Eko-porez kao rješenje problema sigurnosti u prometu

Datum objave: 10.7.2019., 9:24
Francuska je objavila kako će od 2020. godine uvesti posebne eko-poreze na zrakoplovne karte. Visina poreza varirat će od 1,50 pa sve do 18 eura, a takvi porezi već postoje i u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Švedskoj i Norveškoj.
Predviđa se da će ova mjera nakon uvođenja donositi  180 milijuna eura koji će se dalje ulagati u prijevozne infrastrukture koje su ekološki prihvatljivije, poput željezničkog prijevoza.

Naplata ovog poreza odnosit će se samo na letove iz Francuske, ne i one u Francusku. Visina poreza za unutrašnje i europske letove u ekonomskoj klasi iznosit će 1,50 eura, a za letove u buisness klasi 9 eura. Letovi u ekonomskoj klasi izvan EU će se više oporezivati te će iznositi 9 eura, a za letove u buisness klasi 18 eura.

Ovakvi porezi trebali bi pomoći u smanjenju emisije  ugljičnog dioksida, a smatra se da je zračni promet odgovoran za pet posto zatopljenja. Osim toga, ulaganje prihoda dobivenih iz ovih poreza u ostalu prometnu infrastrukturu, trebalo bi povećati sigurnost u prometu.
PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XIX. godina, broj VII. 2019.