Otvorenje projekta suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta

Datum objave: 16.9.2014., 9:49
Svečano otvorenje Twinning projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u suzbijanju kibernetičkog kriminaliteta˝ kojeg zajednički provode Ministarstvo unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Austrije i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske održat će se 17. rujna 2014. u 11 sati u velikoj dvorani Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova.
Projekt je dio Twinning inicijative koju je pokrenula Europska komisija s ciljem pružanja pomoći zemljama korisnicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbom pravne stečevine Europske unije.

Cilj ovog projekta vrijednog 700.000 €, kojeg financira Europska unija, je jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za učinkovitu borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s politikama i strategijama Europske unije.

Konkretno, projekt ima za cilj ojačati aktivnosti za Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ministarstva unutarnjih poslova kroz provedbu dugoročnog programa obuke;izraditi preporuke s ciljem poboljšanja sustava za borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta;predložiti novi organizacijski model kriminalističke policije u području suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta te uvesti nove kurikulume i program obuke za borbu protiv računalnog kriminala.

Projekt je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku jer kibernetički kriminalitet predstavlja rastuću prijetnju za sigurnost i interese njenih građana. Iz tog razloga je Ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo Odjel za visokotehnološki kriminalitet u prosincu 2012. godine. Iako ovo predstavlja značajan napredak, potrebno je dodatno ojačati kapacitete i razviti standardizirane postupke u skladu sa standardima Europske unije radi što uspješnijeg suzbijanja kibernetičkog kriminaliteta.

Svrha ovog projekta je pomoći Republici Hrvatskoj da ojača svoje administrativne kapacitete i uspostavi program obuke za provedbu stečevine Europske unije u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta.

Tijekom svečanosti nazočnima će se obratiti Vlado Dominić, glavni ravnatelj policije, Andrea Ikić-Böhm, veleposlanica Austrije i Maria Luisa Benítez-Donoso Tarascón, zamjenica veleposlanika Kraljevine Španjolske. (R. Z.)
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj X. 2019.