Dodjela financijskih sredstava za provedbu projekta sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije

Datum objave: 9.8.2019., 8:10
Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.600,00 EUR-a s PDV-om od čega je 75 posto financirano sredstvima Fonda.
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije dana 31. srpnja 2019. godine donijela je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta " Provedba obuke sigurne terenske vožnje za policijske službenike granične policije' u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza.

PREGLED NAJNOVIJEG BROJA

2019.
XV. godina, broj IX. 2019.