Održan međunarodni skup o velikim podacima u provedbi zakona

Datum objave: 8.11.2017., 10:01
U Zagrebu je u utorak i srijedu održana međunarodna znanstveno-stručnu konferencija pod nazivom "Big Data in Law Enforcement: from Reactive to Proactive" (Veliki skupovi podataka u provedbi zakona: od reaktivnog do proaktivnog). Program konferencije odvijao se 7. i 8. studenoga u Visokoj policijskoj školi.
Takozvani veliki skupovi podataka postaju sve dostupniji u posljednjih nekoliko godina i kao takvi nalaze primjenu u velikom broju industrija. Danas postoje brojne primjene prikupljanja i obrade velikih skupova podataka u području provedbe zakona koje mogu unaprijediti, čak i zamijeniti, dosadašnje metode. Tako je moguće predvidjeti i prevenirati kriminal, potencijalno opasna društvena ponašanja, u ranoj fazi detektirati terorističke prijetnje.

Uz dostupne velike količine podataka danas postoje i brojne sofisticirane metode poput dubinske analize podataka (eng. data mining), dubinskog učenja (eng. deep learning), analize socijalnih mreža (eng. social network analysis, SNA), obrade prirodnog jezika (eng. natural language processing, NLP), prikupljanja podataka iz otvorenih izvora (eng. open source intelligence, OSINT), metoda socijalne fizike (eng. social physics) i mnogih drugih.

Moguće je identificirati potencijalne teroriste samo na temelju softverske analize njihovih vitalnih znakova, govora tijela i drugih psihofizioloških obrazaca ponašanja. Moguće je na temelju velikih skupova podataka i geografskog informacijskog sustava (GIS) locirati područja, grupe, ljude koji zahtijevaju posebnu pažnju, daljnja istraživanja ili pojačano prisustvo na određenom području. Sve veći broj gradova diljem svijeta počinje prakticirati prediktivno djelovanje policije.

U okviru prvog dana konferencije organiziran je znanstveni program kroz svečano otvaranje, 12 predavanja vrhunskih stručnjaka te druženje za uvažene goste iz zemlje i inozemstva. U konferencijskom prostoru sudionicima su se - u okviru znanstvenog dijela - predstaviloi 20-ak odabranih aktualnih tema i radova u obliku poster prezentacija.

Drugi dan konferencije organiziran je stručni program s fokusom na predstavljanje dostupnih komercijalnih alata i programskih rješenja namijenjenih policijskim istražiteljima i drugim tijelima za provedbu zakona. Kroz niz interaktivnih radionica, izložbenih štandova i poster prezentacija sudionici konferencije stekli su uvid u mogućnosti kako unaprijediti rad s velikim skupovima podataka u smislu brže i kvalitetnije analize, vizualizacije podataka, profiliranja, metoda predviđanja, načina otkrivanja do sada skrivenih informacija kao i analize društvenih mreža i otvorenih izvora podataka.

Konferencija je bila namijenjena istovremeno i znanstvenicima i stručnjacima iz ICT područja, područja kriminalistike, policijskih znanosti, područja sigurnosti i srodnih disciplina te ostalim stručnjacima koji se bave ovim područjem.

Više informacija ovdje
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj XI. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje