin
Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu stekavši zvanje diplomirani inženjer biotehnologije. Od 1978. godine radi u civilnoj zaštiti, te je obavljao niz dužnosti na razini općine, Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Sudionik je Domovinskog rata odlikovan s više odlikovanja. Objavljuje u stručnim i znanstvenim časopisima (preko trideset članaka), a autor je i koautor četiri knjige iz područja  civilne zaštite i kriznog upravljanja.

Slavko Tucaković
rođen je 21. siječnja 1967. godine. Od 1982. do 1986. završava vojnu gimnaziju u Zagrebu, a 1991. godine završava Kemijsko-tehnološki fakultet u Zagrebu, usmjerenje zaštita od požara,  Godine 2004. diplomirao na Visokoj školi za sigurnost na radu, smjer zaštita od požara. Trenutno je pred završetkom poslijediplomskog studija organizacije i informatike u Varaždinu s temom  „Prijedlog modela integralne logističke potpore sustava protupožarne zaštite u lokalnoj zajednici“. Godine 1996. preuzima zapovjedništvo nad Vatrogasnom postrojbom PU koprivničko-križevačke. Od 2001. zaposlen je kao zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, a od 2000. do 2009. i kao v.d. županijskog vatrogasnog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije. Bio je i član Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, a u srpnju 2012. postaje glavni vatrogasni zapovjednik RH u DUZS-u. Za rad na unaprjeđivanju vatrogastva dobio je niz priznanja.

Milan Erjavec
Voditelj Službe za sustav 112 u Državnom informacijskom i komunikacijskom sustavu zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Aktivno je sudjelovao u izgradnji tehničko-tehnoloških, organizacijskih i normativnih komponenti sustava za prijem hitnih poziva, a koji se temelji na jedinstvenom europskom broju za sve hitne službe, broju 112. Taktička i operativna znanja potrebna za uspostavu spomenutog sustava prethodno je stekao je kao načelnik Odjela računalno-komunikacijskih mreža u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1977. te na istom fakultetu magistrirao 1983. Uspješno je završio Executive Program in Advanced Security Studies 08-4 pri “George C. Marshall”, European Center for Security Studies”, Garmisch-Partenkirchen, Njemačka, 2008.

PREDAVAČI - SIGG 2012.

Krunoslav Borovec
Savjetnik je ministra unutarnjih poslova. Diplomirani je socijalni pedagog te je kandidat za zvanje doktora znanosti na studiju Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlenik je Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. godine na sljedećim poslovima: policijski službenik, zamjenik načelnika policijske postaje, načelnik policijske postaje, načelnik Ureda načelnika policijske uprave, načelnik Ureda glavnog ravnatelja policije i glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova. Usavršio se u poslovima prevencije kriminaliteta, urbane prevencije, zaštite žrtava kaznenih djela te zaštita žena i djece žrtava nasilja. Autor je strategije: "Odnosi s javnošću u Ministarstvu unutarnjih poslova republike Hrvatske".Objavio je knjigu "Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta: od teorije do prakse utemeljene na dokazima". Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila mu je nagradu "Komunikator godine" za 2009.

Iva Balgač
Iva Balgač diplomirala je na Policijskoj akademiji u Zagrebu s  počastima i nagrađena je Velikom pohvalom – Magna cum laude za zalaganje tijekom studija. Balgač je zaposlenica MUP-a od 2006. i trenutno obavlja poslove policijskog službenika za međunarodnu policijsku suradnju u Uredu glavnog ravnatelja policije. Do sada je objavila, kao autor ili suautor, više znanstvenih i stručnih članaka i priručnika. Posljednji uradak je udžbenik iz područja situacijske prevencije kriminaliteta "Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta: od teorije do prakse utemeljene na dokazima".
 
Slobodan Marendić
Diplomirani je kriminalist. Trenutno radi na poziciji Načelnika Sektora policije u PU splitsko-dalmatinskoj, aktivni je član i tajnik u Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Solina. Aktivni je član i predsjednik međunarodnog policijskog udruženja Regionalni klub IPA splitsko –dalmatinska. Aktivno promiČe partnersku brigu o sigurnosti lokalne zajednice, dinamičnu listu partnera solinskog Vijeća uz Policijsku postaju Solin, koju upotpunjuju i Strukovna udruga kriminalista – podružnica ŽSD.
 

Tomislav Bočina
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, smjer upravni pravnik. Trenutno radi na poziciji Pročelnika Službe za rad sa gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita i Voditelj je Vijeća za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području Grada Splita. Do sada je radio na Trgovačkom sudu u Splitu kao volonter, u odvjetničkom uredu u Splitu i u Općinskom sudu u Solinu kao voditelj zemljišnoknjižnog odjela.
 

Željko Petković
 Diplomirao je i magistrirao na fakultetu Kriminalističkih znanosti, a stekao je i zvanje sveučilišnog specijalista kriminalističkog istraživanja na Pravnom Fakultetu u Rijeci. Trenutno radi u Ministarstvu unutarnjih poslova RH u zvanju policijskog savjetnika i u Uredu glavnog ravnatelja policije, Odjel prevencije. Sudjelovao je u nizu projekata MUP-a, bio je član pregovaračke skupine za poglavlje 24. "Pravda, sloboda i sigurnost" te voditelj komponente projekta financiranog od strane EU: IPA 2007. "Jačanje kapaciteta MUP-a RH u suzbijanju trgovanja i zlouporabe droga". Trenutno započinje rad na novom projektu također financiranog u okviru pred pristupnog programa IPA 2008, „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova na području prevencije kriminaliteta“. Izabran je u nastavno zvanje predavača na Policijskoj akademiji i imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske za člana Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.
Paško Ugrina
Radi na poziciji Glavnog policijskog inspektora - Voditelj Odsjeka za prevenciju, PU Splitsko-dalmatinske. Od 1992.  djelatnik je MUP-a RH  gdje je obavljao više različitih poslova. Od 2001. do 2010. radio je na problematici javnog reda i mira i osiguranja. Od 2010. aktivni je član Vijeća za prevenciju grada Splita kao predstavnik policije. Nositelj  je većeg broja  projektnih aktivnosti iz područja prevencije ciljanih KD, asocijalnog ponašanja i situacijske prevencije.

 

Paul Ekblom
Stekao je titulu doktora znanosti na University College u Londonu. Radio je na projektima prevencije kriminaliteta, postavio je kriterije za industrijsku procjenu programa za sigurnost gradova, bio je savjetnik na Design against Crime i razvoju profesionalne discipline i upravljanja znanjem u suzbijanju kriminaliteta. Surađivao je s EU mrežom za prevenciju kriminaliteta, Europolom, Vijećem Europe, Australskim institutom za kriminologiju, Vladom Abu Dhabija i UN-a. Trenutno radi kao profesor na University of the Arts London Research Centre on Design Against Crime, na Central Saint Martins College of Arts and Design.
 
Szandra Windt
Studirala  je sociologiju na Pázmány Péter University gdje je i doktorirala na temu kriminologijie. Ona je istraživač u Nacionalnom institutu za kriminologiju (Mađarska), sociolog je naselja, bavi se situacijskom prevencijom kriminaliteta, nezakonitih migracija i mogućnostima posredovanja. Sudjelovala je u mnogim međunarodnim projektima i bila  odgovorana za  metodologiju  istraživanja i za sudjelovanje u kratkim studijskim putovanja u okviru projekta pod nazivom AGIS: za prevenciju kriminaliteta Vrtuljak (JAI-2004-AGIS-164).
 
Brett Lovegrove
Na Reading University magistrirao je na temu kaznenog prava i terorizma. Godine 1978. pridružio službi Metropolitan Police u Londonu. U 30 godina iskustva obavljao je poslove policijskog službenika te akademske, strateške i detektivske dužnosti. U poslijednjih pet godina radio je u Londonskoj policijskoj službi gdje je dočekao i mirovinu kao šef odjela za antiterorizam. Bio je "Silver" zapovjednik za CBRN događaje, kao i druge važne događaje u UK. Danas radi kao direktor u tvrtkama City Security and Resilience Network (CSARN), Valentis Bridge Ltd i NHJ Strategic Consulting. Zamjenik je predsjednika Odbora za obranu i sigurnost u Trgovačko industrijskoj komori u Londonu, bivši pripadnik UKTI DSO savjetodavne skupine sektora za sigurnost, gostujući profesor na Marshall Centre (američke vojske), te surađuje s brojnim institucijama.
 
Milan Mikl
Dogradonačelnik Gradske općine Maribor, pokriva prije svega područje društvenih djelatnosti (školstvo i sport) te projekte iz područja rada Savjeta za sigurnost  i Savjeta invalida. Nakon završene osnovne škole upisao je i završio strukovnu školu, smjer automehaničar, te se zaposlio u poduzeću TVT  Boris Kidrič. Nakon služenja vojnog roka, godine 1981 zaposlio se je na Slovenskim željeznicama. U Ljubljani je pohađao školu za strojovođu elektro vučnih vozila i nakon položenog stručnog ispita stekao je naziv Tehničar za vuču, strojovođa specijalist. Godine 1987. položio je ispit za strojovođu diesel vučnih vozila. Poslove i zadaće strojovođe obavljao je do 1999. godine, kada je postao strojovođa – instruktor. Godine 2007., odlukom poslovodstva,  bio je imenovan za Voditelja sekcije za vuču Maribor. Dvanaest je godina bio predsjednik nadzornog odbora Sindikata strojovođa Slovenije i šest godina član  Savjeta radnika Slovenskih željeznica. Kao predstavnik Vlade RS bio je član Savjeta Đački domovi. Član je Izvršnog odbora NZS (Nogometni savez Slovenije), sada je predsjednik Savjeta JZ Sportski objekti Maribor, član Upravnog odbora odbojkaškog kluba Maribor i član Upravnog odbora Nogometnog kluba Maribor. Bio je član nadzornog odbora društva Marifarm i društva Snaga.
 
Mario Jelavić-Šako
Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i magistrirao na Fakultetu strojsrstva i brodogradnje u Zagrebu (automatizacija). Svoje obrazovanje usavršio je i na Institute for Computer Application u Stuttgartu. Radno iskustvo stjecao je u tvrtkama Termofriz, Tehnomobil d.o.o., Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, te Peran d.o.o. Danas radi u tvrtki M4 Markioli grupa d.o.o.
Ante Markioli
Već dugi niz godina direktor je M4 Markioli grupe d.o.o. 30 godina je u zaštitarstvu (od toga 20 godina na rukovodećim poslovima), pri čemu je prošao sve faze zaštitarske djelatnosti i stekao dragocjeno iskustvo na raznim projektima.
Krešimir Paić    
Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu. Trenutno radi na poziciji direktora tvrtke Eccos Inženjering u Zagrebu. Radio je kao Tehnički direktor tvrtke Secos u Zagrebu (1995. – 1998.) i Inženjer instrumentacije u Ina Industrija nafte d.d. – Dina, Omišalj (1994. – 1995.). Radio je na vođenju, projektiranju i implementaciji brojnih projekata: Rafinerija Nafte Sisak, Robni terminali Zagreb, Medika Zagreb, Dalmatinska banka, Zadar, Pliva d.d. Zagreb, Večernji list, Končar mjerni transformatori, Hrvatska narodna banka, Financijska Agencija, STSI, VIPnet, Komunalni servis Rovinj, Podravka.  
 
Ante Nekić
Diplomirao je elektrotehniku na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva 2000. Član je Hrvatske komore inženjera elektrotehnike te ovlašteni projektant. Ima položen stručni ispit za obavljanje poslova tehničke zaštite te 10-godišnje iskustvo u vođenju projekata, projektiranju i nadzoru nad izvođenjem sustava tehničke zaštite. Trenutno je zaposlen u tvrtci ECCOS inženjering d.o.o. kao voditelj projektnog odjela.
 
Frano Svalina
Diplomirao je radiokomunikacije i profesionalnu elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Položio je stručni projektantski ispit i član je Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Položio je stručni ispit za obavljanje poslova tehničke zaštite, te je ovlašten za projektiranje, izvođenje i nadzor sustava tehničke zaštite. Stekao je više certifikata o školovanju za najsuvremenije sustave tehničke zaštite u zemlji i inozemstvu. Redovni je predavač predmeta "Alarmni sustavi" na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.
Projektirao je, nadzirao i izvodio sustave tehničke zaštite u bankama, značajnim gospodarskim subjektima te raznim ministarstvima Vlade RH. Projektirao je i najveći sustav IP videonadzora u Hrvatskoj, instaliran u tvrtci Janaf d.d. Trenutno obavlja poslove direktora sektora za projektiranje i razvoj u tvrtci Tehnozavod Marušić d.o.o.
 
Robert Pažitka
Predsjednik je uprave tvrtke Pro Alarm. Od početka karijere u djelatnosti privatne zaštite, osnivač Hrvatskog ceha zaštitara i trenutno predsjednik Udruge tehničke zaštite. Član je upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Poslovni razvoj kompanije bazira na primjeni novih tehnologija u industriji tehničke zaštite. Predavač je na brojnim skupovima i seminarima u Hrvatskoj i regiji. Posebno se posvetio primjeni inovativnih tehnologija i njihovom utjecaju na koprorativnu i javnu sigurnost te poslovne procese.
 
Vinko Ćorić
Trenutno radi na poziciji Načelnika PU Čapljina. Obnašao je dužnosti policijskog službenika za kontrolu prometa, kriminalističkog tehničara, inspektora za suzbijanje kriminala i zapovjednika PS Čapljina.  
 
Josip Sajko
Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Položio je brojne međunarodne stručne tečajeve. Radni je vijek proveo na poslovima obrane i sigurnosti, a od 2005. radi na rukovodećim poslovima u području civilne zaštite u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS). Trenutno radi na poziciji načelnika Odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Službi za civilnu zaštitu. Radio je na mnogim projektima, kao npr. izrada "Bijele knjige o obrani", izrada Strategija obrane RH i dr.
 
Damir Čemerin
Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu stekavši zvanje diplomirani inženjer biotehnologije. Od 1978. godine radi u civilnoj zaštiti, te je obavljao niz dužnosti na razini općine, Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Sudionik je Domovinskog rata odlikovan s više odlikovanja. Objavljuje u stručnim i znanstvenim časopisima (preko trideset članaka), a autor je i koautor četiri knjige iz područja  civilne zaštite i kriznog upravljanja.
 
Jozo Šitum
Načelnik je Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU splitsko dalmatinske, stalni sudski vještak za cestovni promet i vozila, ovlašteni inženjer cestovnog prometa pri Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta. Objavio je 17 stručnih radova kao autor ili koautor na stručnim savjetovanjima, kongresima i međunarodnim simpozijima.
Josip Bukvić                                                                                                  
Diplomirao je na Visokoj vojnoj školi. Trenutno radi kao pomoćnik načelnika Uprave policije u Ravnateljstvu policije. Radio je na poziciji načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, bio je pomoćnik načelnika Uprave policije, zapovjednik Zapovjedništva interventne policije, policijski službenik za stručno usavršavanje policije, načelnik Odjela operativnih poslova PU krapinsko-zagorske, zamjenik načelnika PUkrapinsko-zagorske, zapovjednik Postaje granične policije Krapina, zapovjednik Policijske postaje Krapina, nastavnik i odgajatelj u Srednjoj policijskoj školi u Zagrebu te operativni djelatnik za suzbijanje kriminaliteta u Policijskoj postaji Črnomerec-Susedgrad. Posjeduje međunarodni certifikat suradnika za upravljanje projektima.
Željko Basta
Magistrirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Zaposlenik je Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama na poziciji pomoćnika pročelnika za poslove zaštite i spašavanja. Radio je i na sljedećim poslovima: Šef slube za oraganizaciju i planiranje, Šef službe za obranu, zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba, Samostalni nadzornik za nadzor sustava 112 u DUZS, Stručni savjetnik za veze i raščlambu u MORH, Zapovjednik Civilne zaštite Grada Zagreba, Član Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, Član upravnog vijeća JVP Grada Zagreba, Član školskog odbora OŠ Ivo Andrić u Zagrebu.

PREDAVAČI  - SIGG 2011.

 

Krunoslav Borovec
Savjetnik je ministra unutarnjih poslova. Diplomirani je socijalni pedagog te je kandidat za zvanje doktora znanosti na studiju Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlenik je Ministarstva unutarnjih poslova od 1992. godine na sljedećim poslovima: policijski službenik, zamjenik načelnika policijske postaje, načelnik policijske postaje, načelnik Ureda načelnika policijske uprave, načelnik Ureda glavnog ravnatelja policije i glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova. Usavršio se u poslovima prevencije kriminaliteta, urbane prevencije, zaštite žrtava kaznenih djela te zaštita žena i djece žrtava nasilja. Autor je strategije: "Odnosi s javnošću u Ministarstvu unutarnjih poslova republike Hrvatske".Objavio je knjigu "Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta: od teorije do prakse utemeljene na dokazima". Hrvatska udruga za odnose s javnošću dodijelila mu je nagradu "Komunikator godine" za 2009.

Vlatko Cvrtila
Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila je izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje je i doktorirao. Do 2008. je bio Dekan Fakulteta političkih znanosti. Bio je Savjetnik Predsjednika RH za obranu, prodekan za nastavu i studente na Fakultetu političkih znanosti, Predsjednik Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi pri Hrvatskom saboru te je kao vanjski suradnik radio na više poslova iz domene civilno-vojnih odnosa. Također je bio i dugogodišnji izvršni urednik časopisa "Politička misao". Izdao je više knjiga i stručnih radova.
 

Josipa Bašić
Prof. dr. sc. Josipa Bašić je redovita profesorica u trajnom zvanju i voditeljica Centra za prevencijska istraživanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na dodiplomskom i diplomskom studiju Socijalne pedagogije predaje više kolegija čiji su sadržaji vezani za prevenciju. Predaje ili je predavala na više poslijediplomskih studija. Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija s međunarodnim učešćem „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je istraživač-suradnik u više od 25 znanstvenih projekata. Projekt "Zajednice koje brinu": razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici, provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. Voditeljica je projekta "Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta" i podrška osnivanju koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta u suradnji s UNDP-om i Ministarstvom unutarnjih poslova RH. Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu te znanstvene i  stručne knjige u koautorstvu. Napisala je sveučilišni udžbenik "Teorije prevencije: Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih". Bila je glavna urednica znanstvenog časopisa "Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja". Članica je međunarodnog znanstvenog društva Society for Prevenction Research, SAD. Godine 2003. nagrađena je Državnom nagradom za znanost za razvoj modela prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.
 

Tihomir Jukić
Prof. dr. sc. Tihomir Jukić  radi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu kao redovni profesor na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Završio je dva poslijediplomska studija: "Urbanizam i prostorno planiranje", na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i "Urban Survey", na međunarodnom Poslijediplomskom studiju I. T. C. u Enschedeu u Nizozemskoj. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Strukturalne promjene rubnih dijelova grada – prilog proučavanju urbanističkog razvoja Zagreba” obranio je 1998. Član je Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) i Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ). Osim pedagoškim bavi se stručnim i znanstvenim radom. Samostalno ili u timu sudjeluje na izradi pedesetak urbanističkih studija, prostornih i urbanističkih planova i urbanističkih projekata (gradovi, transformacija gradova, stambena naselja, javni prostori...). Kao jedan od autora, dobitnik je šest (6) prvih nagrada na arhitektonsko-urbanističkim natječajima. Dobitnik je i nagrade za arhitekturu i urbanizam “Ex Aequo” na 16. slavonskom bieannalu 1998.g. Voditelj je znanstvenog projekta "Preobrazba, identitet i održiv razvoj suvremenog hrvatskog grada“, a  surađivao je i na međunarodnim znanstvenim projektima.
 

Željko Petković
 Diplomirao je i magistrirao na fakultetu Kriminalističkih znanosti, a stekao je i zvanje sveučilišnog specijalista kriminalističkog istraživanja na Pravnom Fakultetu u Rijeci. Trenutno radi u Ministarstvu unutarnjih poslova RH u zvanju policijskog savjetnika i u Uredu glavnog ravnatelja policije, Odjel prevencije. Sudjelovao je u nizu projekata MUP-a, bio je član pregovaračke skupine za poglavlje 24. "Pravda, sloboda i sigurnost" te voditelj komponente projekta financiranog od strane EU: IPA 2007. "Jačanje kapaciteta MUP-a RH u suzbijanju trgovanja i zlouporabe droga". Trenutno započinje rad na novom projektu također financiranog u okviru pred pristupnog programa IPA 2008, „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova na području prevencije kriminaliteta“. Izabran je u nastavno zvanje predavača na Policijskoj akademiji i imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske za člana Stručnog savjeta Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

Stipe Baljkas
Stipe Baljkas diplomirao je na FESB-u u Splitu 1992. godine i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, studij Organizacija i menadžment, 2001. godine. Direktor je i osnivač tvrtke Prospectus od 2004. Sudski je vještak za područje elektrotehnike od 2005., a 2009. je dobio titulu "Certificirani menadžer sigurnosti" na Fakultetu političkih znanosti te stekao status predavača 2010. Radio je kao projektant tehničke zaštite u tvrtki Tehnozavod 1993-2000., te kao direktor projekta u Zagrebačkoj banci d.d. 2001-2003. Polaznik je više desetaka stručnih seminara i konferencija iz područje sigurnosti. Objavio niz stručnih članaka na temu projektnog menadžmenta i sigurnosti te zajedno s dr. sc. Mislavom Omazićem prvu knjigu u Hrvatskoj sa naslovom "Projektni menadžment". Dobitnik je druge nagrade Mijo Mirković za doprinos u području ekonomskih znanosti. Aktivan je u radu Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, ASIS-a, Udruge menadžera sigurnost, HZN-TO79 i Hrvatskog ceha zaštitara. Specijaliziran je za projektiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje velikih projekata tehničke zaštite. Vodio je tim projektanata na nekim od najvećih projekata tehničke zaštite kritične infrastrukture, financijskih institucija te sportskih objekata u RH.


Robert Mišan
Robert Mišan je od 2009. godine ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo Grada Rijeke, gdje je i započeo formiranje prometnoga redarstva. Radio je u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj. Čitav radni vijek proveo je na poslovima prometne policije, najprije u  Postaji prometne policije Rijeka, a od 2001. do odlaska u mirovinu 2008. godine obnaša dužnost načelnika odjela za sigurnost cestovnoga prometa. Diplomirao je na Policijskoj akademiji u Zagrebu.
 

Josip Pavliček
Josip Pavliček je načelnik Odjela prevencije u Uredu glavnog ravnatelja policije od 2010. godine. Godine 2008. prelazi na Visoku policijsku školu za predavača na katedri Kriminalistike a od 1995. do 2008. godine je bio zaposlen u Policijskoj upravi zagrebačkoj, IV. policijskoj postaji Zagreb i Odsjeku za krvne delikte i delikte protiv opće sigurnosti na radnim mjestima kriminalističkog službenika i vođe grupe te kao načelnik I. Policijske postaje Zagreb. Diplomirao je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu te upisao poslijediplomski studij iz nasilničkog kriminaliteta na Visokoj policijskoj školi i stekao zvanje magistra kriminalistike. Također je završio Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvene grane kazneno pravno i kazneno procesno pravo. U postupku je stjecanja doktorata izvan doktorskog studija na Pravnom fakultetu. Višekratno je nagrađivan od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Ravnateljstva policije povodom razriješenih kaznenih djela ubojstava.
 

Željko Cvrtila
Mr. krim. Željko Cvrtila, savjetnik za poslovnu i privatnu sigurnost, u Ministarstvu unutarnjih poslova proveo je razdoblje od 1987.  – 2009. godine, gdje je i završio Srednju policijsku školu, te uz rad Visoku policijsku školu, a 2007. godine na Poslijediplomskom studiju iste škole stječe  zvanje magistra kriminalistike. Tijekom svog radnog vijeka prošao je policijske poslove od izvršitelja: policajca specijalca, pozornika, vođe ophodnje, detektiva, inspektora, preko srednjeg rukovoditelja: vođe sektora, vođe grupe, šefa smjene, pomoćnika i načelnika Policijske postaje, do rukovoditelja najvišeg ranga: načelnika Odjela unutarnje kontrole i zaštite svjedoka, te Uprave kriminalističke policije (pomoćnik ravnatelja policije). Obnašao je niz poslova specijalne, temeljne i kriminalističke policije. Sudjelovao je u više domaćih i međunarodnih stručnih skupova, seminara i tečajeva, kao npr. generalnoj skupštini INTERPOL-a. Bio je voditelj više međunarodnih sastanaka i susreta unutarnjih kontrola i kriminalističkih policija, te organizator i suorganizator više međunarodnih seminara s područja kriminaliteta i zaštite svjedoka. Pokretač je, voditelj  ili sukreator  više različitih projekata: „Moj pozornik u mojem kvartu“,  Pravilnika  o unutarnjem nadzoru i civilnom nadzoru nad radom policije, praćenje predstavki i pritužbi građana na rad policije na informacijskom sustavu, uvođenja revizije u MUP-a RH, itd. Također, sudjelovao je u izradi i pripremi mnogih zakonskih i pod zakonskih akata, međunarodnih ugovora, te nacionalnih akcijskih  planova i strategija. Objavio je više od dvadeset članaka s područja kriminaliteta i sigurnosti. Autor je knjige „Kako kontrolirati organizirani kriminalitet u Hrvatskoj“. Osnivač je i član strukovne Policijske udruge „IPA – Zagreb“, gdje je bio zamjenik predsjednika i predsjednik Udruge. Osnivač je i vlasnik savjetodavne tvrtke Ureda za poslovnu i privatnu sigurnost d.o.o.
 

Joachim Schneider
Viši policijski savjetnik, radi kao voditelj u policijskoj upravi Buchen kod policijske uprave Mosbach. Bio je inicijator i voditelj brojnih projekata iz područja prometa i prevencije. Djeluje i kao predavač na Visokoj policijskoj školi Baden-Württemberga. Član je „Radne grupe Prevencija“ za formiranje novih strateških smjernica prevencije u Baden-Württembergu pri Ministarstvu vanjskih poslova Baden-Württemberga. Također je sudionik u projektu Europske Unije „Policija u zajednici“: školovanje voditelja iz područja menadžmenta projekata prevencije i savjetovanja za izgradnju nosivih struktura za prevenciju u Jugoistočnoj Europi.
 

Damir Pilčik
Damir Pilčik je načelnik Centra za specijalističko osposobljavanje Zagreb pri Državnoj Upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS). Završio je Fakultet političkih znanosti i završava poslijediplomski specijalistički studij Javna uprava. Radio je u Općini Velika Gorica, u Sekretarijat za narodnu obranu kao stručni suradnik te u Upravi za obranu Zagreb. Bio je i načelnik Odjela civilne zaštite pri MUP-u RH. Pohađao je mnoge seminare, tečajeve i radionice koje su organizirali resorna ministarstva (MORH, MUP) te međunarodne institucije (CEI, PfP, NATO-EADRCC). Sudjelovao je i na 7 međunarodnih vježbi sustava zaštite i spašavanja gdje je bio u funkciji člana NATO tima za ocjenjivanje (Hrvatska, Rusija, Uzbekistan, Rumunjska, Ukrajina, Finska).
 

Pavle Kalinić
Rođen je 6.6.1959. u Zadru. Završio je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu i magistrirao na istom fakultetu. Godine 1986/87. radio je kao asistent na Fakultetu političkih znanosti a od 1987. do 1991. na Tehničkom veleučilištu Zagreb. Godine 1991. sudjelovao je kao dobrovoljac  u Domovinskom ratu, kad je i  ranjen. Godine 1992/93. prošao je liječenje u SAD-u. Radio je za Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, kao gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, zastupnik u Hrvatskom saboru, direktor izdavačke kuće  Profil International te pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. Od 2008. do danas  pročelnik je Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Autor je deset knjiga: sedam fikcija i tri nonfction, kao i brojnih članaka za relevantne časopise. U nekima piše kolumne.
 

Dražen Barišić 
Dražen Barišić je na neposrednim izborima 2009. godine je izabran za gradonačelnika Velike Gorice. Bio je suradnik novinar na Radiju Velika Gorica te dugogodišnji direktor Radija Velika Gorica. Završio je Fakultet za defektologiju te stekao titulu profesor defektologije. Rođen je 1969. u Velikoj Gorici, a  u slobodno vrijeme se bavi folklorom, sportom i čitanjem.
 

Niko Šalja
Zamjenik je gradonačelnika Grada Dubrovnika. Diplomirao je kao inženjer strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Osvojio je Zlatnu medalju za uspjeh Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. U slobodno vrijeme igra tenis.
 

Krešimir Marušić
Član je Uprave tvrtke Tehnozavod Marušić d.o.o.. Diplomirao je na Fakultetu elektronike i računarstva  Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je na poslijediplomskom studiju Organizacije i medadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
 

Robert Pažitka
Predsjednik je uprave tvrtke Pro Alarm. Od početka karijere u djelatnosti privatne zaštite, osnivač Hrvatskog ceha zaštitara i trenutno predsjednik Udruge tehničke zaštite. Član je upravnog odbora Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Poslovni razvoj kompanije bazira na primjeni novih tehnologija u industriji tehničke zaštite. Predavač je na brojnim skupovima i seminarima u Hrvatskoj i regiji. Posebno se posvetio primjeni inovativnih tehnologija i njihovom utjecaju na koprorativnu i javnu sigurnost te poslovne procese.
 

Đuro Lubura
Od 2007. godine je stalni sudski vještak za telekomunikacije i jedini sudski vještak za tehniku i metodologiju prisluškivanja u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je Udruge za promicanje prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga – Telekom, član Predsjedništva Hrvatske Mense i više strukovnih udruga. Diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti, smjer poštansko-telekomunikacijska tehnika. Dragovoljno se uključio u obranu Republike Hrvatske te sa 19 godina obnašao dužnost zapovjednika Odjeljenja veze u dubrovačkoj brigadi Hrvatske vojske. Desetak godina je radio u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje je u Službi za zaštitu ustavnog poretka obavljao dužnost donačelnika tehnike, a u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj načelnika operativne tehnike. Nakon odlaska iz policije, s nekoliko kolega osnovao je i bio predsjednik Nadzornog odbora lokalne radio postaje u Dubrovniku, a bio je i suosnivač  manjeg telekomunikacijskog operatora. Završio je brojna specijalistička obrazovanja i bio sudionik skupova iz područja nacionalne i poslovne sigurnosti, informatike, telekomunikacija, tehničke zaštite i prislušne tehnike. Rođen je 1972. godine u Dubrovniku.
 
Josip Sajko
Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Položio je brojne međunarodne stručne tečajeve. Radni je vijek proveo na poslovima obrane i sigurnosti, a od 2005. radi na rukovodećim poslovima u području civilne zaštite u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (DUZS). Trenutno radi na poziciji načelnika Odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Službi za civilnu zaštitu. Radio je na mnogim projektima, kao npr. izrada "Bijele knjige o obrani", izrada Strategija obrane RH i dr.
 

 

 


 

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj IX. 2019.