Pripreme za obranu od poplava u Hrvatskoj i BiH

Datum objave: 8.3.2018., 15:32
U petak, 9. ožujka 2018. u 12 sati u Karlovcu (Gaženski trg 11) će se održati sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije na temu "Priprema za obranu od poplava na području Karlovačke županije".
Sjednici Stožera će prisustvovati potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik GS OSRH Mirko Šundov, ravnatelj DUZS-a dr. sc. Dragan Lozančić sa suradnicima, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Karlovačke županije Damir Jelić.

Nakon sjednice Stožera predviđen je obilazak područja nizvodno od Karlovca uz rijeku Kupu, na kojem će se početi postavljati box-barijere za zaštitu od poplave.

Sjednica u Sisku

U Sisku je u četvrtak, 8. ožujka održana izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, na kojem su se razmatrale pripremne aktivnosti sustava civilne zaštite za obranu od mogućih poplava kao posljedica porasta temperature zraka i otapanja velike količine snijega. U suradnji s DUZS-om i Hrvatskim vodama poduzete su konkretne mjere (podizanje zečjih nasipa), a stanje na terenu se kontinuirano prati.

Stožeri su spremni za poduzimanje svih potrebnih aktivnosti, u skladu sa stanjem na terenu. Sjednici Stožera prisustvovali su i ravnatelj DUZS-a Dragan Lozančić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Obzirom da meteorolozi predviđaju značajniji porast temperature, kišu i južni vjetar, očekuje se pojačano površinsko otjecanje i porast vodostaja na području Like, Gorskog kotara, središnje Hrvatske i Bosne.

Intenzivan porast vodostaja prognozira se na gornjem toku Kupe, posebno Dobre, Korane i Une. Također se prognozira porast topljenja snijega na području sliva Sutle, Krapine, Medvednice te u Slavoniji s Papuka, što će posljedično izazvati porast vodostaja od 8. ožujka na lijevim pritocima Save (Ilova, Pakra, Orljava). Budući da južno strujanje zahvaća Bosnu i Hercegovinu, značajan porast vodostaja prognozira se na desnim pritocima Save (Una, Vrbas, Bosna). Prema rezultatima hidrološkog prognostičkog modela vodostaji na tim rijekama bi za vikend i početkom sljedećeg tjedna mogli biti u domeni redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je u redovnom kontaktu s DHMZ-om i Hrvatskim vodama te se kontinuirano razmjenjuju informacije o meteorološkim i hidrološkim pokazateljima s ciljem praćenja situacije za slučaj nastanaka poplava. Preko svojih područnih ureda za zaštitu i spašavanje, DUZS je u kontaktu s predstavnicima JLP(R)S te žurnih službi, uz preporuke da se kroz stožere civilne zaštite koordiniraju sve aktivnosti između operativnih snaga sustava civilne zaštite za podizanje pripravnosti za slučaj poplava.

Operativne snage sustava civilne zaštite su u svakom trenutku spremne pružiti pomoć stanovništvu. Za kontakte oko eventualnih potreba od 0 do 24 na raspolaganju su Županijski centri 112. Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su u pripravnosti za moguće operativno djelovanje na terenu, kao dodatna pomoć JLP(R)S u slučaju nastanka poplava. Po potrebi, bit će aktiviran sustav civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini. Na obrani od poplava, bude li potrebno, bit će angažirani kapaciteti DUZS-a, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, komunalnih tvrtki, stožera civilne zaštite i Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji će poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirati stanje na terenu.

"Apelira se na JLP(R) samouprave i njihovu obvezu, kada se obrana ne može osigurati sredstvima i zaposlenicima Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba u čijem je djelokrugu obavljanje tih poslova, da pružaju potporu u provođenju plana obrana od poplava na svom području. Također, molimo sve građane da očiste žljebove i odvodne kanale ispred svojih objekata od napadalog snijega, lišća i grana te tako pomognu spriječiti nastanak poplava", poručuju iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj XI. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje