Program aktivnosti u 2019. godini

Datum objave: 1.3.2019., 10:05
U Zagrebu su održana dva sastanka vezana za provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. godini.
Na uvodnom sastanku s temom informativno-promidžbenih aktivnosti u svrhu prevencije požara sudjelovali su predstavnici MUP-a, Hrvatskih šuma, HAC-a te HVZ-a kao nositelja Programa.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na otvaranju sastanka je rekao kako su požari naša svakodnevica te kako se promidžbenim aktivnostima i provođenjem ovog Programa nastoji osvijestiti protupožarnu kulturu. Pozdravio je i uključenje novih subjekata, prvenstveno predstavnike MUP-a i Hrvatske turističke zajednice koji značajno, u djelokrugu svojeg rada, mogu doprinijeti preventivnim aktivnostima. Na sastanku je napravljen kratki pregled prošlogodišnjih aktivnosti te je dogovoreno kako će se i ove godini nastaviti suradnja s HAC-om i Hrvatskim šumama u vidu prostora za oglašavanje te lakše distribucije letaka za strance na naplatnim postajama.

Održan je i sastanak svih sudionika uključenih u provođenje Programa aktivnosti u kojima su analizirane prošlogodišnje radnje te dani prijedlozi za naredno razdoblje. Kako je rekao Siniša Petkoviček, voditelj Odjela za operativne poslove, u protekloj je godini zabilježen manji broj požara i opožarene površine što je jednim dijelom rezultat i boljih meteoroloških uvjeta, ali i brojnih radnji koje su poduzete u 2018. godini kako bi se broj požara smanjio. U tom su se smislu preventivna izviđanja pokazala izrazito učinkovita, a u planu za ovu godinu je ojačati inspekcijske službe, broj vatrogasaca, ali i djelovanje jedinica lokalne samouprave dignuti na viši nivo. Jedan od prijedloga je i nastavak opremanja videonadzora u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu smještenom ljeti u Divuljama.

Spomenuto je i kako je uz postojeća 43 subjekta, vatrogasne zajednice županija te policijske uprave, od ove godine uključeno i Ministarstvo turizma te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Jedan od prijedloga poboljšanja u daljnjem razdoblju je i što veća organizacija radionica i stručnih skupova te komunikacija oko nadležnosti i intervencija prilikom požara brodica te ostalih plovila. Zaključak je i kako treba potencirati što veći broj edukacija vatrogasaca o opasnostima gašenja u blizini minskih sumnjivih površina te inicirati provođenje novih dobrovoljnih vatrogasaca za prevoženje helikopterom.

Spomenimo na kraju kako je za provođenje Programa aktivnosti HVZ u ovoj godini osigurao 25 milijuna kuna, a MORH za zračne snage koje sudjeluju u gašenju požara oko 105  milijuna kuna.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj VIII. 2019.