Odluka o objavi Javnog poziva za sudjelovanje u NATO vježbi

Datum objave: 9.8.2017., 12:38
Državna uprava za zaštitu i spašavanje objavljuje Javni poziv  za sudjelovanje na NATO vježbi pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017”. Vježba će se održati u razdoblju od 24. do 29. rujna 2017. godine.
Na javni poziv mogu se odazvati udruge kojima je jedna od temeljnih aktivnosti u području zaštite i spašavanje, traganje i spašavanje u poplavama. Javni poziv će biti otvoren 30 dana od  dana objave.

Prijave se podnose na adresu:

Republika Hrvatska
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Nehajska 5, 10000 Zagreb
s naznakom “Ne otvaraj – Javni poziv za sudjelovanje u NATO vježbi – Bosna i Hercegovina 2017”
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2018.
XIV. godina, broj V. 2018.

 

Svijet osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje