O sigurnosti kulturne baštine idući mjesec u Varaždinu

Datum objave: 28.9.2018., 10:55

Najavljujemo


Druga međunarodna konferencija "Sigurnost kulturne baštine SIGART 2018" održat će se u Varaždinu 18. listopada, u organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, Varaždinske županije, Grada Zagreba i ICOMA-a.
Stručne teme koje konferencija obrađuje su:
  • Zaštita i sigurnost kulturnih objekata i lokaliteta
  • Zaštita arheološke baštine
  • Prevencija suvremenim metodama i tehnikama
  • Suvremeni sustavi tehničke zaštite
  • Sigurnosni aspekti muzejskih postava
  • Europska iskustva
Konferencija okuplja stručne predavače iz područja zaštite i sigurnosti kulturnih objekata i lokaliteta, zaštite sakralnih objekata i arheološke baštine, prevencije, upravljanja rizicima, sigurnosti muzejskih postava te suvremenih sustava tehničke zaštite, da bi sudionicima konferencije pružali najnovija iskustva, prakse i znanja iz navedenih područja.

Na prethodnoj konferenciji SIGART u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, okupili smo više od 90 sudionika, sa stručnim govornicima iz Nizozemske, Velike Britanije, Austrije, Italije, Španjolske i Makedonije.

Prijavite dolazak na SIGART
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIV. godina, broj IV. 2019.