Sabor odlučio o sudjelovanju OSRH u misijama i operacijama

Datum objave: 2.11.2018., 8:21
Hrvatski sabor donio je u ovaj tjedan Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u NATO, EU i UN misijama i operacijama tijekom 2019. i 2020. godine.
U skladu s navedenim Odlukama, pripadnici Oružanih snaga RH će iduće dvije godine sudjelovat u sljedećim mirovnim misijama i operacijama:
•    NATO misiji potpore miru Resolute Support u Afganistanu,
•    NATO operaciji potpore miru KFOR na Kosovu,
•    NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj,
•    NATO misiji potpore miru u Iraku,
•    operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA",
•    operaciji potpore miru EU "EU NAVFOR Somalija ATALANTA" te
•    u operacijama potpore miru UN-a – "UNIFIL" u Libanonu, "UNMOGIP" u Indiji i Pakistanu te "MINURSO" u Zapadnoj Sahari.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj III. 2019.