Poziv na VII. konferenciju Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Datum objave: 10.8.2018., 8:21
Rok za prijavu sažetaka za sudjelovanje na 7. konferenciji Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa istekao je 16. srpnja 2018. godine.
Konferencija će se održati 11. i 12. listopada u Zagrebu. Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa povezuje političku, operativnu i znanstvenu razinu omogućavajući prijenos i usuglašavanje znanja, formiranje prijedloga rješenja, donošenje dokumenata te poticanje njihove implementacije u cilju smanjenja rizika od katastrofa. Hrvatska platforma ima zadaću razmjene iskustva i stavova o potrebama za djelovanje na području smanjenja rizika od katastrofa te poticanja i postizanja kvalitetnog odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa na nacionalnoj razini. Djeluje kroz cijelu godinu te potiče ostala tijela državne uprave, nevladine organizacije, javna i privatna poduzeća te znanstvene institucije na planiranje i provedbu aktivnosti u svrhu smanjenja rizika od katastrofa, a svake godine organizira se i znanstveno-stručna konferencija Konferencija.

Ovogodišnja Konferencija posvećena je Strategiji smanjenja rizika od katastrofa, odnosno smanjenju rizika koji su u prvoj nacionalnoj Procjeni rizika od katastrofa prepoznati kao prioritetni, poplave, potres i požari, svih onih koji su identificirani u prvoj nacionalnoj Procjeni te rizicima u nastajanju.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj IV. 2019.