Početak projekata za smanjenje rizika od katastrofa i opremanje DUZS-a

Datum objave: 9.2.2018., 8:07
Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Dragan Lozančić i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković potpisali su danas, 8. veljače 2018. dva ugovora kojima započinju projekti „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“ i „Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Projekt "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa": Velike nesreće i katastrofe povezane su s prirodnim i tehničko-tehnološkim pojavama i procesima te predstavljaju veliko društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje za Hrvatsku. Za potrebe smanjenja rizika od katastrofa i odgovarajuće reakcije u trenutku katastrofe, od iznimne je važnosti educirati javnost o načinima smanjenja rizika od katastrofa, odnosno načinima prilagodbe i ublažavanja posljedica. Posebice ako znamo da su zadnji veliki događaji, pojava snijega i leda duž dalmatinske obale, orkanski udari bure, katastrofalne poplave te požari prouzročili štete koje se broje u milijardama kuna.

Projektom "Na putu do smanjenja rizika od katastrofa" započinje implementacija inicijativa vezanih uz smanjenje rizika od katastrofa podizanjem svijesti i edukacijom mladih i djece, budućih donositelja odluka, i to ulaskom teme smanjenja rizika od katastrofa u škole, korištenjem edukacijskih materijala o smanjivanju rizika od katastrofa te nabavom edukacijskog vozila i edukacijskih modela simulacije katastrofa.

Uključivanjem djece, odnosno odgojno-obrazovnih i znanstvenih institucija u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa stvaraju se temelji za daljnji razvoj i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u sve dijelove društva. Ovaj inovativan projekt neće biti usmjeren samo na vještine i znanja koje su upotrebljive u trenutku kada je potrebno reagirati na katastrofu, već će se učiti i kako je spriječiti, zašto ona nastaje te zašto moramo poznavati okruženje u kojem živimo i poštivati ga.

Osim edukacije, kroz projekt će biti usmjeren i na podizanje svijesti o smanjenju rizika od katastrofa putem obilježavanja Dana smanjenja rizika od katastrofa, koji su zamišljeni kao promotivni događaji na kojima će biti predstavljene aktivnosti projekta, simulatori i modeli prijetnji te operativne snage sustava civilne zaštite kao „posljednja linija obrane“, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ te UNICEF Hrvatska.

Vrijednost projekta je 14.506.976,36 kuna, a dio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 12.330.929,91 kuna.

Projekt "Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje": Opremljenost i osposobljenost pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe i nadogradnja znanja i vještina su ključni elementi za njihovo učinkovito djelovanje.

Primarna svrha projekta je poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje za spašavanje ljudi i dobara te postupanje u slučaju nesreća i katastrofa. Ovaj projekt će doprinijeti podizanju razine sigurnosti ljudi, imovine i dobara u RH, ali i poboljšanju kapaciteta za pružanje pomoći susjednim županijama, kao i zemljama u okruženju.

Projektom je planirano da se tijekom četiri godine usporedno provede nabava opreme, vozila i sredstava za timove Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe te osposobljavanje pripadnika timova. Vidljivi rezultati projekta bit će opremljenih i osposobljenih 200 pričuvnika timova DIP CZ i 50 pripadnika DVIP-a, čime će se znatno podići razina opremljenosti i osposobljenosti za djelovanje pri gašenju požara raslinja.

Nakon opremanja i osposobljavanja četiri glavne Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (Rijeka, Osijek, Zagreb, Split), uspostavit će se baza za daljnji periodički proces osposobljavanja ostalih pričuvnika civilne zaštite i u drugim županijama Republike Hrvatske. Osposobljavanje timova obavit će Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Za realizaciju projekta planirana su financijska sredstva iz ESI fondova u iznosu od 6,8 milijuna eura.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj I. 2019.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje