Frontex: Taktička hitna medicinska obuka u Valbandonu

Datum objave: 3.6.2019., 6:53
U sklopu Frontex-ovog projekta na temu nadzora vanjske granice Europske unije, u Valbandonu je od 31. svibnja do 2. lipnja organizirna obuka na temu 'Taktička hitna medicinska obuka - Tactical Emergency Casualty Care' za policijske službenike zemalja članica Europske unije, uključujući i Hrvatsku s najviše predstavnika, posebice one koji provode obuke granične policije na nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz projekte: European Border and Coast Guard Team – Land Border Surveillance Officer Training i European Border and Coast Guard Team – Frontex Support Officer (FSO) Training.
Foto: MUP

European Border and Coast Guard Team – Land Border Surveillance Officer Training je obuka policijskih službenika granične policije i priprema za sudjelovanje u međunarodnim operativnim akcijam. Projektom se nastoji stvoriti jedinstveni način obuke u svim zemljama članicama uz razumijevanje raznolikosti u multikulturalnom treningu/obuci/radnom okruženju. Pritom je važno uskladiti ponašanja unutar država članica u skladu sa zakonodavstvom te temeljem različitih postupanja prilikom izvršavanja zadanih zadaća, doći do zajedničkog cilja, usvojenog i ujednačenog. Posebna je pozornost usmjerena na promicanje interkulturalnih sadržaja i vrednota, čime se omogućava osvješćivanje polaznika obuke o važnosti stvaranja interkulturalnih kompetencija, koje su nužne za interakciju, odnosno sudjelovanje policijskih službenika u provedbi zajedničkih operativnih akcija (Frontex Joint Operations).

European Border and Coast Guard Team – Frontex Support Officer (FSO) Training je obuka policijskih službenika koji su Frrontex-ovi časnici za vezu i potporu u Frontex misijama. Riječ je o osposobljavanju službenika za pružanje pomoći Frontexu u implementaciji operativnih aktivnosti. FSO je službeni predstavnik nadležnoga nacionalnog tijela zemlje članice koji pomaže Frontexu u učinkovitom provođenju operativnih aktivnosti tijekom zajedničkih operacija, a što je cilj i ove obuke u kojoj sudjeluju treneri iz država članica Europske unije i predstavnici Frontexove Jedinice za obuku.

Cilj ovih obuka je ojačati zajedništvo i osjećaj pripadnosti kulturi europske i granične obalne straže kao setu zajedničkih standarda, vrijednosti i dobre prakse u području osposobljavanja granične i obalne straže, s ciljem zaštite izbjeglica i ranjivih skupina migranata, kao i suzbijanja predmetne problematike.

Ciljevi u sklopu 'Taktičko hitne medicinske obuke - Tactical Emergency Casualty Care' uključuju sljedeće:

    uravnotežiti prijetnju, civilni opseg prakse, razlike u civilnom stanovništvu, granice i mogućnosti korištenja medicinske opreme i svih promjenjivih resursa dostupnih za odgovor na atipične hitne slučajeve
    uspostaviti okvir koji uravnotežuje omjer rizika i koristi za sve operativne medicinske odgovore
    osigurati stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području, u vezi s rješavanjem nekog stručnog medicinskog problema, posebice onih koji se mogu spriječiti na ili blizu mjesta ranjavanja
    imunizirati rizik pružatelja usluga uz maksimiziranje koristi za pacijenta.

 
Taktička hitna medicinska obuka organizirana je u suradnji Policijske akadmeije i Frontex-a (Europske agencija za graničnu i obalnu stražu) za Frontex-ove trenere i policijske službenike Policijske akademije, koji su uključeni u pripremu i provedbu Frontex aktivnosti u ime partnerske akademije Frontex-a. Isto tako, predstavnik Policijske akademije, Robert Kralj, predavač na tečaju granične policije na predmetu 'Taktika policijskog postupanja' pohađa ovu obuku, kako bi se u skladu s Frontex-ovim stnadardima ovaj dio implementirao i u sklopu tečaja, posebice usmjeren na postupanje s ranjivim skupinama i ostalim postupanjima hrvatske policije koji su usmjereni na jačanje kapaciteta u tom području. Prioritet hrvatske policije je  edukacija u postupcima u kojima se uporabljuje tjelesna snaga i koji rezultiraju oduzimanjem slobode, kada je nužno uložiti najviši stupanj pažnje radi poštivanja dostojanstva osobe prema kojoj se postupa. To se posebno odnosi na ranjive skupine - djecu, trudnice u vidljivom stupnju trudnoće, osobe s invaliditetom, duševnim bolestima te vidljivo starije ili nemoćne osobe.

Stoga je zaključak i ove obuke:
1. Sigurnost prije svega - ne približavajte se ozlijeđenoj osobi ako time dovodite u opasnost svoj život.  Vrlo je važno da se pri pokušaju spašavanja oboljelog ili ozlijeđenoga i sami ne ozlijedite.
2. Pristup bolesnoj ili ozlijeđenoj osobi jedan je od najvažnijih čimbenika dobre primjene prve pomoći.
3. Tegobe (simptomi) koje iznosi ozlijeđena ili bolesna osoba i/ili znaci  ozljede ili bolesti, pomoći će vam pri odabiru onih postupka prve pomoći koje ta osoba treba .
4. Tijekom pružanja prve pomoći ozlijeđenu ili bolesnu osobu u principu ne bi trebalo pomicati s mjesta na kojoj je zatečena, ako to nije nužno, odnosno ako njen ili vaš život  nije u neposrednoj opasnosti
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2020.
XVI. godina, broj I. 2020.